Redaktionen læser

Martin Krasniks interview med Lars Hedegaard

Martin Krasnik interviewer Lars Hedegaard. I interviewet siger Hedegaard blandt andet, at vores demokratiske institutioner allerede er blevet islamificeret. Og at islams magtovertagelse er en del af en nøje udtænkt plan
DR Deadline
Nyhedsbloggen
I interviewet siger Hedegaard blandt andet, at vores demokratiske institutioner allerede er blevet islamificeret. Og at islams magtovertagelse er en del af en nøje udtænkt plan

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Curt Sørensen

Kort sagt: Lige præcist den type tankegang der i Norge fik Anders Breivik til at begå massemord.

Henrik Rude Hvid, Janus Agerbo, Lars Dahl, John Liebach, Lone Christensen, Martin Hansen , Anders Reinholdt, Robert Nesta, Troels H. Poulsen og Olaf Tehrani anbefalede denne kommentar
Per Torbensen

En skarp Martin Krasnik hvor Lars Hedegaard ikke helt formår at under bygge sine argumenter.

Henrik Rude Hvid, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Lars Dahl anbefalede denne kommentar

Jeg havde besvær med at forstå Hedegaard i hovedbudskabet.
Hvis han mener, at Europas og Danmarks eftergivenhed og tolerance overfor indrejsende og bosatte islamister (ikke muslimer), har han jo ret.
Vi er naive, når vi tillader folk, der erklæret vil ændre vores samfund med voldelige metoder til deres samfundsmodel, holde offentligt møde i den sorte diamant.
Tilmed imod vores Grundlov.

Morten Pedersen, Mette Hansen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Jeg har en dyb medlidenhed med manden, som efter sigende har været på en årelang glidetur ind i mørket...

jan henrik wegener

Den modstandsretorik som Krasnik kom ind på er ikke noget Hedegaard er ene om. Den mener jeg kommer frem fra tid til anden på vidt forskellige fløje. Er "modstanjdsavis" ikke en del af selvopfattelsen hos i hvert fald enkelte af avisens medarbejdere og læsere?

Jeg fastholder at Lars Hedetur bør søge læge !
Endvidere kan jeg ikke se hvad der var galt med den første kommentar jeg skrev desangående, Lars Hedetur har for længst fraskrevet sig retten til ikke at blive hånet !

Toke Andersen

Vi taler om en dement person her, kan i lige finde kammertonen.

Lars Hedegård har aldrig været blandt de skarpeste knive i skuffen. Men der kan næppe være tvivl om at han nu har rundet et hjørne og således ikke længere kan holdes ansvarlig for de stupide ting han lukker ud.

Vi kender alle sammen personer der, grundet mangel på indsigt eller bare evnen til refleksion er hoppet på den første og bedste kæphest og så har skamredet den langt udover rimelige grænser.
Lars Hedegård er den slags menneske. Han har aldrig haft bare nær hjerne eller viden nok til at retfærdiggøre sin ret seriøse gennemslagskraft. Og det har derfor været bydende nødvendigt at tale ham imod for at begrænse skadevirkningen af hans vrangforestillinger.

Men nu er han så blevet dement, og derfor må vi tage et skridt tilbage og lade manden(forhåbentlig snart) dø i glemsel.

Martin Krasnik ramte en tør plet efter ti års ukritisk journalistik.
Lars Hedegaard bør være taknemmelig over, at nogen gider tage ham alvorligt, for kun gennem kritisk dialog udvikles og nivelleres ideer og tanker.
Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet er blevet behandlet som rådne æg.. og er blevet brugt af de borgerlige til at blæse til værdikamp mod Islam.
Ikke videre klogt og ikke et så oplyst folk som danskerne værdigt!!
Hedegaard mener selv, han udfylder en vigtig rolle som vagthund mod islamister og andet utøj.
Kun historien vil vise, om det var nødvendigt.

