• 23. april 2007

  En tveægget indbydelse

  Udgangspunktet for Thorning-Schmidt er, at Kristendemokraterne klart har taget afstand fra det nuværende parlamentariske flertal. Selv om Søren Krarup og Jesper Langballe er præster i den danske folkekirke, ligger deres retorik fjernt fra Kristendemokraternes værdigrundlag. Partiet kan ikke støtte en regering, der med fuldt overlæg gør sig afhængig af Dansk Folkeparti.
 • 28. april 2007

  Løkkes kvaliteter

  I den offentlige sektor er det en vidt udbredt frygt, at den såkaldte kvalitetsreform vil byde på endnu mere fra denne skuffe. For hvad er det egentlig, regeringen mener med 'kvalitet' i denne forbindelse? Man skulle mene, at netop indenrigsministeren var en af de nærmeste til at svare. Og det er han vel også. Men i så fald afslører interviewet, at der ikke er tale om andet og mere end et slagord. Løkke Rasmussen kalder selv begrebet for "svært definerbart". Det kunne tyde på, at regeringen under brask og bram har søsat et stort projekt uden klare forestillinger om, hvor det skal føre hen.
 • 30. april 2007

  Danmark som brand

  Nok er vores samfund sammenlignet med så mange andre stadig temmelig homogent. Men heldigvis rummer det også mange modsætninger og megen mangfoldighed. Noget kunne tyde på, at det store fremstød er inspireret af begrebet 'corporate branding'. Men et samfund er langt mere sammensat og kompliceret end selv de største virksomheder. Og i øvrigt er de ved at gå væk fra ideen om, at 'branding' er den mest hensigtsmæssige måde at markedsføre sig selv. Det har ikke været pengene værd. Det vil det heller ikke være for den danske stat. Regeringen kunne gøre langt mere for at styrke Danmark og Danmarks omdømme, hvis midlerne blev brugt til at styrke f.eks. forskningen og mulighed for kunstnerisk skaben. Det kunne i sig selv føre til en offensiv markedsføring - helt uden hjælp fra pr-film.
 • 3. maj 2007

  Tvetydig partidisciplin

  I grundlovens paragraf 56 bliver det fastslået, at folketingsmedlemmerne kun er 'bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere'. Det er en formulering, der har overlevet forfatningsændringer siden den tid, da Rigsdagens medlemmer faktisk blev valgt som enkeltpersoner. Indførelsen af det parlamentariske demokrati for godt hundrede år siden har ikke inspireret til ændringer siden da. Derfor er det stadig en ganske udbredt opfattelse, at de ærede medlemmer burde stemme i overensstemmelse med det, de personligt mener om den foreliggende sag. I et parlamentarisk demokrati, hvor mandaterne er fordelt på den fine vægt i forhold til vælgernes stemmeafgivning, ville det imidlertid være ganske umuligt. Det er mange gange kommet til udtryk, når de interne uenigheder er blevet for store. Så har det enten ført til nye partidannelser eller til den enkeltes beslutning om at blive løsgænger. Den bemærkelsesværdige ændring er ikke sket i de grundlæggende vilkår for politisk arbejde i en parlamentarisk sammenhæng. Den er derimod sket i begrænsningen af, hvad de enkelte politikere - med få markante undtagelser - kan tillade sig at sige. Topstyringen er blevet stærkere. Stringent markedsføring er blevet vigtigere end åben politisk debat. Derfor er begrebet partidisciplin blevet tvetydigt.
 • 5. maj 2007

  Burka og håndtryk

  Der er altså ikke tale om modvilje mod at hilse - men om, hvordan man hilser. Og her mener Claus Hjort Frederiksen åbenbart, at der kun findes én acceptabel form for hilsen. Det gode danske håndtryk. I lyset af statsministerens stærke betoning af globaliseringens udfordringer er det tænkevækkende, at en af hans nærmeste medarbejdere på denne måde appellerer til den mest provinsielle danske selvtilstrækkelighed. Men selvfølgelig var det netop Hjort Frederiksen, der for nogle måneder siden udtalte, at Venstre og Dansk Folkeparti i betydeligt omfang deler værdier.
 • 8. maj 2007

  Hvad der gik galt for Jelved?

  Både udgangspunkt og strategi var til at forstå. Alligevel sidder den radikale leder nu med alvorlige problemer
 • 11. maj 2007

  Konservative kvaler

  Under et besøg i Nordsjælland i går forsikrede statsministeren, at dette mønster ikke er ved at blive brudt. Ganske korrekt konstaterede han, at regeringens parlamentariske grundlag er intakt. Faktisk er det nærmest blevet styrket af Khaders initiativ, da ingen af de tre nye løsgængere fra DF og Venstre i nogen afgørende afstemning vil gå imod regeringen. På denne side af næste valg er opbruddet altså ikke nært så vidtrækkende og dramatisk, som de seneste dages medieomtale kunne give indtryk af. Og derfor er de konservative kvaler kun blevet forstærket. Med sin uforbeholdne loyalitet over for regeringssamarbejdet følger Bendtsen en konsistent linje. Men frustrationen blandt hans egne over de magre resultater kommer stadigt mere åbent til udtryk.
 • 12. maj 2007

  Kynisk politisk studehandel

  Forestillingen om, at sikkerhedssituationen i Irak på det senere er blevet relativt bedre, er en ren illusion. Den er blevet brugt af regeringen som begrundelse for, at de danske styrker kan trækkes ud fra august. Og nu anvendes den så i forbindelse med aftalen om den kombinerede efteruddannelse og tilbagesendelse. Uheldigvis for de tre forligspartier bragte fredagen også en anden nyhed, oven i købet fra den mest autorative officielle kilde, vi råder over i Danmark. I en ny vurdering af forholdene i Irak konstaterer Forsvarets Efterretningstjeneste, at der er borgerkrig i Irak
 • 14. maj 2007

  Meningsmageri

  Næppe nogensinde er det sket med en sådan intensitet som i den forløbne uge. Dannelsen af Ny Alliance betød, at de alle måtte kaste sig ud i nye rundspørger. Hvem ville et såkaldt repræsentativt og stadig snævrere udsnit af vælgerne stemme på, hvis der var valg i morgen? Resultaterne føg om ørerne og øjnene på os, og særligt interessante var naturligvis tallene for det nye parti...

Sider