Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

Kommuner stempler ulovligt enlige som sociale bedragere på DR1

Det er uden hold i lovgivningen, når kommunale kontrolmedarbejdere i de to første afsnit af DRs tv-serie "Aktion Socialt Bedrageri" mistænker to enlige mødre for at snyde sig til offentlige ydelser. Det forklarer to jurister til Orienterings Jesper Tynell
Det er uden hold i lovgivningen, når kommunale kontrolmedarbejdere i de to første afsnit af DRs tv-serie "Aktion Socialt Bedrageri" mistænker to enlige mødre for at snyde sig til offentlige ydelser. Det forklarer to jurister til Orienterings Jesper Tynell

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Klara Liske
  • n n
  • Steffen Gliese
  • Jakob Trägårdh
  • Lone Christensen
  • Alan Strandbygaard
  • Jens Christoffersen
  • Steen Sohn
  • David Adam
Klara Liske, n n, Steffen Gliese, Jakob Trägårdh, Lone Christensen, Alan Strandbygaard, Jens Christoffersen, Steen Sohn og David Adam anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jette Abildgaard

Det lader til, disse ''kontrollanter'' netop er uddannet i at bryde lovgivningen, hvilket overhovedet ikke overrasker...

Danmarks ''fine system'' er ikke-eksisterende hvilket jo desvaerre ogsaa bevise flere andre steder i den Danske ''lov''!!

Klara Liske, Janus Agerbo, Steffen Gliese, Lene Christensen, Elisabeth Andersen, Martin Hansen , Rasmus Kongshøj og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar

Trist at alle de mennesker der siden tyranniet startede helt tilbage omkring 1996, der forgæves har råbt op, ikke blev taget alvorligt, men atter en gang skal det bringes frem på den mest underlødige måde muligt - som "underholdning."

Socialkontoret - bistandskontoret - jobformidlingen - kontanthjælp - familie og arbejdsmarkedsforvaltningen:

Som en tyv der skifter identitet konstant for at skjule sine forehavender.

Det har været en rodebule der har skulle ryddes op i i mange år, så gennemsigtigheden for den ikke advokat uddannede (også kaldet borgeren) ikke skulle ende som et stephen king maridt, og et endt liv i værste tilfælde, grundet inkompetence.

At socialchefer modtager gyldne håndtryk burde få klokker til at ringe, det er fanme ikke en brødfabrik, men at det 16 år efter 10.000vis af mennesker har smagt fascismen, skal bringes som "underholdning" før der MULIGVIS sker noget, er til at brække sig over.

Lise Lotte Rahbek, Vivi Rindom, n n, Janus Agerbo, Steffen Gliese, Lene Christensen, David Adam, Else Damsgaard, Tue Romanow, Elisabeth Andersen, Martin Hansen , Lone Christensen, Rasmus Kongshøj, Niels Mosbak, Kim Hansen, Søren Roepstorff og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Karsten Jachs

At kommunerne forvalter lovene ulovligt er der desværre intet nyt i.

Det ser ud til at det vigtigste forvaltningsprincip hedder "går den, så går den".

Søren Roepstorff, Niels Mosbak, Klara Liske, n n, Janus Agerbo, Jette Abildgaard, Steffen Gliese og Lene Christensen anbefalede denne kommentar

Legalitetsprincippet:
Er der lovhjemmel for afgørelsen/adfærden

Proprotionalitetsprincippet:
Er der udøvet mere vidtgående sanktioner end situationen tilsiger.

Specialitetsprincippet (Materielle og organisatoriske)
Har den pågældende myndighed truffet beslutning på et retsgrundlag der ikke er denne myndigheds område.

"Skøn under regel" , magtfordrejningslæren: At myndigheden efter loven skal foretage et skøn, men reelt handler efter en intern retningslinie/instruktionsbeføjelse og lader denne overstyre skønnet.

Disse principper er væsentlige i forvaltningsretten.

Der sker hver eneste dag mange overskridelser af de forvaltningsretige principper. Også i din kommune.

Jeg kan kun opfordre til at bruge tid på begrebet forvaltningsret - uanset hvor kedeligt det end lyder.