Steffen Gliese, Karsten Aaen og John Liebach anbefalede denne kommentar

"Martin Krasnik ramte en tør plet efter ti års ukritisk journalistik."
Det var også hårdt tiltrængt efter hans seneste øvelser udi ukritisk mikrofon-holderi for -
Nej, jeg må hellere lade være med at skrive hvem, men jeg er altså ikke den eneste der har bemærket det ..

Robert Nesta: og hvad så??? Der er jo nok borgerlige medier, der hagler ned over vedkommende!!!

Det var en journalistisk pragtpræstation af Martin Krasnik i aftes.
Jo længere interviewet skred frem, desto mere afklædt sad Hedegaard tilbage.

Per Torbensen, jan petri, Steffen Nielsen, Steffen Gliese, John Liebach, Niels Mosbak og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Søren Krarup har lige forarget anklaget Krasnik for at udsætte Hedegaard for et nyt mordforsøg for åben skærm:

http://www.b.dk/kommentarer/krarup-mordforsoeg-for-aaben-skaerm

Det må da være selvmord - men tag ikke fejl. Manden er sejlivet.

Mette Hansen spørger :
"og hvad så??? Der er jo nok borgerlige medier, der hagler ned over vedkommende!!!"

Jeg tror ikke vi taler om det samme ..
Mon ikke vi kommer til at høre meget mere til Krasnik og dem han holder mikrofon for når lemlæstelses-debatten blusser op igen ?

Heinrich R. Jørgensen

Lars Hedegaards bizarre vrangforestillinger er ikke værd at beskæftige sig med. Det er sørgeligt, at en begavet mand og flittig mand som Hedegaard utvivlsomt er, åbenbart ikke er trænet i at kunne observere korrekt og anvende logik.

Det er åbenbart en anerkendt kendsgerning, at Zions Vises Protokoller er et falsum. Denne koncensus er dog forhåbentligt ikke så udtalt, at nogen ligefrem vil nægte, at værket er blevet forfattet og publiceret? Det er muligt indholdet er et falsum, et smædeskrift eller andet der er fordrejet og usandt, men hvorfor skulle nogen undlade at læse netop dette stykke fiktion?

Det hævdes hyppigt, at zarens hemmelige politi opdigtede værket, men nogen beviser for denne teori findes vist ikke. Andre kunne have skrevet værket. En tese er, at de der har skrevet værket, har været stærkt inspireret af Maurice Joly's sarkastiske værk, der består i en fiktiv dialog mellem de to politiske skønånder og sandsigere over dem alle, Macchiavelli og Montesquieu, er vist noget nær det eneste fornuftige der er sagt og skrevet om værkets tilblivelse.

At forfatterne hævdes at være 'jøder' (hvad end der skal forstås med den betegnelse), kan man af netop den grund vælge at se bort fra.

Falsum eller ej -- Zions Vises Protokoller er yderst interessant læsning, der overtrumfer samtlige femikrimier og anden populærlekture. Forbudte bøger er som regel forbudte af rationelle årsager -- den stort set alt-dominerende årsag synes at være, at sådanne værker truer de der pt. sidder på flæsket. Der er således gode grunde til at vælge at læse netop sådanne bøger, som søges tiet og skammet ihjel.

Maurice Joly's værk er ikke et falsum, og har aldrig været det. Det er fiktion, der er på omgangshøjde med Dante Aligheris berømte storværk, skrevet i en tidligere oplysnings- og brydningstid, og med formodentligt nogenlunde samme intentioner? Dét værk kan kraftigt anbefales. Helst efter at have fordøjet Macchiavellis 'diskurser' og Montesquieus betragtninger om intentionerne med 'lov'.

Martin Krasnik polemiske stunt havde mulivis til hensigt at sværte Lars Hedegaard til. Kønt var det ikke. Hvad end Lars Hedegaard har skrevet, er det uhæderligt at sammenligne værkerne. De tåler næppe nogen sammenligning.

