Nils Bredsdorff

Seneste artikler af
Nils Bredsdorff
 • Jagten på syndebukkene

  Den akademiske forarg­else, de klokkerene regel­brud og pressens men­neske­jagt i Penkowa-sagen er en giftig blan­ding. Ligesom en hekse­jagt tildækker den mere end den afslører. Affæren af­slører derimod univer­si­tetets sammenbrud
 • En legal Grevil

  Betingelserne for at gå i krig i Irak ændrede sig i de dage, hvor stats-minister Anders Fogh Rasmussen besluttede sig for, at Danmark skulle deltage
 • Lad hundreder af Grevil'er blomstre

  I Holland såvel som i Storbritannien har regeringsnedsatte kommissioner gransket det - tvivlsomme - lovgrundlag for begge landes deltagelse i Irak-krigen, mens den danske regering hårdnakket vægrer sig mod at få sin krigsbeslutning juridisk belyst. Der er brug for flere lækager af kritiske dokumenter, hvis der skal ændres på den magtfuldkommenhed
 • Hyldestartikel om Cepos ligner spin

  Venstrefløjsbeslutningstagere har ikke brug for et spejlbillede af Cepos
 • Den frie presse og den frie ytring

  Svaret på mordtrusler kan kun være tegninger på forsiden af alle aviser og tv med en erklæring, som siger, at hver ny trussel vil blive fulgt op af en ny religiøs satire
 • Blekingegade 19 år efter

  Lars Villemoes er vred. Både i Berlingeren og Information kan han her 19 år efter ikke undlade at give udtryk for, at vi har været med til at plette hans rygte. For når det kommer til stykket, har han jo ikke gjort andet end det samme som Peter Øvig Knudsen i sine bøger om Blekingegadebanden
 • En respektfuld og høflig ytringsfrihed findes ikke

  Ytringsfriheden og hermed retten til kritik af allehånde institutioner, fra kirke og stat til loger og interessesammenslutninger, er et grundvilkår for det liberale demokrati
 • Hjertets dannelse og juristerne

  Juridiske eksperter har fra tid til anden taget ordet i debatten om Muhammed-tegningerne. Flere gange for at sige, at den ophidsede debat ikke har noget med ytringsfrihed at gøre. "Det handler ikke om ytringsfrihed men om etisk forsvarlighed," hedder det i en overskrift, hvor tre juridiske professorer udtaler sig (Information den 4...
 • Om tanker og omtanker

  Lars Qvortrup kan ikke lide Anders Fogh Rasmussen og alt hans strammeri (Information den 7. marts). Til gengæld kan han godt lide Luhmanns stramme teoretiseren og forkærlighed for tvedelinger...

Sider

Mest læste
 1. Østre Landsret afsiger i dag dom i den sag, som 26 borgere har anlagt mod statsminister Anders Fogh Rasmussen for brud på Grundloven i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Nils Bredsdorff, en af de 26, skriver her om sit syn på sagen
 2. Lars Villemoes er vred. Både i Berlingeren og Information kan han her 19 år efter ikke undlade at give udtryk for, at vi har været med til at plette hans rygte. For når det kommer til stykket, har han jo ikke gjort andet end det samme som Peter Øvig Knudsen i sine bøger om Blekingegadebanden