Natalie Levisalles Libération

Seneste artikler af
Natalie Levisalles Libération
  • Litteraturens jernlady

    Nadine Gordimer har et renommé som frontfigur i kampen mod apartheid, der skygger for hendes kvaliteter som forfatter
  • Den kom-munistiske utopi bliver mulig

    De socialistiske og kommunistiske utopier, som blev født af industrialismen, ville fordele rigdommen. I in-formationssamfundet drejer det sig om at fordele information, siger den marxistiske filosof og cyber-entusiast Dan Sperber Tro & Filosofi I debatten om den såkaldte 'nye økonomi' har den franske filosof og kognitionsforsker Dan Sperber givet udtryk for stor optimisme med hensyn til de nye teknologiers samfundsmæssige virkninger...
  • Afhængighed skyldes uligevægt i hjernen

    Med risiko for at chokere sammen-kæder neurobiologen Michel Le Moal hjernecellernes funktion og sociale faktorer i sit forsøg på at forklare hvorfor individer reagerer forskelligt på stoffer INTERVIEW Behøver en neurobiolog at være reduktionist, når han taler om narkotikamisbrug? Som psykologerne og sociologerne - med rette - har bemærket, kan man ikke forklare afhængighedens mekanismer ved blot at beskrive et molekyles virkning på en neuron...