Niels Mosbak, Olav Bo Hessellund, Elisabeth Andersen, Steffen Gliese, Klara Liske og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Jeg kan ikke lade vaere at taenke paa, om nogen har overvejet - bare overvejet - at gaa ind at tjaekke hvor ofte borgerne bliver hoert om deres mening, naar de har haft besoeg af disse stasier?

Aldrig, vel!?

De mennesker der bliver frataget - maaske alt - og paa et helt juridisk forkert grundlag...de bliver aldrig hoert.....en offentligt ansat satan kan dermed oedelaegge og terrorisere hvem hun vil, for ingen...absolut ingen tjekker om hun fulgte lovene, hvilket hun tilsyneladende ikke goer...hun laver i stedet for selv nogle love der passer til den givne situation!?

Og hvornaar bliver de offentligt ansatte straffet for de ''fejl'' de helt bevidst begaar naar de er paa deres kontrol besoeg?? Aldrig, vel!?

Den eneste ''sanktion'' der eventuelt kunne vaere er at vedkommende bliver flyttet til en anden afdeling, og faar en lidt hoejere loen, korrekt?

Hvornaar bliver I rigtigt traette af det kaere Danskere??

Søren Roepstorff, Elisabeth Andersen, Rune Petersen, Klara Liske og n n anbefalede denne kommentar

@ Jette Abildgaard

Hvornaar bliver I rigtigt traette af det kaere Danskere??

Det er vi allerede.

Læs mit indlæg om forvaltningsretlige principper. Har du blod på tanden så læs de to kompendier der er linket til.

Der er faktisk sanktionsmuligheder overfor offentligt ansatte.

Straffelovens § 146 kriminaliserer den, der har domsmyndighed, og den, som har offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, når den pågældende begår uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling. Straffen er efter stk. 1 fængsel indtil 6 år. Har handlingen medført velfærds fortabelse for nogen, eller har dette været tilsigtet, er straffen efter stk. 2 fængsel fra 3 til 16 år.
§ 146, stk. 2, indgår med denne strafferamme blandt de få tilbageværende bestemmelser i straffelovens særlige del med et forhøjet strafminimum (sml. betænkningens kapitel 5 om strafferammers minimum og maksimum, pkt. 2.1).

Der er også fortilfælde hvor politisk valgte udvalgsformænd er idømt bøde for overtrædelse af loven.
I perioden 2006 til 2008 blev der anmeldt 192 offentligt ansatte. Der skete domfældelse i ca. 10 %.

Lise Lotte Rahbek, Søren Roepstorff, Niels Mosbak, Steffen Gliese, Klara Liske og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Erik Lang,

Netop Erik....domsfaeldelse i 10%....hvor bliver resten af???

Disse offentligt/statsligt ansatte - de resterende 90% - de bliver blot flyttet lidt tundt i systemet, faa en hoejere betaling, bliver bedt om at holde kaeft og, borgeren det gik ud over......hvad blev der af ham/hende??

DERFOR skal I paa gaderne!! Hvor mange skal miste livet i vort land, paa grund af skingrende syge offentligt/statsligt ansatte, som oedelaegger liv som det passer dem....???

Det glaeder mig at se vreden begynde komme op her paa debat siderne.....helt uendeligt meget......jeg fortsaetter blot min ''lille'' fight for at faa min sag mod Danmark op gennem EU og husk allesammen.....vi er alle EU Statsborgere ogsaa og, det giver ogsaa rettigheder....som dog paa lige fod med vores Danske regler bliver forsoegt frataget os........en ting er at have rettigheder, noget helt andet er at have muligheder.....DET er hvad I/vi skal kaempe for....

.....vore muligheder for at kunne bruge vore rettigheder!!! Det er DEM der bliver os frataget i disse aar Erik!!!

@ Jette Abildgaard

Min pointe var netop at eskalere anmeldelserne. Først når der ligger landsretsafgørelser, danner de præcedens.

Der er for mig ikke tvivl om at de godt 190 anmeldelser kun er toppen af isbjerget. Problemet er at den gruppe der er tale om ikke er homogen. Mange har ikke kræfter eller overskud. Desuden mangler mange både penge og viden.

Det her handler om at at få en kile ind i systemet der gør det "farligt" for en sagsbehandler at tilsidesætte loven.

