Redaktionen læser

På tålt ophold i Folketinget

Hvem fældede egentlig Henrik Sass Larsen som ministerkandidat? Thorning? Hendes departementschef? PET? Eller Sass selv? Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen efterlyser klarere regler for at beskytte ministerkandidaters retssikkerhed
Weekendavisen
Nyhedsbloggen
Hvem fældede egentlig Henrik Sass Larsen som ministerkandidat? Thorning? Hendes departementschef? PET? Eller Sass selv? Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen efterlyser klarere regler for at beskytte ministerkandidaters retssikkerhed

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Tavshedspligt ? - der skal da lovhjemmel til ? Og en overtrædelse skal bedømmes af en dommer under en lovformelig retssag ?

Hvis Sass Larsen har lidt uret, hvad forhindrer ham så i at hyre en skrap advokat og "gå i krig" ?

Eller har jeg totalt misforstået situationen ???

Jeg er træt af Hans Jørgen Bonnichsen. Hvor ville det have været mere interessant, om han havde rejst alle disse mange spørgsmål han stiller i tide og utide da han var chef og ikke bagefter.

Hver gang, fænomenet "tavshedspligt" dukker op, rejser det spørgsmålet: Hvad er det for et beskyttelseshensyn, der gør sig gældende her. Hver gang, den danske udgave af PET eller FET dukker op, har vi vænnet os til, at det handler om "rigets sikkerhed" eller et eller andet tilsvarende forblommet hensyn. I det omfang, Sass Larsen selv af PET er pålagt tavshedspligt, må man spørge: af hensyn til hvad eller hvem? Hvis det er af hensyn til Sass Larsen selv, må han kunne gøre sig fri, fordi han vel bedst selv varetager sine egne interesser. Det leder hen til restkategorien: Hvad er det, Sass Larsen ved, og som han er part i, og som - hvis det offentliggøres - kan skade rigets sikkerhed? Gættekonkurrencen kan begynde her...

I modsætning til Line Trasborg synes jeg, at det er berigende at han blander sig i debatten, da han besidder en faktuel viden, som det er få forundt.