• 14. marts 2007

  Fremskridt for integrationen

  Denne indfaldsvinkel gennemsyrer de forslag, de fem tænkere giver til konkret handling. Tænketanken ønsker bl.a., at en langt række offentligt ansatte skal have vejledninger, der gør det lettere for dem »at reagere på handlinger, der er i modstrid med de grundlæggende værdier, vi værner om i Danmark«. Er det ytringer, hvor danskernes værn åbenbart ikke er så stærkt? Er det påklædning, spisevaner eller noget helt fjerde? Uklarheden må for de indvandrere, der læser dette, virke skræmmende.
 • 15. marts 2007

  Kostbart skjold

  I modsætning til præsident Ronald Reagans store ’stjernekrigsprojekt’ i 80’erne, er det nye skjold ikke tænkt som et værn imod Rusland. Når det skal begrundes, henviser fortalerne i stedet til Iran, andre såkaldte slyngelstater og velorganiserede terrorgrupper. Både Nordamerika og Europa må beskytte sig imod mulige nukleare missilangreb fra denne del af verden. Denne argumentation svækkes imidlertid alvorligt, når den kædes sammen med en vurdering af den militære slagkraft, disse lande og grupper vil være i besiddelse af i overskuelig fremtid. Hvis de virkelig vil gennemføre storstilede terrorhandlinger imod europæiske befolkningscentre, råder de over andre og mere effektive midler end nogle få missiler.
 • 19. marts 2007

  Spændetrøje med kontrol

  De folkevalgte i de nye storkommuner har fremhævet behovet for, at de nu får en reformpause. De mange sammenlægninger har været en stor opgave, der langtfra er løst endnu. De har samtidig understreget, at den stadige udvidelse af statslige krav, normer og regler nu har nået et omfang, hvor det kommunale selvstyre for alvor er i fare. Det har de ret i. Regeringen på den ene side og Socialdemokraterne på den anden prøver at snakke udenom med forsikringer om, at lokale opgaver sandelig skal klares lokalt. På det retoriske plan er tillidserklæringerne til decentralisering og det nære samfund faktisk blevet intensiveret i takt med statsliggørelsen af det danske samfund. Men det er klar tale, der er brug for i denne sammenhæng. Hvis landspolitikerne ønsker, at borgere overalt i landet og på alle områder skal nyde godt af det samme serviceniveau, må de åbent vedstå, at de ikke længere kan gå ind for det kommunale selvstyre. Det tør de imidlertid ikke. I stedet forsøger de igennem forskellige foranstaltninger at binde disse kommuner ind i en spændetrøje af stadig strammere kontrol. De, der må betale, er borgerne i form af ringere offentlig betjening, mere bøvlet bureaukrati og spild af offentlige ressourcer.
 • 22. marts 2007

  Danmark på toppen

  Næppe var nyheden sluppet ud, før både forventninger og krav blev skruet op. Overborgmester Ritt Bjerregaard glædede sig over, at København skulle være vært for det betydningsfulde topmøde i 2009 om den næste globale klimaaftale...
 • 23. marts 2007

  Skelettet er klar

  Et centralt punkt i øvelsen havde været afprøvningen af, om det var muligt hurtigt at evakuere et stort antal kvæstede uden at slette spor, som kunne være afgørende for politiets efterforskning. Det var lykkedes. Og man havde oven i købet et signalement af en mand, der var set løbe væk fra Ourøgade umiddelbart før braget: "Ikke af dansk herkomst, speciel næse, sort jakke og militærbukser". Selvfølgelig - sådan ser en terrorist jo ud. Hvis opskræmte borgere i nabolaget eller længere væk havde søgt at få oplysninger om, hvad der egentlig foregik, ville de være stødt på store vanskeligheder. Ganske vist fastslog regeringen allerede i sommeren 2005 i oplægget om 'Et robust og sikkert samfund', at der skulle oprettes en national krisehjemmeside: www.kriseinfo.dk. Trods megen anden antiterror-lovgivning er den endnu ikke blevet til noget.
 • 10. april 2007

  Ilde hørt

  Regeringen har ganske klart følt sig utilpas ved at få ambassadørens kritik bragt til offentlighedens kendskab. Den store forsinkelse betyder også, at kritikken nu – som Venstres ordfører på området, Irene Simonsen, gjorde onsdag – kan afvises som forældet. Det er den imidlertid ikke. Den lovgivning og administrative praksis, Orhun går i rette med, eksisterer fortsat
 • 11. april 2007

  Petitesserytteri

  Med den normering, der i dag er blevet SKAT til del, kan medarbejderne umuligt tage sig af det hele. Det må derfor undre, at ministerens klare melding om, hvor kræfterne skal sættes ind, helt åbenbart bliver tilsidesat til fordel for ganske marginale problemer. At lokke unge mennesker til at søge sort arbejde og bruge tid på at opkræve skat af pensionerede DSB-medarbejderes frirejser er udtryk for et petitesserytteri, der er både latterligt og spild af sparsomme ressourcer.
 • 19. april 2007

  Det gavnlige ved at være lillebror

  Med planerne om Danmarks højeste hus og den nye havnefront mener Århus' borgmester, at hans by definitivt har lagt lillebror-komplekset i forhold til København på hylden. Men er det ikke lige præcis det kompleks, der nu får et tårnhøjt monument?
 • 19. april 2007

  Nedtoningen af EU

  ET AF DE FIRE FORBEHOLD har vist sig at være ganske uden betydning. Det er det, der angår begrebet unionsborgerskab. Et andet har praktiske følger, fordi danskerne stadig skal veksle fra kroner til euro, når de drager sydpå i Europa. Men politisk-økonomisk er konsekvenserne af at stå uden for den fælles valuta, blevet neutraliseret af kronens binding til euroen. Vi kan stadig – hvis vi har lyst – bryste os af, at Danmark har sin egen valuta. Men selvstændig er den ikke. Tilbage står de to forbehold, der i de senere år er blevet stadig mere belastende for den politik, ikke blot regeringen, men et stort folketingsflertal ønsker at føre. Det drejer sig om det militære samarbejde og det retslige og politimæssige samarbejde. Her har forbeholdene – eller undtagelserne, som de retteligt burde kaldes – fået stadig større konsekvenser for dansk deltagelse i internationalt samarbejde. I VK-regeringens tid har debatten om dansk EU-politik været endnu mere bovlam end under SR-regeringen. Blandt de betydningsfulde ændringer, Anders Fogh Rasmussen som Venstre-formand har fået gennemført, fremstår nedtoningen af det europæiske engagement

Sider