Der skal noget konkret til for at flytte politikerne - ikke kun demonstrationer. Udover det, så skal den systemfejl som er konsekvensen af kommunernes sagsbehandling, ændres. Det er ikke kun indenfor det sociale område det halter.

Tænk på SIS (Syg i Svendborg) der har gået fakkelvagt i over et år - uden resultat.

Jens Thaarup Nyberg, Lise Lotte Rahbek, Søren Roepstorff, Niels Mosbak, Olav Bo Hessellund, Steffen Gliese, Rune Petersen, Jette Abildgaard og Klara Liske anbefalede denne kommentar
Jesper Jakobsen

Så fjern dog de incitamenter til social bedrageri. Lad børnechecks følge børn uanset hvad og undgå ekstra tilskud for det ene og andet. Det beder jo om bureaukrati og fusketjek.

Jeg fatter slet ikke dem der brokker sig over det kommer på tv. Hvis det ej kom på tv fik vi da aldrig nogen debat om emnet som vi har nu

Det burde ikke være debat at man overholder loven, eller er degenerationen så fuldendt at man skal slå folk ihjel op i hovedet på dem før de fatter hat og brik.

Men som foreslået, politianmeld jeres kommune.

Regeringen skal nedsætte et udvalg der har til formål at få fat i banditterne i kommunernes pyramidespil.

Flemming Andersen

Jeg spekulerer på om vor søvndrukne politietat overhovedet er til at få til at modtage en sådan anmeldelse.
Jeg tvivler

Søren Roepstorff, Elisabeth Andersen, Steffen Gliese, Jette Abildgaard og n n anbefalede denne kommentar

Vil politiet ikke tage anmeldelsen, så klag til statsadvokaten. Et afslag herfra vil kunne indgå i den potiske debat.

Hvis det aldrig prøves vil det kun kunne opfattes som brokkerier og løse påstande.

Klara Liske, Lise Lotte Rahbek, Olav Bo Hessellund, Steffen Gliese, Jette Abildgaard og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Erik Lang og Klara Liske,

Korrekt at man boer anmelde, I skal blot vaere klar over, at ogsaa dette kan faa negative konsekvenser.....

ALT man som Dansker foretager sig hos myndighedene i landet, kan og boer optages paa baand og, hvis man anmelder til politiet, boer man vaere til stede personligt og, ikke gaa ud ad doeren igen foer man har en kopi af den anmeldelse man lige har foretaget....med navnet paa den man foretog anmeldelsen tll!

Jeg anmeldte i 2009/10 Aarhus Kommunes ansatte for lovbrud helt ude i hampen og, min - skriftlige (noedvendigt, da jeg ikke bor/er i Danmark) pr. email - anmeldelse af disse individder, blev 100% forfalsket.....de *hoejere Danske indstanser behandler i dag udelukkende forfalskningerne!!! Jeg sidder stadig med originalen samt beviset paa hvornaar anmeldelsen blev foretaget, men det er man ligeglad med i det *hoejere Danmark ...

Jeg er lidt ''heldig'' fordi jeg ikke bor i landet, jeg kender dog udemaerket den Danske lov, og det at jeg ikke bor i landet betyder ikke, at loven ikke skal overholdes overfor mig......derfor mine advarsler til Jer der bor i landet og, som du ogsaa skriver Erik, mange har hverken kraefter eller viden til en saadan kamp og ja, der skal meget mere til end det der nu bliver gjort for, vort land er desvaerre gaaet 100% i stykker og, intet fungerer.....I maa og skal i gaderne ..for at redde Jer selv og hinanden....

* Pas meget paa....Vort retssystem virker ikke eller rettere, der er ikke noget!!!!

Søren Roepstorff, Klara Liske og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

Ja, jette, vores retssystem er ikke for alle, en vigtig sag for mig, fik en kaffepause, hvor dommeren bagefter fortalte at jeg skulle have informeret hende om at det var i byfornyelsens regi, så havde jeg vundet.

Så sagde jeg "naivt" : Men så skal sagen da gå om, jeg gik da ud fra at i som det mindste vidste hvad sagen handlede om.

Nej, var svaret, der er skrevet under. Men jeg havde da ret i at jeg havde ret, bare ikke nok ret til at få rettens ord for at jeg havde ret, eller ikke nok værd.

