Redaktionen læser

Hvorfor er de rigeste så vrede?

De sidste 30 år i USA har været bedre for de rigeste end noget andet tidspunkt i historien. Deres indkomster er eksploderet, skatten sænket, fagforeningerne stort set udryddet og lønninger til medarbejdere har ligget stille i et årti. Alligevel synes Amerikas mest velhavende at være rasende. Hvorfor?
Mother Jones
Nyhedsbloggen
De sidste 30 år i USA har været bedre for de rigeste end noget andet tidspunkt i historien. Deres indkomster er eksploderet, skatten sænket, fagforeningerne stort set udryddet og lønninger til medarbejdere har ligget stille i et årti. Alligevel synes Amerikas mest velhavende at være rasende. Hvorfor?

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Det er en interessant statistik. Ikke mindst set i lyset af, inflationen er den skjulte skat, der udhuler velstanden for de fattigste og middelklassen.

Men din henvisning til den relative fordeling af goderne kan ikke stå alene. Den skal nuanceres, men dermed ikke sagt, at USA's rigeste bør tage større samfundsansvar, som Warren Buffett opfordrer til.

1) Er samfundskagen blevet større, og har USA samlet set fået større rigdom at fordele fra rig til fattig? Ja, det er der noget, der tyder på. USA's BNP er steget markant siden 1970'erne, og det er væsentligt højere end resten af OECD-landene, så de fattigste og middelklassen samlet set faktisk er rigere end for 30 år siden, selvom de i dag står i efterdønningerne af den finansielle krise.

Link: http://www.google.com/publicdata/explore?ds=z8ehg1neoorltg_&ctype=l&met_...

2) Er de 10% rigeste de samme som for 30 år siden? Hvis de 10% rigeste i dag var de samme personer som de 10% rigeste for 30 år siden, har vi reelt ikke rykket os fra feudalismens klasseopdeling mellem de priviligerede og de ikke-priviligerede. Eller er det en fejltese at tale om de rigeste og fattigste som en statisk størrelse?

Samfundet er dynamisk, og du tolker din forudsætning forkert, fordi du ikke tager højde for social mobilitet. Altså effekten af at den arbejdsløse får et job, og at den rige taber, når hans risikovillige investeringer slår fejl. Et amerikansk studie konkluderer:

"(...) Nearly 58 percent of the households that were in the lowest income quintile (the lowest 20 percent) in 1996 moved to a higher income quintile by 2005. Similarly, nearly 50 percent of the households in the second-lowest quintile in 1996 moved to a higher income quintile by 2005. Even a significant number of households in the third- and fourth-lowest income quintiles in 1996 moved to a higher quintile in 2005."

Link: http://www.stlouisfed.org/publications/itv/articles/?id=1920

Flemming Andersen

Der er jo nogen, der ikke får nok, før de ligger med munden fuld af jord

Onkel Joakim er vred, men det er Anders And også.

Fedtmule er ikke så sur, Georg er for optaget til at være sur, og hvis han er sur er det ikke fordi at Joakim, og Anders er sure, men fordi lortet ikke vil virke.

Andersine kan også blive vred, men det er som regel på Anders.

Thorning er sur på Robert

Pia er sur på alle andre

Løkke er fuld, og liderlig.

Fogh er bitter, men har fået en hel del ud af sin vrede, og ikke så få røvrendt

Hjort er skide gal fordi vi ikke køber noget, bare et eller andet......køb for helvede, producer, og køb, producer og køb......køb en hest, en pingvin, KØB!

Mette har set sig gal på støv, og er hammer banke sur over at vores fysikere ikke fejer....de sidder jo bare der, og laver ingenting, for i Mettes verden er der ingen tanker, kun støv.

Men det sureste der findes, må være at eje millioner der gør en skide sur.

Så giv dem dog bort?

det hjælper jo at skryde højt.
og massemedierne har et hårdt greb om folks adgang til brugbar information, og et godt hjernevaskningsapparat.
Jeg kender selv en del amerikanske almindelige arbejdende mennesker, som er helt enige i at det er urimeligt at beskatte de rige mere. Det er urimeligt at beskatte nogen, også de rige. Imens betaler vedkommende uforholdsmæssigt meget mere i skat end de rige, men finder det stadig urimeligt at beskatte de rige mere. og de har ingen sygekasse, men er imod sygkasse fordi de ikke vil betale for nassere, hvad mon der sker hvis de bliver syge?
De rige ved hvad de gør, og de skryder så højt for at få de fattige til at skryde i kor, ot det virker.

