• 19. maj 2007

  Fogh i Afghanistan

  Hvis den civile genopbygning nærmest er umulig, hvad er så hensigten med den militære tilstedeværelse? Den kan ikke være at sende flere danske soldater afsted for at beskytte dem, der allerede er der. Til gengæld kan den give en vis mening, hvis bestræbelsen er at forhindre Taleban i på ny at overtage magten. Skal det lykkes, kræver det imidlertid mere end udenlandske tropper. Og det er her, det ægte dilemma opstår. Hvor længe skal vestlige landes soldater være stationeret, og hvor mange flere af dem skal blive ofre for Talebans og andre gruppers angreb, før tålmodigheden hører op?
 • 21. maj 2007

  Arkivadgang: Danmark som et særtilfælde

  I næsten alle demokratiske lande har de berørte borgere nemmere mulighed end forskere og journaliser for få oplysninger fra efterretningstjenesterenes arkiver. I Danmark og Norge er det omvendt
 • 31. marts 2005

  Ramte Nyrup helt forkert?

  Den negative beskrivelse af Frank Jensen rammer tilbage på den tidligere statsminister selv. Men derfor kunne der jo godt være noget om det, han siger – selv om hans partifæller næppe kan bruge det til ret meget
 • 3. marts 2005

  Frank Jensens tilbud

  Har Frank Jensen scoret et politisk selvmål af de sjældne? Eller har han snarere optrådt med en ærlighed, der ikke ofte opleves i politik? Meningerne er stærkt delte efter hans meddelelse om, at han ved næste valg vil forlade Folketinget, hvis ikke han bliver valgt som formand for Socialdemokraterne...
 • 24. februar 2005

  300 luftballoner

  300 luftballoner Senest om små seks år skal der i det danske samfund være 60.000 flere mennesker i arbejde. Den målsætning har regeringen ikke ændret, selv om dens parlamentariske grundlag er blevet en smule mere labilt...
 • 7. februar 2005

  Foghs forbløffende fejltrin

  Den Anders Fogh Rasmussen, der under denne valgkamp har ført an i Venstres kampagne, har på ingen måde præsenteret sig på samme velkontrollerede måde som i november 2001. Dengang oplevede vælgerne en partiformand, der solgte fem, let forståelige og enkle budskaber...
 • 29. januar 2005

  Garanti for hvad?

  Umiddelbart lyder det jo forjættende. Til de mange løfter og kontrakter, statsministeren har udstedt til den danske vælgerbefolkning, har han nu også føjet en uddannelsesgaranti til alle unge på 18 og 19 år...
 • 28. januar 2005

  Hvad der ikke blev lovet – men gennemført

  I Anders Fogh Rasmussens politiske univers spiller den såkaldte kontrakt med vælgerne en helt afgørende rolle. De løfter, der er afgivet før et valg, skal opfyldes til punkt og prikke...
 • 27. januar 2005

  Auschwitz-erindringens nødvendighed

  I det sydlige Polen er præsident Aleksander Kwasniewski i dag vært for et større antal stats- og regeringschefer. Blandt præsidenterne er der Vladimir Putin fra Rusland, Jacques Chirac fra Frankrig og Horst Köhler fra Tyskland...

Sider