Redaktionen læser

Finansskatten fungerer i London

I EU-sammenhæng er David Cameron en af de ivrigste modstandere af en skat på finansielle transaktioner. I London fungerer en lignende skat allerede - og tilsyneladende uden problemer. Hvad foregår der lige her?
Ugebrevet A4
Nyhedsbloggen
I EU-sammenhæng er David Cameron en af de ivrigste modstandere af en skat på finansielle transaktioner. I London fungerer en lignende skat allerede - og tilsyneladende uden problemer. Hvad foregår der lige her?

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Hvad foregår der lige her?

Det er i hvertfald tydeligt at Verdens Børser gør Las Vegas til et latterligt tombola...

Soren Andersen

Sikke en punch-line!!! "Hvad foregår der lige her?". Der foregår ikke noget - åbenbart heller ikke på research fronten. Stamp Duty gælder ikke for banker og børsmæglere

The tax applies to all companies, which are headquartered in the UK, albeit there is a relief for intermediaries (such as market makers and large banks that are members of a qualifying exchange) as a condition of their obligation to provide liquidity.[29]

Hanne Christensen

Tak til Bill Atkins og Soren Andersen for at sætte tingene på olads.
Det evner en journalist ikke.