Peter Ole Kvint

Jakob Bagterp siger:
"(...) Næsten 58 procent af de husstande, der var i den laveste indkomstkvintil (den laveste 20 procent) i 1996 flyttet til en højere indkomst kvintil i 2005. Tilsvarende næsten 50 procent af husstandene i den næstlaveste kvintil i 1996 flyttet til en højere indkomst kvintil i 2005. Selv et betydeligt antal husstande i den tredje og fjerde laveste indkomst kvintiler i 1996 flyttet til en højere kvintil i 2005. "

Det er studerende som bliver færdige og kommer i arbejde, dels er det "børn" som arver deres forældre.

Trickle down virker ikke og dermed falder argumentationen til jorden.

http://graphics8.nytimes.com/news/business/0915taxesandeconomy.pdf

Fra konklusionen (s.16)

The results of the analysis suggest that changes over the past 65 years in the top marginal tax rate
and the top capital gains tax rate do not appear correlated with economic growth. The reduction in
the top tax rates appears to be uncorrelated with saving, investment, and productivity growth. The
top tax rates appear to have little or no relation to the size of the economic pie.

I USA - og i andre vestlige lande - er de rigeste aldeles ikke de samme som for 30 år siden. Mange mennesker er i USA og i Danmark mv. blevet rige takket være spekulationer indenfor jord, selsskabs-tømning og ja, handel med værdi-papirer, f.eks. derivater mv. Finans-kapitalens drenge - og mænd - har kronede dage - før 2007/2008 og nu her igen i 2012/2013.

Den sociale mobilitet er langt højere i Danmark end i et land som USA....bl.a. fordi unge mennesker fra ikke-skolevante hjem mv. kan få SU osv. Og tror I virkelig selv på at den rige taber noget som helst på sine investeringer i dag? Nej, han gør ej. Han forsikrer sig da bare!

Og det forstået på den måde, at køber han korn f.eks. til 100 US dollars pr. kilo, så forsikrer han sig mod at kornet falder til 50 US dollars pr. kilo. Og skulle det alligevel falde til 50 US dollars pr. kilo - og han ikke kan få forsikringen udbetalt, ja så sælger han da bare papirerne videre til nogle andre, som er villige til at betale 100 US dollars eller mere for dem. Ren luft er den tilvækst altså, dette også kaldet en boble. Og tjener den rige mand på dette her, nej, det gør han ikke - investerings-firmaerne gør.....For hver transaktion de laver tager de nemlig måske 1 dollar....

Og laver man 1 mia. transaktioner pr. dag - ja så - har man jo tjent 1 mia. US dollars pr. dag. Og af dem skal man jo ikke betale indkomstskat, vel - i USA altså, men kun 15% i finansiel skat.

randi christiansen

"Where does this come from? Why are the very people who have done the best (økonomisk)so angry? It's mystifying."

Tja, mit bud er dumhed. De fatter ikke, at de er del af en integreret helhed, i hvilken reglen om, at enhver er sin egen lykkes smed, er usand. De er snæversynede, asociale nassere, som beskylder andre for at være det.

Randi, en del af fællesskabet er respekt.
Manglen på dette kan vi godt kalde dumhed :)

Virker nogle af de rige i Danmark som vrede, gale?

Det kunne f.eks. skyldes, at de ikke er så rige, som vi tror. Måske er de lige ved at dumpe ned i et gigantisk gældshul.

Hvem husker vi af de rige, der har belært os om, hvordan man indretter samfundet? Don Ø og Asger Aamund har i alt fald tit været i morgen-tv og aftenshow.

Hvor mange af de 1000 rigeste i Danmark har mon bygget deres slot over et jordfaldshul?

Peter Ole Kvint siger: "Det er studerende som bliver færdige og kommer i arbejde, dels er det “børn” som arver deres forældre."

