Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

Hvem laver pengene?

Hvis Danske Bank virkelig mener det med 'New Standards', kunne de let begynde med at gentænke, hvordan pengene overhovedet bliver skabt, skriver lektor fra CBS
Hvis Danske Bank virkelig mener det med 'New Standards', kunne de let begynde med at gentænke, hvordan pengene overhovedet bliver skabt, skriver lektor fra CBS

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Jens Christoffersen
  • Henrik Darlie
  • Morten Kjeldgaard
  • Niels Engelsted
  • Ib Christensen
  • Jens Kofoed
  • Lasse Damgaard
Jens Christoffersen, Henrik Darlie, Morten Kjeldgaard, Niels Engelsted, Ib Christensen, Jens Kofoed og Lasse Damgaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Toke Ernstsen

Artiklens forfatter er nærmest begejstret over, at Danske Bank igen vil være fremtidens bank og gøre det, de er bedst til, nemlig at låne penge ud - og ikke skabe dem selv, som det har været praksis i gennem snart et par dekader og for så vidt stadigvæk finder sted.

Absolut et prisværdigt initiativ, hvis det ikke lige var for det faktum, at konklusionen i artiklen er forfatterens egen, kun udledt af en artikel og udtalelser fra direktøren i Danske Bank, men ikke direkte citater.

Med en vis rimelighed kan man godt tillade sig at spørge: Vil fortidens bank nu være fremtidens bank? Det forekommer - og undskyld mistroen - at være et af den slags kvantespring, der ikke engang er muligt i den teoretiske fysik.

Danske Bank har stadig benhårde forpligtelser overfor sine aktionærer. Forventningerne til overskuddet er fortsat skuffende, og det er ikke længe siden, Danske Bank var gennem fyringsrunder samt indførelsen af en strammere kurs overfor især småkunderne gennem hævede gebyrer og renter, i et forsøg på at reducere gabet mellem forventningerne til og den faktiske indtjening.

Jeg deler ikke artiklens forfatters begejstring over Danske Banks New Normal. For min skyld må banken gerne tage sig selv i de små nakkehår og få drejet skuden tilbage på et fornuftigt spor. Men i stedet for at falde i svime over et 'kunstgreb', der udelukkende er en konsekvens af det pres, især flugten af mange småkunder har påført banken, vil det være bedre fortsat at støtte de fornuftige banker, der var New Normal, mens Danske Bank stadigvæk var grebet af den største grådighed, og længe før Danske Bank opfandt begrebet i det mediestunt, der var tænkt som en redningskrans, men som i stedet blev en løkke om egen hals - en slags cementering af det langsomme selvmord, banken havde indledt fra slutningen af halvfemserne.

Virkelig god artikel .

Full reserve banking vil dog ikke virke i lande, hvor der er "politisk opportunistisk kontrol" med centralbanken som pengeskaber - de græske politikere ville f eks givet have ladet den græske centralbank køre ud over afgrunden for at finansiere det græske overforbrug - så den sydeuropæiske "dårligdom" og krise ville alligevel have været en realitet.

Grådighed efter henholdsvis høj levestandard, livskvalitet, æresbevisninger, politisk magt og indflydelse , anerkendelse, penge m v er grundlæggende ens - det er helt forgæves kun at angribe grådigheden efter penge , hvis man ikke samtidig skyder på de øvrige "grådigheder",

Torben Arendal

Pengene kommer fra ingenting!

Bankerne har ingen penge. Deres udlån til kunderne kommer fra en server(en computer) ned i kælderen. Nul og et taler flyttes fra en server til en anden. Bankens server noter at du har lånt en million. Den million havner på din konto via hurtig bredbånd. Vupti pengene er skabt af ingenting. Du skal selvfølgelig tilbagebetale lånet og det sker ved at en stribe nuller og et taler flyttes tilbage over tiden via den hurtig bredbånd. Ingen penge er genereret. Med ”din” million kan du så køb bil eller bolig alt efter aftale med banken. Du vider fører bare en stribe nuller og et taler vider til sælgeren af bil eller bolig. Denne trick gør banken mange gange og det heder i fagsproget gearing.

Hvis nu banken gav dig rigtig penge, så var de nød til at bogfør det men når det ligger på deres eget server kan det ”skjules ” for at ingen behøver at vide noget. En server er privat ejendom og ikke flytbar og kan især ikke kom ned på den lokal politistation.

I gamle dage trykt centralbankerne pengene. Centralbanker, såsom vores egen Nationalbank er selvejende institutioner. De er ikke offentligt institutioner men sammenslutning af mange banker og har kontrol over pengene. Centralbankerne trykker pengene og for den service skal vi borger betale et gebyr og det er ikke småpenge vi taler om.

