Niels Arbøl

 • Kommentar
  29. september 2018

  Anonym sæddonation skader både mænd og børn

  Vi bør afskaffe muligheden for anonym sæddonation i Danmark, fordi det strider mod barnets tarv og gør det sværere for mænd at få lov til at blive fædre
 • Læserbrev
  31. juli 2013

  Få børn, mens tid er!

  Undersøgelser viser nemlig klart, at frugtbarheden hos kvinder sidst i 30’erne kun er omkring det halve af, hvad den er hos kvinder i slutningen af 20’erne
 • Kommentar
  23. juli 2013

  Har kvinderne glemt at være mødre?

  I Danmark og i Vesten generelt føder kvinderne for få børn. Årsagen er blandt andet en kultur, der er præget af selvrealisering og forbrugerisme. Skal vi have børnetallet op, må kvinder som mænd genopdage deres forældreroller