Niels Thygesen

  • Kronik
    19. september 2011

    Man kan ikke styre sig til tillid

    Tillid og afbureaukratisering bliver nøgleord for den nye regerings udviklingen af den offentlige sektor. Det skal på en gang spare penge og højne kvaliteten. Der er bare et problem: Man kan ikke forlange tillid
    Lærerværelserne har gang på gang været rammen om forsøg med at få lærere og forvaltning til at arbejde tillidsfuldt sammen. Men resultatet har ofte været mistillid.