Niels Okkels

  • Kronik
    5. september 2013

    Lægestudiet er reduceret til lektielæsning

    Lægeuddannelsen lider under et ’kontrol og måle’-regime, som får lærelysten til at drukne i mistillid og bureaukrati. Resultatet kan blive læger, som aldrig har tænkt en selvstændig tanke, men bare har gjort, som der stod i målfortegnelsen
    Dagens kronikør mener ikke, at medicinstuderende får den rigtige motivation, når universitetet udstyrer dem med tjeklister.