Nils Bredsdorff

Artikler
 • 25. marts 2006

  Satirens ulidelige respektløshed

  For nylig faldt jeg over en bogillustration og kom til at tænke på de 12 tegnere fra Jyllands-Posten, som har fået følgeskab af de 12 forfattere til Rushdie-manifestet. Bogens tegning mindede mig om, hvor let kunstneren Lars Bo uden at vide det kunne have befundet sig i orkanens øje omgivet af PET-folk...
 • 2. maj 2006

  Kampen om ordene

  Der er opstået nye skillelinjer i dansk politik i spørgsmålet om ytringsfrihed: Multierne og fundierne. De strides om, hvilke konsekvenser Muhammed-tegningerne skal have for det politiske liv. Striden står om betydningen af ordene anerkendelse og respekt - og det er ikke en strid om ord, men en kamp på liv og død om grundlaget for demokratiet
 • 19. juni 2006

  Undtagelsernes ringe

  I sidste uge var den der igen. Debatten om Ytringsfriheden. Kristeligt Dagblad fortalte, at flere skolebiblioteker enten ikke vil købe eller ikke vil fremlægge Bluitgens bog om Muhammed af hensyn til muslimske følelser...
 • 17. januar 2007

  Ytringsfrihed og mobning

  Rune Lykkeberg skrev den 13.-14. januar en leder om mobning. Her hævdes det flot, at den mobning, der findes i skolen, har en parallel i det voksne politiske liv. De, som mente, at karikaturkrisen handlede om ytringsfrihed, mobbede de herboende muslimer og retfærdiggjorde deres afskyelige handlinger med henvisning til forsvaret af ytringsfriheden...
 • 10. april 2007

  Grundloven og Irakkrigen

  Østre Landsret afsiger i dag dom i den sag, som 26 borgere har anlagt mod statsminister Anders Fogh Rasmussen for brud på Grundloven i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Nils Bredsdorff, en af de 26, skriver her om sit syn på sagen

Sider