Morten Pedersen

Hedegård er dement, syg i hovedet, ufatteligt uintelligent, dør forhåbentligt snart, en Breivik-type.
Det er et udpluk af kommentarerne til en mand der har været udsat for et mordforsøg pga sine udtalelser. Udtalelser som andre europæere er blevet myrdet for at komme med, nemlig at islam er en fascistisk ideologi der ikke må få en fod indenfor i Europa.
Jeg føler at jeg står sammen med langt de fleste både kristne og muslimer i kampen mod fundamentalister på begge sider, men Hedegård har ret i at de egentlige fysiske trusler kun kommer eet sted fra, nemlig fra yderligtgående muslimer. De henter deres skyts i koranen og vi må vedholdende insistere på retten til at ytre kritik, også når den er så ekstrem som Hedegårds. Hvad er alternativet?

Kim Houmøller, Nic Pedersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Frans Kristian Randlev Mikkelsen

Martin Krasnik hygger sig med at neddyppe krucifikser i pis og med at sigte på Lars Hedegaard med en fingerpistol lige efter, denne er blevet forsøgt myrdet med en pistol. Det kunne han passende gøre hjemme, når han nu godt kan lide det. Men nej, omkring en million danskere skal se på det hjemme i deres stuer, for deres egne penge.
Hvor længe skal danskerne finde sig i, at typer som ham har monopol på de gyldne nøgler til Den Store Fælles Skærm? At folk, der fører åndelig krig imod Danmarks inderste væsen, skal bestyre den fælles talerstol og derved have magt over millioners tanker? Det er på tide at sætte adgangen til DR og TV2 fri, ligesom bønderne engang blev sat fri af herremændene.
Man græmmer sig med rette, når man hører, at 5% ejer 90% af jorden i bananrepublikker. Men i Danmark ejer 1 promille af befolkingen 99% af det meget vigtigere: vores fælles opmærksomhed. Talerstolen. Scenen.
Mindst 3 aftener om ugen bør man lave "åben skærm", så hvem som helst kan komme og sige, hvad som helst. Under ordnede former. Og resten af dagene skal det være forskellige organisationer og personer, der vælger og redigerer indholdet på skærmen. Demokratisér TV-mediet!

Søren Krarup kalder anvendelsen af kritisk journalistik for "mord" i forbindelse med Krasniks interview af Hedegaard. Ovenstående kommentar af Kristian Randlev sammenligner det også med at Krasnik pegede på Hedegaard "med en fingerpistol" (?!). Martyriet kører på fuldt blus, på trods af at vi ikke har den fjerneste vished om motivet for mordforsøget på Hedegaard.

Og at der for en sjælden gangs skyld bliver udøvet kritisk journalistik (en af trykkefrihedens grundstene), er åbenbart en vederstyggelighed for medlemmer og sympatisører af det såkaldte "Trykkefrihedsselskab", som ikke selv tillader anderledestænkende til deres "åbne" debatmøder. Det må selvfølgelig også have været svært for Hedegaard for en gangs skyld at skulle begrunde sine udgydelser med lidt mere end de sædvanlige xenofobiske floskler, at man næsten, men også kun næsten, har ondt af ham.

Jens Falkesgaard, jan petri, Steffen Gliese og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Anders Sørensen

Naturligvis skal man ikke lokke folk til interview under falske forudsætninger, som Krasnik påstås at have gjort. Når det er sagt, så sad jeg netop og tænkte i løbet af interviewet: "Hmm. Gad vide, hvor lang tid der går, inden Hedegaard eller en af hans trofaste støtter går i medierne og spiller medlidenhedskortet i et forsøg på at fjerne fokus?"

Der gik bestemt ikke længe. Men synd er det da også for Hedegaard, den rare mand, der udelukkende tiltror sine landsmænd de bedste intentioner. Selvfølgelig lige undtagen en 300.000 af slagsen, der er kommet for skade ikke at nedstamme i lige linje fra Harald Blåtand.

Anders Sørensen:

Jeg læste godt Politikens interview med en "ekspert" vedrørende de falske forudsætninger. Men jeg må indrømme at det er en sørgelig argumentation. Det kan ikke forståes på anden måde end at normen åbenbart nu er at når man bliver indkaldt til et interview i et journalistisk program på DR, så intervieweren ikke er mere end en mikrofonholder, og at hvis man stiller spørgsmål ud over det som den interviewede selv kunne finde på at sige (altså kritisk journalistik), så er det en overtrædelse af de etiske regler hvis den interviewede ikke selv har sagt god for det.

