Nanna Mik-Meyer

Seneste artikler af
Nanna Mik-Meyer
 • Når viden diskvalificerer

  Hvad kan vi bruge forskere til? Åbenbart ingenting, hvis man skal tro undervisningsministeren, der i stedet sætter sin lid til såkaldte hverdagseksperter
 • Når penge og talent ikke finder hinanden

  Danske universiteter oplever en stigning i antallet af ph.d.-studerende, der er helt eller delvist betalt af virksomheder. Det ændrer på, hvem der får ph.d.-stillingerne, og betyder, at universiteterne ikke altid får de forskningsmæssigt set rette kandidater
 • De bedst egnede forskerkandidater

  Københavns Universitet vil gøre arbejdsvilkårene for unge forskere bedre ved at fastansætte unge forskere efter endt ph.d.-studie. Det risikerer at udelukke en stor gruppe kvalificerede unge forskere fra fastansættelse
 • Forskningen strømlines af tælletrang

  Forskning i dag handler om at publicere i de mest prestigefulde tids-skrifter, der bliver citeret mest. Men den nye tælletrang i akademia får også mere prestigefulde britiske tidskrifts-redaktioner til at råbe vagt i gevær
 • Styring i den forkerte retning

  Den detaljerede målstyring på universiteterne og andre offentlige arbejdspladser betyder, at nye regler kan lede til handlinger, der er direkte kontra-produktive i forhold det egentlige formål. Her er et par eksempler fra universitetsverdenen
 • Forandringer på universiteterne er ikke altid dårlige

  Penkowa-sagen og fyringen af rektor på Copenhagen Business School har ført til en diskussion af universiteternes ledelse. Nøglen til universiteternes ledelsesproblemer er medarbejdernes manglende indflydelse
 • Forandring for forandringens skyld?

  De finder på nye navne, lægger institutter sammen og sparker til den administrative struktur på Aarhus Universitet og Copenhagen Business School. Men er der et formål med forandringerne?
 • Hvorfor administrerer vi så meget på universiteterne?

  Universiteterne står over for fyringer, og forskerne risikerer dermed at få endnu flere opgaver, der ikke handler om forskning, uddannelse og vidensformidling. Derfor lyder spørgsmålet til universiteternes ledelse og politikerne: Hvad det er for arbejdsopgaver, som universiteterne ikke behøver at løse som følge af personalereduktion?
 • 'Kan universiteterne ikke bare tale med én stemme?'

  Forskellene på universiteternes bevillinger er så markante, at det ikke kan forklares alene med, at de fremstiller forskellige produkter. Politikerne bør sætte sig ind i tingene, hvis de skal løse deres opgave som folkevalgte

Sider

Mest læste
 1. Hans Bonde har skrevet en fantastisk bog om, at det var danske Jørgen Peter Müller og ikke østrigske Wilhelm Reich, der var den egentlige banebryder for den moderne seksuelle revolution
 2. Klient-diagnoser som for eksempel ’kværulant’ siger mere om det sociale system end om klienten
 3. Aydin Soei giver et interessant historisk blik på de danske indvandrerbander. Nutiden mangler
 4. Antallet af personer med sindslidelser eksploderer. I sin nye bog ’Our Psychiatric Future’ problematiserer Nikolas Rose psykiatrien og dens diagnosticeringspraksis, der har ført til en kæmpe vækst i antallet af personer med psykiske lidelser
 5. Velfærdssystemet er indrettet på, at de socialt udsatte gerne vil ændre deres liv. Men ofte handler de stik modsat. Professor Nanna Mik-Meyer tegner på baggrund af godt 100 interview med klienter, ansatte og eksperter et billede af de dilemmaer, som opstår i mødet mellem velfærdssamfundet og de mest udsatte
 6. Sorte, migranter, religiøse og seksuelle minoriteter samt fattige personer er genstand for meget mere overvågning og kontrol, alene fordi de tilhører disse grupper. Det viser en række nye bøger om, hvordan Big Data og digitalisering skaber øget ulighed
 7. Alle snyder, og det skyldes i høj grad, at snyd er så integreret en del af vores kultur, at det er næsten umuligt at lade være. Deborah L. Rhodes bog handler om, hvordan almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia
 8. Krigsjournalistik handler også om, hvordan en befolkning overlever frygtelige begivenheder, og hvordan man som nation kan lære at leve med en forfærdelig fælles historie