Jeg fatter ikke hvordan banker har milliard overskud også i nedgangs tiderne?

Fremover skal det være borgerne selv der driver egen bankvirksomhed! En borger styret virksomhed uden diverse gebyr, uden gearing, uden kurstab, uden provisionsgebyr osv osv og til meget laver renter. Med tiden vil privat eget banker som vi kender dem i dag blive kvalt og stille og rolig forsvinde. På den måde vil verdens rigdom kom borgerne til gode.

Per Torbensen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Soren Andersen

@Robert

Det er ikke kun grådighed vi taler om her - det er almindelige borgeres ønske om en anstændig tilværelse. Der er en god grund til, at man ingen steder anvender eller (med ganske få undtagelser) har anvendt full reserve banking.

Fin artikel men jo ikke noget nyt. Hverken revolution eller skulderklap til Danske Banks direktør. Hvorfor skal en mand der ikke kender de mest elementære forretningsområder i hans egen geschäft honoreres med et ridderkors?

Problemet med at låne mere ud end banken har i egenkapital og indlån, kaldes Gearing - og det er velkendt at der var tilladt en gearing på op til 8 gange i amerikanske banker, indtil Laredo præsidenten Ronald Reagan gav frit los - og nogle banker nåede en gearing på mere end 33 gange.

Det samme har ECB bank lige gjort med deres massive trykning af Mickey Mouse Euros - endnu en bobbel - til de evigt positiv-nyheds-hungrende spekulationsfolk. Fordelen ved ECB bank er bare - at der er ALLE de europæiske skatteydere(eller dem under Euroen) - ufrivillige garanter, og det kommer de til at betale tilbage gennem de næste generationer.

Alene af den grund ville det være mere end uansvarligt af danske politikere, ikke at spørge de danske vælgere - og de vil være med i den klub.

Niels Engelsted

Fremragende redegørelse som alle--også bankdirektører, økonomer, finansjournalister og politikere--burde læse og lære indtil vi alle forstår, hvordan penge faktisk laves.

God artikel men jeg køber ikke præmissen om at hele problemet med 'krisen' er at det er de private banker der laver pengene selv.

Krisen opstod fordi de samme banker fik lov til at lave både alm. ind/ud-lån og samtidig være investeringsbank. Endvidere fik de lov til at lave alverdens eksotiske financielle produkter som ingen kunde kunne forstå.

Løsningen må være at splitte bankerne så deres spekulative investerings dele bliver splittet fra den almindelige ind/ud-låmns forretning. Samtidig sættes en stopper for sådan noget som afdragsfrie lån osv.

Soren Andersen

@Torben m. fl.

Gearing er ikke i sig selv noget problem og det er noget stort set alle bruger. Samfundet ville være fuldstændig håbløbst hvis man ikke havde lov at geare sig.

Vi har f.eks. haft realkredit i noget der ligner en evighed og realkreditobligationer har stadig et pletfri historik.

Bjarne Falk Rangård

Ja men selv realkreditobligationer kan komme i problemer når en stor del af lånene ikke bliver eller kan blive afdraget på grund af teknisk insolvens.
Gearing kan være nødvendigt, men i så fald bør det foretages af de politisk styrede centrale banker. ikke af ethvert aktionær ejet pengeinstitut med mere eller mindre lødige direktører.
Så vidt jeg ved er det ikke tilladt enhver at trykke sine egne penge, heller ikke i elektronisk udgave.
Virkningen af den totale liberalistiske deregulering af finanssektoren er skræmmende.
Den burde i mange tilfælde hedde fidussektoren. Forrentning af imaginære penge man selv har "trykt" i fællesskab private banker imellem og når så det går galt klynker man og får politikerne , det vil sige skatteyderne, til at betale.
Det er sådan et samfund der er deprimerende, Soren Andersen,
Den selvskabte krise flytter politikernes fokus og handlemuligheder fra de egentlige problemer,
den globale opvarmning
global mangel på fødevarer, rent vand
forureningsproblemer med videre

Rasmus Kongshøj, Torben Arendal og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Soren Andersen

Bjarne

Du roder altså en anelse rundt i begreberne

*
Teknisk involvens og manglende betalingsevne er to forskellige ting
*
Manglende betalingsevne forekommer stort set hele tiden, men det har endnu ikke påvirket realkreditobligationerne grundet pant, reserver, balanceprincipper osv osv
*
Gearing er alle steder, og kan som sådan ikke bare afskaffes eller nationaliseres uden fuldstændige uoverskuelige restruktureringer af den måde samfundet fungerer på

