Niels I. Meyer

 • Kommentar
  28. september 2009

  Alt tyder på, at klimatopmødet bliver et flop

  Tiden er moden til at tale åbent om værdikontroverserne i forbindelse med klimaforhandlinger og behovet for en 'plan B', skriver professor emeritus Niels I. Meyer
 • Kommentar
  12. august 2009

  Der er brug for et nyt økonomisk paradigme

  Den næste nobelpris bør tildeles de økonomer, der giver det økonomiske grundlag en total­renovation, som sikrer klodens bæredygtige udvikling miljømæssigt og socialt
 • Kommentar
  29. april 2008

  'Bæredygtig vækst' er et problematisk begreb

  Faren ved begrebet 'bæredygtig vækst' er, at de fleste politikere fokuserer på det andet ord i begrebet, når der skal prioriteres
 • Kommentar
  18. december 2007

  Ufuldstændig historieskrivning

  SF kunne gøre bod for deres fejlvurdering i 1992 ved nu at støtte en forkastelse af Lissabon-traktaten
 • Kronik
  20. september 2007

  Opsang til politikere og vælgere

  Indsatsen mod den globale opvarmning og den kommende ubalance mellem efterspørgsel og produktion af olie har afgørende betydning for de fremtidige levevilkår på kloden. Hvis vi gør noget effektivt for at finde acceptable løsninger, kan vi stadig lande på benene
  I stedet for flere broer og motorveje burde man satse på el-biler som for eksempel Tesla Roadster - forsynet med el fra kilder uden CO2-emission.
 • Kommentar
  22. august 2007

  Dybkjærs besynderlige argumenter

  Når Dybkjær proklamerer, at danskerne bør interessere sig meget mere for EU, er det forunderligt, at hun er modstander af folkeafstemninger
 • 25. maj 2005

  Franske stemmer, der tør tale substans

  Det er befriende, at meget af den franske debat løfter sig over den snævre og tekniske diskussion om forskellen mellem den nuværende traktat 0g det nye forfatningsforslag
 • 8. juli 2005

  Demokratisk narresut

  Det kom åbenbart bag på toppolitikerne i EU, at en stor del af folket ikke ønsker den foreslåede EU-forfatning. Efter en lamslået tænkepause er Kommissionens næstformand, Margot Wahlström (MW), nu gået ud med et budskab om, at politikerne har glemt at gå i dialog med folket...
 • 30. november 2005

  JuniBevægelsen på vildspor

  JuniBevægelsens nye ledelse sender vildledende signaler, når [Extra linie]den anbefaler at, der indføres folkevalgte EU-Kommissærer. Det er i strid med bevægelsens oprindelige grundlag

Sider

 1. Kronik
  26. juli 2001

  Globalisering eller internationalisering

  Mange politikere og medier synes ikke særligt interesserede i at klargøre begreberne og alternativerne i den diffuse globaliserings-debat. Økonomen Herman Daly har givet sit eget bud
 2. Kommentar
  29. april 2008

  'Bæredygtig vækst' er et problematisk begreb

  Faren ved begrebet 'bæredygtig vækst' er, at de fleste politikere fokuserer på det andet ord i begrebet, når der skal prioriteres
 3. 8. februar 1999

  Dybdeøkologi og følelser

  Arne Næss mener, at følelserne har for ringe prestige i det moderne samfund. Det er udgangs-punktet for hans nye bog om livsfilosofi NY BOG Den 86-årige norske filosof, økologiske teoretiker, fjeldklatrer og eneboer Arne Næss har fundet tiden moden til at indvie andre i sine fornemmelser for livet...
 4. Kommentar
  8. september 2018

  Vindmøller bør ejes lokalt og af forbrugerne

  Historisk har store danske energianlæg fortrinsvis været ejet af enten forbrugerne eller kommunen. Hvorfor ikke fortsætte denne effektive, billige og demokratiske tradition?
  Rent økonomisk kan andels- og forbrugerejerskab både sikre billig energi, og at overskuddet fra vindmøller kan kanaliseres til lokale og regionale almene formål på erhvervs- og miljøområdet.