Niels Andersen

Seneste artikler af
Niels Andersen
 • Nationalbanken kan ikke tøjle kronen

  Det er tomme ord, når nationalbankdirektøren forsikrer, at han kan holde kronekursen nede. Grækenlands skæbne og store spændinger i euro-området har afgørende betydning for kronekursen, og de forhold har Danmark ringe indflydelse på
 • Fest før det økonomiske sammenbrud

  Mens aktie- og obligationsmarkederne holder fest, er arbejdsløsheden og gælden stigende. Der er noget, der ikke hænger sammen, og alt tyder på, at det ender galt
 • Mere om EU i skolen

  Ulla Tørnæs, jeg håber, at undervisningssektoren i fremtiden sætter mere fokus på internationale aspekter. Det vil give både indsigt og tolerance
 • Arbejde til de superkvalificerede, hurtige og smukke

  - er ikke svært at skaffe. Men hvad med de andre? Flere A-kasser arbejder på kurser med langtidslediges lave selvbevidsthed, skyldfølelse og negative arbejdserfaringer. Det har givet selvtillid...