Nina Husted Jørgensen

Seneste artikler af
Nina Husted Jørgensen
  • Den økologiske gæld skal tilbagebetales

    Den nuværende miljødebat tager ikke tilstrækkelig højde for, hvordan miljøproblemer er snævert forbundet med ulighed i samfundet. Miljøproblemerne i dag handler ikke bare om fremtidige klimaforandringer, men om livsfarlig forurening nu og her, som har en klar social slagside. Det oplevede kronikøren på egen krop, da hun besøgte Sydafrika