Niels I. Meyer

 • 30. december 1999

  Prøv med det bæredygtige alternativ

  Der bør dannes en konkurrerende organisation til WTO - under navnet FN's Program for Bæredygtig Handel VISIONER Søren Winther Lundby fra hovedbestyrelserne i MS og SF fortsætter sine krav til mig om at beskrive mine alternativer til EU og WTO (20...
 • 15. december 1999

  Start forfra uden WTO

  WTO og EU er åleruser, som ender det gale sted Globalisering I to tidligere indlæg har jeg prøvet at få svar på mine spørgsmål, om Christian Friis Bach som formand for MS har støtte i sit bagland til sit ubehagelige angreb på andre græsrodsbevægelser på grund af deres kritik af WTO, og for sit forslag om en central verdensregering modelleret efter EU's model...
 • 10. november 1999

  Bachs illusioner om WTO

  Hvis formanden for Mellemfolkeligt Samvirke fører sig frem i Seattle med argumenterne fra sit interview i Information, sætter han organisa-tionens renomme på spil Verdenshandel Om få uger begynder et nyt topmøde i WTO i Seattle...
 • 28. september 1999

  Økologi på en ny måde

  Alan Durning skriver to historier på en gang: sin egen og historien om Nordamerikas nordvestlige stillehavsområde Ny bog Mange forfattere skriver i disse år om miljøproblemerne på denne klode...
 • 24. september 1999

  Vil tage strøm på Svend Auken

  Vil Auken forhindre det tyske elselskab PreussenElektra i at sætte sig på det danske marked? El I juni i år vedtog Folketinget en reform af elsektoren, som kan få afgørende konsekvenser for dansk energipolitik...
 • 12. februar 1999

  SF på ministertaburetter

  Ja tak til SF i regering - men lad os lige se nogle politiske krav først POLITIK Muligvis inspireret af de tyske Grønne ønsker SF at komme med i en ny regering. SF har endnu ikke fremlagt, hvilken politik, SF vil gennemføre i regeringen...
 • 8. februar 1999

  Dybdeøkologi og følelser

  Arne Næss mener, at følelserne har for ringe prestige i det moderne samfund. Det er udgangs-punktet for hans nye bog om livsfilosofi NY BOG Den 86-årige norske filosof, økologiske teoretiker, fjeldklatrer og eneboer Arne Næss har fundet tiden moden til at indvie andre i sine fornemmelser for livet...
 • 13. januar 1999

  Måske borgerløn til irere

  De danske regnedrenge har begravet borgerlønnen, men i Irland er den på dagsordenen POLITIK John Henriksen hudfletter (Inf., 9. jan. 99) på en god og ironisk måde vore ledende politikeres arbejdsmaniske indstilling og deres kritikløse overdragelse af de politiske beslutninger til en samling økonomiske regnedrenge...
 • 2. december 1998

  SEAS tager strøm på demokratiet

  Den danske elsektor er i fuld gang med en dramatisk omstrukturering, som skader miljøet, strategien for vedvarende energi - og forbrugerdemokratiet ENERGI Den 25. november var der møde i SEAS forbrugerrepræsentantskab i Haslev...

Sider

 1. Kronik
  26. juli 2001

  Globalisering eller internationalisering

  Mange politikere og medier synes ikke særligt interesserede i at klargøre begreberne og alternativerne i den diffuse globaliserings-debat. Økonomen Herman Daly har givet sit eget bud
 2. Kommentar
  29. april 2008

  'Bæredygtig vækst' er et problematisk begreb

  Faren ved begrebet 'bæredygtig vækst' er, at de fleste politikere fokuserer på det andet ord i begrebet, når der skal prioriteres
 3. 8. februar 1999

  Dybdeøkologi og følelser

  Arne Næss mener, at følelserne har for ringe prestige i det moderne samfund. Det er udgangs-punktet for hans nye bog om livsfilosofi NY BOG Den 86-årige norske filosof, økologiske teoretiker, fjeldklatrer og eneboer Arne Næss har fundet tiden moden til at indvie andre i sine fornemmelser for livet...
 4. Kommentar
  8. september 2018

  Vindmøller bør ejes lokalt og af forbrugerne

  Historisk har store danske energianlæg fortrinsvis været ejet af enten forbrugerne eller kommunen. Hvorfor ikke fortsætte denne effektive, billige og demokratiske tradition?
  Rent økonomisk kan andels- og forbrugerejerskab både sikre billig energi, og at overskuddet fra vindmøller kan kanaliseres til lokale og regionale almene formål på erhvervs- og miljøområdet.