At fortælle min tillid til retten er lille, er vel en formel sag?

Hvad mistede jeg?

Mit hjem, og dermed et sted at være sammen med mine børn.

Jeg håber da at andre har mere held i roulette-spillet kaldet retssystemet.

Søren Roepstorff, n n, Elisabeth Andersen, Jette Abildgaard og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

Det er vi fuldstændig enige i, Jens, det er på tide at få afdækket kommunernes sociale bedragerier.

Søren Roepstorff, n n, Elisabeth Andersen, Steffen Gliese, Jette Abildgaard og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Aah Klara,

Hvad fanden er det der foregaar derovre?? De er jo gaaet helt fra forstanden...

Du er den anden jeg hoerer om paa meget kort tid, og jeg mistede selv baade mit Irske hjem, alle mine personlige ejendele - og min IRSKE indkomst paa en tur til Danmark......som Irsk registreret borger !!??

Vi er noedt til at faa dette stoppet Klara og,lad mig fortaelle Jer, at det kan godt vaere vi - som bor udenfor landet - maaske ikke synes at goere noget for vort land, men jeg kan fortaelle Jer, at der ER en gruppe herude,der nu forsoeger at saette noget i gang, men vi bor jo altsaa spredt over hele kloden saa, det er ikke noget vi kan goere paa et par dage, men vi er ikke stille....langt, langt fra...

Myndighederne her i Irland kender til problemerne i Danmark og, for kort tid siden moedte jeg en advokatsekretaer her, som da hun hoerte hvor mine problemer er, tog om mig og, sagde...''Oh Jette...everyone here knows what goes on over there'' - den fornemmelse af, at hoere en saadan saetning om sit eget land....jeg kan ikke beskrive det Klara...kun at jeg elsker Irerne for at vide og, for at vaere der for mig....

Ioevrigt har jeg ikke kunnet blive lukket ind paa de Danske ambassade de sidste gange jeg har forsoegt....!!??

Jeg ved det er let at sige Klara, men hvis du overhovedet har muligheden, saa tag dine boern under armen og, kom ud derfra saa hurtigt som muligt.....

Søren Roepstorff, Klara Liske og Peter Taitto anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Har netop hørt Jesper Tynells indslag i Orientering om såkaldt sociale bedragere. Det var rystende at høre! Selv som ikke jurist, var det let at høre, hvordan elementære retsprincipper konsekvent blev overtrådt – ligesom det er utroligt, at kommunerne på samme tid kan optræde som anklager og dommer.

Det har i mange år, siden jeg begyndte at arbejde i en kommune, senere også i et amt, undret mig dybt, hvor stor forskel, der var og stadig er, på uddannelsesniveauet i de forskellige forvaltninger. Hvor de ansatte i teknik- og miljøforvaltninger typisk har en lang videregående uddannelse som ingeniør, biolog, landinspektør el.lign., er hovedparten af de ansatte i socialforvaltningerne enten kontoruddannede HK’ere, eller i visse tilfælde har de mellemlange uddannelser som pædagoger og socialrådgivere.
Der er med andre ord markante forskelle i uddannelsesniveauet.

Selvfølgelig er det betryggende at vide, de, der har ansvaret for vores veje, vand, jord, miljø og trafik er fagligt kompetente på højt niveau – men hvorfor gælder de samme krav ikke for det personale, der skal sikre borgernes retssikkerhed og menneskers velfærd?

Og hvorfor er det ikke jurister, der leder og gennemfører samtaler med borgere, som dem vi hørte i udsendelsen? Det er helt uacceptabelt, som det tilsyneladende foregår i dag.

Søren Roepstorff, Klara Liske, Steffen Gliese, Claus Jørgensen, n n og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar

Jeg citerer:

Kommunernes forpligtelse til at oplyse sagen så tilstrækkeligt, at der kan
træffes en afgørelse på det rigtige grundlag, og borgerens pligt til at medvirke
til sagens oplysning er præciseret i retssikkerhedslovens § 10 (det
såkaldte officialprincip).