Ja, og der er mange andre grunde til, at folk flytter fra fattig til rig. Eksempelvis også, at iværksættere påtager sig risiko og gældsætter sig for at starte virksomhed, der giver afkast og arbejdspladser senere i livet. Det er der ikke noget odiøst i.

Men hvis man som Hans Redder bevidst eller ubevidst udelader resten af billedet, så er det nemt at stirre sig blind på Mona Lisas kavalergang uden at se andre fakta i øjnene.

Karsten Aaen siger: "Og laver man 1 mia. transaktioner pr. dag - ja så - har man jo tjent 1 mia. US dollars pr. dag. Og af dem skal man jo ikke betale indkomstskat, vel - i USA altså, men kun 15% i finansiel skat."

Huskede du, at trække udgifter fra, inden du lavede dit lidt for gode regnestykke? Altså handelspladsens udgifter til serverdrift, overvågning af transaktioner, jurister, lønninger, energi, husleje, rengøring og alt det andet, der skaber arbejdspladser og velstand for andre mennesker.

Det er altid nemt at blive social indigneret, når man ikke ved, at velstand ikke kommer fra et pengetræ, og at folk sjældent bliver rige uden at gøre andre mennesker rigere på vejen.

Jakob Bagterp, det ville være meget bedre for samfundet at tage risikoen ud af folks starten virksomhed.
Der er intet attraktivt ved USA for lande, der er bedre vant.

Øh, serverplads koster jo altså næsten ingenting. I dag laver computerne jo også selv transaktionerne, ikke sandt. Og ja, man har måske en bygning et sted, som heller ikke behøver koste specielt meget. Og så har man nogle unge mennesker som arbejder for en grundløn, og er på provision f.eks. Og ja, de overvåger transaktionerne. Alt det her koster altså ikke 1 mia. US dollars om dagen. Det koster måske maksimalt 500 mio. US dollars om året eller 50 mio US dollars pr. år.

Hvilken velstand skaber finans-kapitalen for andre mennesker? Ingen. Tværtimod låner de penge - hosbankerne - og investerer dem på den måde, jeg har skrevet om i mit første indlæg i denne tråd.

Og jeg er søn af en fabrikant, som lavede kjoler. Jeg ved skam godt at penge ikke kommer fra et pengetræ. Penge kommer - eller får man, fordi man arbejder hårdt, som min far gjorde i mere end 20 år, indtil finans-kapitalen syntes, at hans kjolefirma ikke tjente nok (og det var måske heller ikke så veldrevet som det kunne have været) til at leve videre. Og så flyttede hele tekstil-industrien jo til Indien, Polen, Jugoslavien og Kina i slut1980erne.

Jeg vil mene, at min far skabte mere velstand for hans 50 arbejdere tilsammen end finans-kapitalen gør med dens låne-politik, altså at man låner penge for at låne penge ud til andre som så igen låner penge ud for at låne penge ud. Og så forsikrer man sig da lige for lånte penge, ikke sandt. Så når de 100 US dollars man troede man fik bliver til 25 US dollars eller 50 US dollars, har man jo forsikret sig imod dette. Og så får man sine 100 US dollars....og skatte-yderne eller almindelige bankkunder betaler for bankernes finansielle transaktioner her....

Penge er værdiløse, de dækker over det forhold, at der kun er fremadrettet handling, at man ikke kan gemme værdien af produktion.

Karsten Aaen, læser du lige Nasdaqs seneste regnskab og fortæller mig og de andre læsere, om det er gratis at drive handelsplads, hvor mange ansatte der er, og hvad de ansattes gennemsnitsløn er?

http://ir.nasdaqomx.com/

På den anden side vil jeg egentligt gerne leve i dit verdensbillede, hvor ingenting koster noget, hvor penge tjenes nemt uden indsats eller forstand, og hvor andre glædeligt overtager risiko fra andre.

Det er desværre ikke den virkelighed, vi lever i.

Dan Johannesson

Og midt i det hele har folk her på siderne og i resten af verden stort set IGNORERET bla. informations oplysninger om at man har fundet MINDST 128.000 milliarder kroner skjult i skattely. Læs lige tallet igen 128 - TUSIND - MILLIARDER.