Steffen Gliese

Det er netop en sådan restrukturering, Søren Andersen, vi har brug - men fra det modsatte synspunkt! Det kom frem i går, at halvdelen af verdens fødevareproduktion kasseres pga. overoptimistisk forbrugerisme, så at tale om fødevaremangel er en misforståelse. Der er nu som før udelukkende et mere og mere uforsvarligt fordelingsproblem - uforsvarligt, fordi moderne produktionsmetoder ikke længere kan forsvare, at man ikke blot distribuerer efter behov, fordi meranstrengelsen ved at fordoble sit out-put er stort set ikke-eksisterende.

Rasmus Kongshøj, Toke Ernstsen, Heinrich R. Jørgensen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Lasse Damgaard

@ Soren Andersen.

Vi behøver ikke fornægte høj gearing som noget af finanskrisens alvorligste følger
Vi behøver heller ikke være dummere end at vi har lært, At høj gearing er et alvorligt globaløkonomisk problem.

-" Kun en tåbe frygter ikke havet"-
-" Kun en ludoman frygter ikke høj gearing"

Soren Andersen

@Peter (og Lasse)

Hvad ville I så stille op med et hypotetisk selskab med en egenkapital på 2 mia og en gæld på 50 mia.?

Man kunne for at imødekomme jeres ønsker f.eks.

1) Implodere det til 4% af sin nuværende størrelse, 2) foretage en aktieemmision på 48 mia. eller 3) lade staten overtage gælden og selskabet

Lasse Damgaard

@Soren

Lad lortet falde.

Man kunne også indefryse de gigantiske formuer store hedgefonde og kapitalinteresser har stuvet af vejen i skattely og som mest af alt kan betegnes for spilpræmie for andres penge
- Måske ligefrem en monetær penge ombytning - til global møntfoden; UNIMONETOS.

Soren Andersen

@Lasse

Lad lortet falde? Du gennemfører altså uden at blinke en massefyring?

Det er altså ikke en bank vi taler om, så betegnelsen lort som jo rutinemæssigt bruges herinde om sådanne, er måske ikke dækkende.

Lasse Damgaard

Ja det er en del af systemmet ...

Kan folk ikke høre må de føle.

Mange af dem der er på arbejdsmarkedet har jo selv været med til at puste bobler i et omfang hvor man må tage sig til hovedet...
Afdragsfrihed - friværdigældsætning køb på klods og lad andre om at stå for ansvaret
- Privat gældsætning med statsgaranti fåes ikke mere tåbeligt

I øvrigt - hvorfor skulle folk der ikke har været med til festen bekymre sig om folk må gå for hus og hjem - middelklasseklynk.
Sålænge patienten ikke vil tage sin medicin - ja så er det så som så med empatien

- Men der er jo også dem der taler for at lukke øjnene og bare fortsætte som altid. Systemmet er selvoprettende - ja med indbygget kollapsknap når boblen ikke mere kan holde til mere luft.

Man kunne jo alternativt forsøge sig med at lave nogle af de reguleringer der tydeligtvis mangler - eksempelvis opsplitning af bankvirksomhed og spillemani.

Soren Andersen

Du tror altså at din massefyring er et målrettet angreb mod synderne?

Hvad nu hvis virksomheden nu beskæftiger flere hundrede tusinde mennesker fra de lavere socialklasser uden nogen videre uddannelse som iøvrigt aldrig har været med til nogen fest hvad så? Det er overvejende folk som bor i lejeboliger og tjener mindsteløn.

Hvis du holder fast, hvad vil du så stille op med dem?

Efter min mening burde "udlåns-massen" af penge ligge i nationalbank regi, altså staten - og så lade bankerne være udlåns- og finansiellerådgivere, med ansvar - UDEN at røre pengene overhovedet.

Soren Andersen

@Torben

Det var da et forslag, men det forøger skatteydernes risiko og ødelægger statens kreditværdihed. Hvis en af statens låntagere går ned hænger regningen 1:1 på skatteyderne. Er det et ønskeligt scenarie?

Havde vi ført den praksis op til krisen havde vi måske haft en truende statsbankerot hængende over hovedet. Nu har vi trods alt "bare" en finanskrise og de store nedskrivninger ligger i den finansielle sektor mens staten langt hed ad vejen er gået fri.