Borgeren skal efter retssikkerhedsloven (§ 12) have
besked skriftligt fra kommunen om, hvilke typer af ændringer, der kan
have betydning for hjælpen

Efter forvaltningsloven (§ 29) må der ikke indhentes oplysninger om en
ansøgers rent private forhold - hverken fra andre dele af kommunens forvaltning
eller fra en anden forvaltningsmyndighed - medmindre den pågældende
udtrykkeligt giver sit samtykke.

Der må ikke mellem de forskellige forvaltningsgrene udveksles oplysninger
til brug for en bopælssag, som er uden betydning for en bopælsregistrering.
Og der skal udfærdiges et notat i medfør af offentlighedslovens
§ 6 (notatpligt), selv om en oplysning allerede findes i kommunen. Det
skal fremgå heraf, på hvilket tidspunkt oplysningen er modtaget og fra
hvilken forvaltningsgren.

Disse citater er fra fra en vejledning fra KL (Kommunernes Landsforening.)

KL er ikke underlagt offentlighedsloven, hvorfor der ikke kan søges aktindsigt.

Jeg har tidligere her på sitet fremlagt beviser for uhæderlig optræden fra kommunernes side, sekunderet af KL's portaler.

Hvordan kan jeres kommune være medlem af et fællesskab der undrager sig offentlighedens kontrol og hvor I samtidig er forpligtet til at betale til denne organisation?

>PS Tak til Olav
Det spørgsmål kunne godt være en messe værd!

Jette, min personlige sag er kørt, det er 10 år siden.

Har talt med så mange mennesker, at jeg ikke kan huske hvor mange - det er forfra hver gang.

Inkompetence er et mildt ord - grænseoverskridende og formynderisk uden at have indsigt i hvad der overskrides, eller sagens natur.

Jette Abildgaard

Peter Taitto og Klara Liske,

Ja, ja og ja.....Peter....hvad der i artiklen du har vedhaeftet bliver naevnt er netop helt korrekt...og, det er ogsaa korrekt med den Irske afstandstagen fra Polakkerne, som dog er vand ved siden af maaden man bliver udelukket i Danmark. Aarsagen til den Irske afstandstagen har vist stadig at goere med det der her skete i 2004, som jo godt kan siges, faktisk har en lille smule med Danmark at goere..Danmark, som paa det naermeste lukkede graenserne da graenserne til det gamle oestlande blev aabne. Det gjorde Irland ikke og, et af resultaterne var, at der...blot som eksempel...paa EN soendag eftermiddag landede 40.000 Polakker i Dublin, som habede at have et job om mandagen...de talte ikke sproget og kendte ikke kulturen, blev ved at komme og, byen (paa stoerrelse med Koebenhavn) var lige ved at gaa helt op i limningen.14 dage senere var der Polske reklamer overalt..i banker og alle steder og, efter et halvt aars tid var alle enten i job eller taget hjem igen.....men ja, det gav nogle bump, som ogsaa var ved at goere jeg...som jo selv er indvandrer....helt diskriminerende, men....polakkerne er jo soede og, det er jo ikke deres fejl at EU landende ikke har helt tjek (ingen tjek paa oerhovedet) paa hvordan de aabner graenser, saa vi faar det jo til at virke alligevel....med lidt god vilje kunne selv de Danske myndigheder laere lidt ;)

Klara....det er jo fandme ikke i orden...og ja, inkompetence 100%! Det er som om de Danske myndigheder er uddannet til at vaere dumme (uintelligente).....og hvad de selv mener at kunne faa ud af deres formynderi er mig stadig en gaade...det koster dem jo formuer - pengemaessigt og, de oedelaegger mennesker!! Mennesker i disse offentlige stillinger synes at vaere helt of aldeles ude af trit med noget der blot minder om den virkelige verden.....og ja, ogsaa det med at skulle starte forfra, kender jeg derfra....kun fra min nuvaerende sag, da jeg jo ellers ikke har haft med dem at goere, men bare det, at de kan blive ved og ved at fastholde helt absurde loegne, som jeg forstaar de ogsaa har gjort i din sag...det er jo helt og aldeles vanvittigt....du maa staa til en kaempe erstatning, som du sikkert kun vil kunne faa, hvis du er villig til at kaempe endnu 20-30 aar :(!!