Hvornår blev det sådan at et interview med en journalist blot blev mikrofonholderi? Hvorfor blev det i det hele taget sådan? Hvis en journalist ikke er i stand til at stille et kritisk spørgsmål til den interviewede, så er det da ret åbenlyst at interviewet er overflødigt i et journalistisk medie og slet ikke bør bringes.

Tue Romanow, Jens Falkesgaard, jan petri, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar
Anders Sørensen

Sune Olsen, jeg er principielt enig. Jeg finder det mærkværdigt, hvis Hedegaard har troet, at han ikke gik ind til et (i det mindste også)kritisk interview. Og uden at have læst korrespondancen mellem Hedegaard og Krasnik i fuld længde er det unægtelig også svært at bedømme, hvorvidt eller i hvor høj grad Hedegaard er blevet "lokket".

Noget andet er, hvorfor Krasnik har følt det eventuelle behov for at "lokke". Man kunne få den tanke, at han har erfaret, at Hedegaard ikke er voldsomt interesseret i disse kritiske interviews. Men det er naturligvis spekulation.

Hedegaard, Lars er historiker. Han må derfor vide - som historiker - vide at man ikke kan komme med (kun) en kilde til begivenhederne i verden. Krasnik, Martin, (som forøvrigt er jøde!) påviste i interviewet at historikeren Hedegaard kun har en en enkelt til sin idé eller forestilling om at islam er ved at invadere Vesten. Og det er en serbisk rådgiver, se her:

".....og Krasnik påviste blandt andet, at den kendte islamkritiker og historiker kun har én kilde til sine teorier om at islam stiler efter det totale verdensherredømme ved hjælp af masseudvandring. Nemlig en rådgiver for en serbisk krigsforbryder." kilde: http://www.bt.dk/politik/islam-duel-ballade-om-hedegaard-interview-paa-d...

Og læg dertil at Hedegaard selv mener at gerningsmanden til attentatet :( på ham er muslim (formentlig), mens politiet endnu ikke vil sige noget, ja hvad viser dette så: Viser det ikke at Hedegaard er en person som ser islamiske spøgelser overalt.....

Og til Krarup, Søren, er der kun en ting at sige: et interview er ikke en samtale. Et interview er en genre, hvor den som interviewer stiller spørgsmål til den som bliver interviewet. Og hvor Krasnik som interviewer har pligt til at fastholde den som bliver interviewet, her Hedegaard, hvis han, forsøger at tale udenom.

Og kritisk journalist er altså ikke venstre-orienteret.....den er bare ude på at få svar.

Tue Romanow, Jens Falkesgaard, jan petri, Steffen Nielsen, Heinrich R. Jørgensen, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Tue Juncker-Løndal

Jeg vil gerne kommentere en tendens, som jeg mener er farlig for den videre debat, nemlig det at Hedegaard kaldes syg, dement eller mentalt forstyrret; vi må godtage Hedegaards argumentationsrækker for hvad de er: nemlig subjektive og følelsesbetonede konklusioner, der er skabt af mennesker i et debatklima, der desværre alt for længe har fået lov at springe frem i dette land. Disse konklusioner har utvivlsomt været med til at skabe den frygt der satte Anders B. Breivik i stand til at udføre sine handlinger, samtidig med at denne debatform skaber parallelsamfund, animositet, segregering og, i sidste ende, konfrontation. Derfor er det farligt at kalde Hedegaard mindrebemidlet, på den ene eller anden facon, da tendensen, uanset Hedegaards mentale eller fysiske habitus, ingenlunde må affejes og ties ihjel, men behandles i åben, oplyst og fri debat. Ellers er jeg sikker på at flere på den yderste højrefløj vil lade sig radikalisere. Vi må derfor behandle disse tanker, dette menneskesyn, med løftet pande og åbne ører.