@Soren
Nu sætter du lighedstegn mellem Danske Banks ageren før og under finanskrisen, og den rolle/disciplin det ville være "kun" at være rådgiver. Såfrem at alle banker - skulle hente de "reelle" penge til udlån via nationalbanken/Statsbank - ville der være væsentlig støre mulighed for overordnet kontrol (stikprøve kontrol og "alarmklokker") fra centralt hold.
Eksempelvis DB's eventyret i irske banker - ville sandsynligvis ikke have fundet sted. EBH banks ændrede opførsel, som kun medførte at nogle lokale landmænd, som sad i bestyrelse gik - og ikke en overordnet alert/advarsel.
Stein Bagger misæren, hvor jeg tror DB forsøgte at dækker over deres fatale fejlvurderinger vha. nye lån - måske heller ikke.

Statsbanken ville kunne samordne finansielle transaktioner med SKAT - og derved finde "luskebukse" meget før.

Men den helt overordnede pointe, er at der fra national hold vil kunne styres på - balancen mellem værditilvæksten/værdikæden i den samlede "produktion" i DK og udlånsmængden/pengemængden - den reelle og den fiktive. Nøjagtig ligesom en husmor - som har styr på udgifter og indtægter.

Torben Arendal

Hvad med alle de dejlige drenge i KPMG? Har de ikke et medansvar og hvorfor får de ikke hovederne kappet af? KPMG var revisor for Stein Bagger, Roskilde Bank, Amagerbanken, EBH, Tønder Bank osv osv. Disse drenge er også en del af problemet.

Jens Overgaard Bjerre, Rasmus Kongshøj og Torben Selch anbefalede denne kommentar
Soren Andersen

Torben, staten har allerede meget stor kontrol over sektoren via regulering og lovgivning. Alt der er sket op til finanskrisen har i princippet fået blåt stempel fra stat og myndigheder, idet de selv har defineret rammebetingelser.

Så jeg vil betegne din antagelse om at verden ville se helt anderledes ud hvis staten havde været långiver som spekulativ.

Det er i princippet også ligegyldigt, for der er allerede eksisterende udlån i den finansielle sektor af en størrelse som jeg overhovedet ikke kan se ligge hos staten? De lån forsvinder jo ikke bare

Jens Overgaard Bjerre

Ufatteligt, at regeringen (og befolkningen, som har stemt på dem), har været så dumme, at lade bankerne om at skabe penge. banker er i bund og grund en udlånsforretning, som tjener penge på deres renter. Men i stedet for har de fået frie hænder til at spekulere med alle indskyders penge. uden at behøve at spørge om lov. De, bankerne, har simpelthen ikke haft dækning til det, der har gjort. Men alligevel elsker de, at omtale sig selv som en forretning i lighed med alle andre. Men enhver anden forretning, som lavede det julenummer ville blive lukket ned med det samme.

Normalt ville man tro, at "Full Reserve" tanken var lovfæstet, men det er den altså ikke. Det er jo vanvid. Hvem, eller hvad er det i bankverden M. Vestager er så forelsket i, at dette underskuds-cirkus bliver ved med at fortsætte?

I øvrigt har jeg svært ved at se, hvorfor man ikke kan have en Internetbank, der ejes af brugerne og ikke skylde have enorme palæer og filialer i 100vis? Det koster jo ikke en krone, at overføre fra den ene ende af verden til den anden. Men alligevel er det ved lov bestemt, at en indbygger i DK SKAL være tilmeldt et spekulationsfirma, som kalder sig en bank. Hvorfor?

Henning Lögun

Det er godt at se at der kommer lidt fokus på det her....det er denne evindelige gældsætning med penge der ikke findes der driver os mod vores egen undergang. Hvordan betaler man renter af penge der ikke findes? Vækst vækst vækst!

Papiret fra the mother ship, IMF, der anbefaler full reserve banking kan findes her: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

Islands undersøgelse om implementering af full reserve: http://www.positivemoney.org/2012/12/icelandic-parliament-investigating-...

Det er squ for fanden og helvede da spændende om det kommer igennem på Island! Jeg tror ikke der er mange der ser det i øjnene, men dette er første absolut nødvendige skridt hvis vi vil vores evigt voksende forbrug og vores afhængighed af vækst til livs og altså på sigt give vores planet og os selv en chance.

Vi bør dog ikke stoppe der. De privat ejet centralbanker verden over kunne vi jo samtidig få sat en stopper for. Jeg har stadig til gode at høre en god grund (og jeg har ellers hørt mange efterhånden) til hvorfor stater ikke kan udstede deres egen valuta men godt kan udstede statsobligationer. I den ene version bliver folket skyldnere til en bank hvis eneste funktion er at trykke penge ud af den blå luft. I den anden version beholder folket (staten) alle værdier selv....

Tid til at vågne op!