Og stadig sidder folk og taler om "kæmpe redningspakker" på en måske 400 milliarder hist og pist. Hvor mange her kan se sammenhængen imellem finanskrisen og 128.000 milliarder ubeskattede kroner??

Det er, i min optik, en fuldstændig ufattelighed, at de oplysninger ikke vakte et ramaskrig. Der er jo penge der til at vaske en hel finanskrise, eller TO ud af systemet med et fingerknips.

Plus den anden dimension, vi har fundet FORBRYDERNES "hideout" / "stash" - stedet hvor de har gemt de (mindst) 128.000 milliarder kroner, som er stjålet fra verden, et beløb der i sig selv ville have elimineret finanskrisen, hvis de var blevet beskattet, og hertil kunne have styrket hele den vestlige verdens økonomi. Og stadig siger vi bare "nå?" og fortsætter vores, i sammenligning, små debatter om "kriser" og en milliard i besparelse her og der, med alvorlige miner. (Helt absurd)

Det og VI er en JOKE, hvis vi fortsætter med at acceptere de kolossale forbrydelser eliten fortager lige foran næsen på os, imens selv samme elite, endda forsøger at tørre ansvaret for deres forbrydelser af på os. Ud fra den logik skal du huske at takke din voldtægtsforbryder, din indbrudstyv mv. næste gang du ser ham - OG tage diktat fra ham omkring alle aspekter af dit liv - OG sige undskyld, når du bliver ledig eller på anden vis lider under virkningerne af hans forbrydelser.

Kan i ikke se at det her er helt helt forfejlet? At vi som samfund i praksis lever på en noget nær, ultra SINDSYG måde?? At vi som borgere simpelthen er så afsindigt afledte, autoritetstro, og blødkogte, at ALT kan lade sig gøre uden vores mindste modstand?

Jeg ved ikke med jer, men jeg er pisseskræmt over at se graden af apati, og den manglende evne til at adressere 120.000 milliarders forbrydelser, selv blandt landets såkaldt "intellektuelle".. I stedet går vi i struben på "dovne Robert" forkælede "Carina" osv.

DU og jeg holdes for NAR - kan i da ikke snart se SPILLET venner??? Hunden løber (med stor alvor og langstrakte pseudo intellektuelle debatter) efter sin egen hale - endeløst - imens resten af koblet gøres til slaver, latterliggøres og stresses ihjel.

Wake the f... up.

Jakob Bagterp, jo, det er den virkelighed vi lever i - hårdt arbejde har aldrig skabt velstand til nogen, der rent faktisk måtte udføre det.

Peter Hansen siger: "Det ville være meget bedre for samfundet at tage risikoen ud af folks starten virksomhed."

Ja, det ville da være dejligt, hvis vi kunne give alle iværksættere statsgaranteret støtte. Men hvem skal så betale regningen for konkurser? Det skal alle andre i samfundet, og er det rimeligt at tvinge dem til at betale for dødssejlervirksomheder og konkursryttere?

Jeg kan ikke se, hvorfor man skal give statsgaranteret støtte, når man kan give statsstøtte.

Peter Hansen siger: "Hårdt arbejde har aldrig skabt velstand til nogen, der rent faktisk måtte udføre det."

Jeg var lige ved at spørge, om du kunne give et eksempel, inden jeg kom i tanke om Sovjetunionen, Pol Pots Cambodja og Nordkorea. Her gik hårdt arbejde, tvang og elendighed hånd i hånd.

Men hvis du hentyder til den vestlige verdens demokratier, så er det svært at finde eksempler, der beviser din påstand. Befolkningen i de vestlige lande nyder langt højere velstand i dag, end de gjorde for 30 år siden. Det er ikke tilfældigt og endda til trods for it-bobler, kartoffelkure og finanskriser. Du kan jo selv søge i OECD's statistikker:

http://www.google.com/publicdata/explore?ds=z8ehg1neoorltg_&ctype=l&met_...

Jakob Bagterp, du af alle mennesker burde læse de sider i Fay Weldons "Darcys Utopi", jeg anbefaler, om ikke så for at få et mere ædrueligt blik på verdens gang. Siderne 33-38. Måske punkterer hun det hele senere i romanen, det kunne man forestille sig; men i realiteten er der intet galt med den beskrivelse, der faktisk fanger alle de grundlæggende forhold på ganske få sider. Overlegent gjort.

Jakob Bagterp, nu arbejder folk i vesten jo også stedse mindre hårdt.

Peter Hansen, jeg holder mig til at læse tal, for så ved jeg, at min mening har hold i virkeligheden og kan dokumenteres, og ellers endog meget kortfattet litteratur som eksempelvis denne ubekvemme sandhed om Fay Weldon og din idé om statstøtte iværksætteri:

"Without data, you are just another person with an opinion."

Tal siger da ingenting! De er manipulerbare og afhænger af de metoder, man anvender for at få dem frem.

Til Karsten Aaen

Det er vel lidt søgt at bebrejde resten af verden, at din far af idealistiske grunde ikke formåede at drive virksomhed.

Tænk nu hvis han havde været fremsynet, så havde han måske haft 200 ansatte i DK og 3000 i Kina.

Istedet endte DK op med 50 jobs færre.

Hvor er det smarte i det

Peter Hansen siger: "Tal siger da ingenting! De er manipulerbare og afhænger af de metoder, man anvender for at få dem frem."

Siger du også det til din bankrådgiver sidst på måneden. ;-)

Spøg til side. Men så er vi jo tilbage til Hans Redders indspark om den relative fordeling af USA's velstand og mit første indlæg. Herligt. For hvad er bedst til at bekæmpe fattigdom – som jeg rent faktisk vil gøre noget ved – når man ser på velstand over tid: et stort stykke af en lille kage, eller et lille stykke af en stor kage?

Min pointe er blot, at samfundskagen er blevet markant større, end den var for 30 år siden, så der er mere velstand at fordele, og at vi hver især over tid rykker mellem sociale klasser, så det er en fejltese at tale om de rigeste og fattigste 10% som en statisk størrelse.

John Vedsegaard

Naturligvis er de sure, når man ikke har skallede 100 millioner om dagen til forbrug, er det bare med at være sur.

Fordi de godt ved at de ikke er kommet ærligt til rigdommen frygter de konstant, at folket vil have pengene igen.

I ved intet om min far eller om hans måde at drive virksomhed på. I synes heller ikke at vide at al dansk tekstil industri forsvandt i løbet af 1980erne, og siden i 1990erne. Det gør jeg - og jeg ved også at store fabrikker som Tage Jensen med over 100 eller 200 ansatte også måtte bukke under for billige varer fra Kina, eller Vietnam. Og hvor I ved fra at det var af idealistiske grunde at han ikke længere kunne drive sin virksomhed.

Det var det altså ikke - det var fordi han drev en virksomhed med cirka 50-60 ansatte som bare ikke passede ind i tiden mere. Brandtex kunne fortsætte med at lave tøj i Danmark indtil omkring 1996-1998, fordi de ændrede dels måden de gjorde det på, dels ændre måden syerskerne arbejdede på. Brandtex kørte alle deres mønstre ind i en computer og fik den til at skære mønstrene ud, mens de lavede teams af syersker som selv tilrettelagde deres arbejde. Og ikke hele tiden lavede det samme.

Og vil I nægte at den måde man tjener penge på i dag - mange penge - er den måde jeg har skitseret?
Og at der i dag synes at være flere penge at tjene ved at opkøbe aktier, sikre dem mod kursfald eller kurs-stigninger, spekulere imod dem, og så selv skumme fløden, bl.a. ved at tage et gebyr for trans-aktioner...

Og vil I nægte at SXAO Bank tjener penge på denne måde eller Mitt Romney og Bain Capital tjener penge på denne måde...?

Og jeg er sikker på at min far (og min mor) ikke ville bryde sig om hvordan kinesiske arbejdsgivere behandlede deres ansatte, bl.a. ved at lade dem sidde i 12 graders kulde og arbejde. Og ja, det kan man da godt kalde for idealitisk, jeg kalder det en arbejdsgiver, der bekymrer sig om sine ansatte.

Måske kunne han i tide havde lukket fabrikken og satset på hjemme-syersker som lavede bestillinger af f.eks. festkjoler, brudekjoler mv. Men det får vi aldrig at vide nu, vel?