I min sag fastholder de ''mit'' selvmord, ''mine'' psykiske problemer etc. etc. etc. nedfaeldet i ''journaler'' mens jeg jo altsaa 100% beviseligt boede og arbejdede her i Dublin (stadig goer), men naar en offentligt ansat siger det, saa er det rigtigt??? At jeg aldrig i mit liv har moedt paagaeldende...det er da ligegyldigt....og, det vaerste af det hele er, det Danske (ikke-eksisterende) ''retssystem'' udelukkende kigger paa hvad offentligt ansatte skriver og siger???? Noget helt andet er, at ifoelge undersoegelser, da boer ansatte...specielt indenfor f.eks. job- og ydelsescentre i Danmark, maximalt vaere ansat i disse stilinger i 3 - 4 aar.....vi har lavet lidt undersoegelser om de mennesker, der er indvolveret i mine sager i Danmark...mest fordi - specielt en af de indvolverede, saa helt klart netop har psykiske problemer og, burde have hjaelp paa meget hoejt plan - og vores undersoegelser viser jo netop at 90% af de mennesker (ovenfor naevnte person inklusive) har vaeret i deres stilling i mere end 20 aar!!! Blot dette er jo i sig selv, helt galt, men vedkommende fortsaetter ufortroeddent????

Jeg kunne forstaa hvis dette blev gjort for at kunne tjene penge paa de mennesker de oedelaegger paa deres vej, men Klara...de TABER jo penge paa det....al den (mis) administration der fortsat skal laves og, alle de kolleger der skal indvolveres i loegnene.....det koster altsammen og, det er de Danske skatteydere der betaler for alt dette....og, det der faar min forstaaelse for et saa gennemsyret system, til at staa helt af!?? Som jeg ser det og,. jo ogsaa nu oplever det (uden at vaere der), saa kunne halvdelen af de mennesker, der er ansat hos job- og ydelsescentre i Danmark sagtens spares vaek, hvis de udfoerte deres job korrekt og, indenfor de skrevne love...og baade du og jeg ville stadig have vore hjem, men...???

Hvis lovene var blevet overholdt da jeg overfoerste mine Irske dagpenge til Danmark i 2009, da ville jeg 100% (kan ligeledes bevises) have vaeret helt vaek fra det Danske offentlige system indenfor maximum 3 maaneder (jeg havde intet med det Danske system at goere...de skulle udbetale MINE penge paa vegne af Irland)....den havde ikke kostet Danmark en eneste krone, da det jo var Irske dagpenge jeg medbragte......min sag koerer stadig, - er helt i ''top'' (er der en saadan i Danmark?) i Danmark og, den ligger desuden hos EU....altsaa mere end 3 aar senere. Den har indtil nu kostet mig mit hjem, alle mine personlige ejendele (jeg bygger ''bare'' op igen) og, udgifterne indenfor baade det Danske og det Europaeiske system....dem toer jeg slet ikke regne paa...det er jo totalt vanvid...eller, skulle vi blot kalde det 100% galskab!?

Formaalet??? At holde Danske offentligt/statsligt ansatte i job og, som jeg synes at kunne se, deres syge glaede ved at kunne oedelaegge andre menneskers liv...dit liv, dit hjem, dine boerns liv og hjem...mine ting...+ ALLE de andre der blliver oedelagt og faar oedelagt alting???

Klara....jeg ved ikke hvad jeg skal sige om ikke det, at I/vi skal laere at staa bedre sammen som folk, for det der foregaar i Danmark er jo helt og aldeles vanvid og, boer stoppes..ikke kun for din og min skyld, men for alle de menneskler det gaar ud over og nej, det er ikke kun det der er ''underklassen'' - eller jo det kan det jo blive, for man (en offentligt ansat) kan jo netop, som systemet er i dag...oedelaegge mennesker de ikke bryder sig om, er misundelige paa etc. etc....saa de netop bliver ''underklasse'' (et vanvittigt udtryk i sig selv) .....og lade ''systemet'' betale millioner for det....???

Og nu stop...jeg skal videre og, dette blev jo til en hel roman...

God dag i Danmark...og faa det ''system'' stoppet.....som det er nu, da betaler I...via Jeres skat, for at kunne oedelaegge mennesker inklusive Jer selv, hvis I er uheldige....

Klara Liske, Peter Taitto, David Adam og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar