Nick Cohen

Seneste artikler af
Nick Cohen

Sider

Mest læste
  1. Fem år efter finanskrisen kan det globale plutokrati fortsætte deres selvberigelse på bekostning af alle andre, mens storspekulanter må reddes af skatteydermidler. Britiske borgerlige længes tilbage til dengang, da flid og sparsommelighed var vejen til rigdom
  2. FIFA må tilbagekalde Qatars fodboldværtskab, medmindre golflilleputstaten holder op med at ansætte og beskæftige fremmedarbejdere under slavelignende forhold
  3. Siden den tyske nations grundlæggelse har dens historie været præget af uklare grænser og dybe modsætningsforhold mellem vest og øst