Ellers er jeg bange for at vi går både de højreradikales og islamisternes ærinde, og skaber yderligere splid.

Jens Falkesgaard, Morten Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Absurd "interview"!

Jeg har forbandet vanskeligt ved at tage en erkendt omskæringsfortaler (Martin Krasnik) alvorligt, når han sidder og vifter med Zions Vises Protokoller.

Jeg læst omtalen, før jeg så programmet, og jeg havde egentlig derudfra forventet at Hedegaard var langt længere ude end han faktisk er.

Og Krasnik "påviser" jo ikke en skid, han påstår bare!
Men man må vel læse bogen så!? Det plejer at hæve ens forudsætninger for at udtale sig om en indholdet.

Det er grotesk så præget denne sammenhæng er blevet af følelser og forudfattede meninger fra samtlige hold, så der er næppe andet at gøre end at søge oplysning gennem egen læring på egen hånd.

Jeg har ikke set det pågældende interview, for jeg vil ikke have denne "mærkelige gamle mand med de bizarre holdninger" ind i min stue.

Men jeg skal da lige love for, at den stakkels Hedegaard får hæmmet sin ytringsfrihed, hva'.!!?
Aldrig får han taletid, aldrig får han sine artikler optaget. Aldrig ser man ham på TV, aldrig hører man ham i radioen, vel?

Det meget omtalte "mordforsøg" har jeg min egen mening om. Jeg kan godt nok ikke bevise noget, men så længe den pågældende klodsmajor ikke er bag lås og slå, er mit gæt vel lige så godt som alle andres?

Carsten Halvorsen

Det et varet godt og afslørende interview. Men det afslører også, hvor svært Trykkefrihedsselskabet har det med ytringsfriheden, når den rammer dem selv.

http://halvorsensk.wordpress.com/2013/03/19/blasfemien-mod-lars-hedegaard/

Steffen Gliese

Tino Rizzo, alene for Hedegaards mærkelige udredning af logistikken for mordforsøget bør du se det. Det vil sikkert kun underbygge din opfattelse, hvad denne så måtte være.

Toke Andersen

Åben skærm bliver det næppe til, men interviewet med Hedegård viser jo netop at der er meget vide rammer på DR.
Hvorfor ellers give skærmplads til en så uvidende og forudindtaget person ?
Normalt bliver individer af så tvivlsom karakter enten forbigået eller udstillet, uden mulighed for at forsvarer sig.
Det faktum at DR lod manden komme på TV for selv at forsvare sine perverse synspunkter må opfattes som både respektfuldt og fair.

At det så havde den modsatte effekt er jo ikke DRs skyld - Det er Hedegårds og Trykkefrihedsselskabets egen.

Det er det der sker når mennesker, uden nævneværdig indsigt i de forhold de beskriver, udvikler forestillinger kun omgivet af ligesindede - det leder, nærmest uden undtagelse, til absurde og svagt funderede forestillinger.

Og man skal være en usædvanlig søvnig eller inkompetent journalist for ikke at gå til et så oplagt og let bytte. Når manden så oven i købet er et seriøst røvhul, er det alt for meget at forvente.

Han burde aldrig have været på TV eller været publiceret. Og medierne bør, selvom det er god underholdning at se en gammel nar gøre sig selv til grin, have højere standarter for meninger de lader komme til udtryk.

"Krasnik-testen

Breaking News: der var et godt interview i Deadline
......
......
Med andre ord: hvorfor er det ikke standard for interviews i Deadline – der som bekendt siges at være det journalistiske flagskib på DR2 - at journalisten er kritisk og dertil ”velforberedt, knivskarp, veloplagt” men samtidig ”høflig og behagelig”? For nu at bruge nogle af superlativerne fra rosen.
Man kunne gå videre og spørge, hvorfor vi i det hele taget ikke ser flere velforberedte kritiske interviews på dansk tv?
.....
....."

http://www.journalisten.dk/krasnik-testen

Tue Juncker-Løndal, Ulf Timmermann, Sune Olsen, Tue Romanow og Steen Sohn anbefalede denne kommentar