• 21. december 2006

  Skak på højt niveau for næsten enhver

  Peter Dürrfeld skriver en skakhistorie om især verdensmestrene, deres vidunderlige partier og ofte sære adfærd
 • 5. januar 2007

  En særdeles dårlig start

  FN's nye generalsekretær indledte sin karriere med at udtrykke støtte til dødsstraf - og dermed blive genstand for omfattende kritik
 • 11. januar 2007

  Et reformforslag uden kvalitet

  Påtænkte ændringer i diabetesbehandlingen vil virke stik imod den erklærede hensigt
 • 7. februar 2007

  Ingen rokade

  Der var blandt journalisterne minsandten nogle, der kunne forestille sig, at den - nok engang - nyomvendte Karen Jespersen allerede nu skulle være på vej til en ministerpost. Fogh Rasmussen tog deres spørgsmål fra oven og nedefter. "Jeg går slet ikke ind i de overvejelser, for der er ingen overvejelser. Så hvorfor skulle jeg bryde min hjerne med det?" lød hans svar. Og det er jo forståeligt nok. Han har mildt sagt nok af andre sager at bryde denne legemsdel med. HANS SVAR afspejler samtidig, at der er grænser for, hvad Karen Jespersen kan forvente sig af sit nye partimedlemskab. Ganske vist glædede Venstres formand sig over, at partiet "i dag netop står med så bred en forankring i den danske befolkning, at også mennesker, som har en kendt fortid på venstrefløjen, i dag kan føle sig tiltrukket af det rigtige Venstre". Men han sagde også, at ikke alle i Venstre nødvendigvis er enige om alting. Derfor kan det ikke undre ham, hvis også Karen Jespersen i nogle Venstre-kredse vil blive mødt med modsigelse.
 • 9. februar 2007

  Ondskabsindustrien slår til igen

  De tomme pladser har imidlertid inspireret de to centerledere til et konstruktivt forslag: De afviste irakiske og kosovoalbanske asylansøgere kunne flyttes fra de kummerlige forhold i Sandholm og Avnstrup til bedre levevilkår i Brovst og Hanstholm...
 • 21. februar 2007

  Ombudsmandens dilemma

  Under alle omstændigheder viser sagen, at ombudsmanden har været stillet over for et ægte dilemma. Kan han bedst beskytte sin værdifulde institution ved at føre selv en politisk kontroversiel undersøgelse til ende eller ved at påkalde sig hensynet til politisk neutralitet? I denne sag har han selv givet svaret - men åbenbart og forståeligt nok har han det svært med dette svar.
 • 23. februar 2007

  Foghs hjerteløse svigt

  Berlingske Tidende hænger statsministeren ud - og lader musen gungre
 • 23. februar 2007

  Italiensk prioritering

  Ifølge kendere af italiensk politik vil begge dele blive vanskelige. Men i det mindste har Prodi skruet kraftigt på de politiske tommelskruer. Hvis de rene linjers repræsentanter ikke makker ret ved en tillidsafstemning, kan de bidrage til at bringe Berlus-coni tilbage til regeringsmagten. Det havde været mere hensigtsmæssigt, hvis de for alvor havde gjort sig sådanne overvejelser inden afstemningen i Senatet. Signalerne fra regeringen var på forhånd ganske klare. Kom den i mindretal, ville den gå af. De, der faldt fra, kan have mere - eller mindre - gode grunde til deres modstand i de kon-krete sager. Men som Franca Rame så glimrende gjorde klart, så består politik ikke mindst af evnen til at prioritere.
 • 9. marts 2007

  Præstationspressets paradokser

  Set i et globalt perspektiv ville det faktisk være særdeles positivt, hvis folketallet blev stabiliseret. Og her ville det være nærliggende, at de velstående samfund i vores del af verden gik i spidsen. Men det ændrer selvsagt intet ved, at det ville være befriende for de unge, hvis de kunne gøre op med præstationspresset og skabe sig en tilværelse, der virkelig udspringer af deres eget valg.

Sider