Redaktionen læser

Søvndal opgiver opgør med tortur

Danmark vil alligevel ikke holde op med at anvende oplysninger fremkommet under brug af tortur, som udenrigsminister Villy Søvndal havde erklæret tidligere på dagen.
Berlingske
Nyhedsbloggen
Danmark vil alligevel ikke holde op med at anvende oplysninger fremkommet under brug af tortur, som udenrigsminister Villy Søvndal havde erklæret tidligere på dagen.

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Michael Kongstad Nielsen

Hvor er den mand pinlig.

Vatpik! Gå af, Søvndal.

Torben Munk Nielsen

Det er en af grundene til at jeg aldrig bliver politiker.

Så nu er vi gået fra, at vi stiltiende accepterede det, til at vi nu direkte bifalder det, flot klaret Villy. Skal vi så også have vores egen Guantanamo på Færøerne? (undskyld færinger)

Simon H. Petersen

Så skete det endnu engang... Fotoet af Villy siger det hele; fuldstændig udvisket så man næsten ikke kan se hvem det er. Sidder med fingrene på tangenterne, men jeg mangler ord... Virkelig...

Jeg synes det er fantastisk at det som uderigsminister er lykkedes Villy Søvndal at komme til at fremstå så komplet kynisk, usympatisk og principløs, som det er tilfældet.

Der er tale om en helt unik præstation, der rækker langt ud over det sædvanlige.

Henrik Darlie

Jeg er enig i at SF's ministre bør gå af, så kan de overlade scenen til S og R. det vil nok se bedre ud ved næste valg.

Hvor mange flere skæverter kan Villy Søvndal tillade sig at slå?

-Den belgiske Cobra-kunstner Christian Dotremont opholdt sig i Danmark i beg. af 1950'erne. Han holdt meget af Danmark, som han kaldte for "Nja-landet". Han skriver i sin bog "Stenen og hovedpuden", 1955, side 30 bl.a.:

"Men jeg holder meget af jer, du gamle, af jer allesammen, socialdemokratiske protestanter eller protestantiske socialdemokrater, I som har det store organiserede alts religion og som ikke har ret meget. I som organiserer hvad I har, for at det skal være demokratisk og som ikke organiserer jeres store sjæl, for at den kan blive mere demokratisk. Jeres gader er fuld af fodgængerovergange, men i jeres store sjæl er der ikke det mindste gadeskilt, den er en pakke gelatine, der somme tider hælder til venstre og somme tider lidt til højre. I elsker gelatine, smør, vat og tåge"

Kilde: Christian Dotremont, Stenen og hovedpuden, 1955, Borgen, oversat af Uffe Harder

-Mht. brug af tortur så fortrød den franske general Massu brugen af den under Algierkrigen. Se evt. min anden kommentar.

Lennart Kampmann

SF har været inde på en glidebane længe, hvor principper er blevet afskaffet for at opnå placeringer på ministertaburetter.

Den tendens fortsætter altså - principper ofres.

Det er en skidt moral at ofre principper - man risikerer at stå og være afhængig af at andre overholder dem.

Med venlig hilsen
Lennart

Nu blev jeg lige så glad for at Villy Søvndal for én gangs skyld trådte i karakter.

Og så blev det en fuser i stil med demonstrationen mod "mørkemændene", som også hurtigt blev aflyst med nogle vattede begrundelser.

Jeg forstår godt at SF's bagland er trætte af partiet. SF spørger tilsyneladende socialdemokraterne, når de skal finde ud af hvad de mener.

Hvorfor skulle man ikke kunne nægte at bruge oplysninger, som er fremkommet under tortur? De er alligevel tvivlsomme, når man véd at man vil tilstå hvad som helst under tortur!

Nu er man tilbage i defacto at anerkende tortur som brugbar måde at udspørge folk, der endnu ikke har været for retten.

Hilsen Ivan

Bjarne Bisgaard Jensen

Hvordan er det nu lige det er med den konvention om menneskerettigheder. Den har vi da vist underskrevet men ikke tænkt os at efterleve hr Søvndal.
SF s etiske og moralske deroute er en skændsel

I den fælles pressemeddelelse fra Søvndal og Bødskov står bl.a.: “tingene er sjældent sorte eller hvide. Der er etiske dilemmaer og nuancer i mange af livets forhold, også når det gælder indsatsen mod terror og arbejdsvilkårene for vores efterretningstjenester.”

De embedsmænd, der måtte have overtalt de to ministre til at komme med denne pressemeddelelse, viser stor uvidenhed mht. tortur:

"Accepterer man anvendelse af tortur i ekstreme situationer, har man accepteret det i alle sammenhænge. Det er kun et spørgsmål om at rykke grænse. Accepterer man tortur i demokratiske lande, når noget forekommer alvorligere, f.eks. en terrortrussel, har man accepteret torturen i alle lande. Også i de lande, hvor den fører til voldsom lemlæstelse og død. Og man har afskåret sig fra at kritisere disse lande med nogen som helst troværdighed i behold", fra forord af Generalsekretær i Amnesty International, i bogen "Tortur" af B. Solet, 2004, Malling Beck.

Hr. Søvndal er ved at lære hvad det vil sige at være minister, og oven i købet på en udenrigsk og diplomatisk plads.

Det ser ud til, at han i alt fald har lært at gå med slips. Sådan da. Så måske er er der håb endnu?

Morten Kjeldgaard

Jeg vil nu komme Søvndal til forsvar i denne sag.

Problemet er, at vendingen "anvende oplysninger fremkommet under brug af tortur" ikke er entydig.

Det er selvklart, at sådanne oplysninger ikke kan bruges som dokumentation i en retssag.

Men ordene "at anvende" er bredere end det. Hvis PET får oplysninger et fremmed sted fra, er de vel ikke stemplet "Fremkommet ved tortur". Disse oplysninger skal således fremskaffes ved en forespørgsel til de pågældende myndigheder, og spørgsmålet er så om man så får et redeligt svar.

Så PET er i praksis nødt til at "anvende" oplysningerne, f.eks. i efterforskning, selvom de ikke kender den nøjagtige oprindelse af dem.

Hvis det senere kommer frem i en evt. retssag, at oplysningerne er fremkommet ved tortur, vil dommeren afvise dem, og måske hele sagen. Det er godt, og som det skal være.

Søvndal har ret i, at kampen mod tortur skal føres på en anden måde, nemlig gennem direkte pres på regeringerne, ikke ved at PET skælder ud på lavtstående politi- og militærpersonale. Det er han som udenrigsminister nødt til at holde fast i.

Problemet er han er en klovn til at udtrykke sig juridisk præcist, som man er nødt til at gøre det som minister.