Redaktionen læser

Demokratiet skal se sig selv i øjnene

Vi har brug for whistleblowerregler, som gør, at retsstaten kan rumme nødvendige afsløringer i vores demokrati, skriver chefjurist i CEPOS
Politiken
Nyhedsbloggen
Vi har brug for whistleblowerregler, som gør, at retsstaten kan rumme nødvendige afsløringer i vores demokrati, skriver chefjurist i CEPOS

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Lise Lotte Rahbek

Paragraf 17 fastslår, at »Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens paragraf 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation«.
Hverken tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup (S) eller tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) har ønsket at oplyse Forsvarsudvalget om, hvad der nærmere skal forstås med »krig eller andre ekstraordinære forhold«, eller om, hvordan bestemmelsen nærmere anvendes, eller om den har været anvendt.

Det er ret skummelt.

Janus Agerbo, Heinrich R. Jørgensen, lars abildgaard, Tue Romanow og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Godt pippet Mchamanga.

Men hvad er relevansen af den besynderlig malplacerede forsikring, om, at NSA og FET ikke er Stasi eller KGB? og hvad er relevansen af den arbitrære distinktion mellem hvad den ene og anden efterretningstjeneste angiveligt tjener? Der står trods alt heller ikke i KGBs formålserklæring, at de er til for forsvare de onde mod

Hvem overvågningsapparatet er rettet imod er et passende objektivt kriterium, og i modsætning til hvad Mchamanga hævder, er det åbenlyst og i stigende grad rettet mod den almindelig befolkning, ikke bare fysisk men også komplementarisk gennem udvidelsen af det uendeligt plastiske "terror"begreb.

Enhver af os kan blive udnævnt til terrorist når som helst, hvordan kan en chefjurist i god tro have overset dette?

Informations vakse National Security-journalister er forhåbentligt mere oplyste og allerede sat på sagen, ellers er de velkomne til at henvende sig.

Hmm... "de gode." er af ukendt grund faldet af slutningen på den første paragraf.

Noktok, prøv lige at se den art på to ben, de har ingen hoveder?

Det har de, Sakdak, de stikker dem op i røven på hinanden.

En af de forunderlige måder mennesket agerer på, er at det pludselig ikke forstår hvor grænsen går, selvom det godt ved det.

Grænser har fordele og ulemper, grænser adskiller en tanke fra en handling -

Fantasien er stærk i mennesket, men fantasien er en ekspressionistisk gengivelse af det impressive - at det impressive så er illusorisk gør det endnu værre at tanken bliver til handling.

Man burde sende alle NSA's ansvarlige på kunstskole - i det hele taget burde alle spioner af erhverv, først lære at håndtere abstraktioner.

Jeg ville selv anbefale en komponist af første klasse, som spion - grænse-søgende, men altid bevidst om midler og mål.

Og sidste ord:

Hvornår kommer komedien om emnet?

Problemet er ikke en efterretningstjenestes navn eller stedlige forhold hverken i fortid eller nutid, - men dens virke i forhold til civilbefolkningen i landet.

VI har hørt det før, at det var for landets og borgernes sikkerhed såvel i ånden, som på det fysiske plan, så om det sker i øst eller vest er totalt ligegyldigt.

Når en efterretningstjeneste overskrider de demokratisk vedtagne regler for frihed og privatliv bærer den netop diktaturets og undertrykkelsen emblemer, der sammen med udelukkelsen af offentlig politisk kontrol, gør det mere end svært, at skulle fastholde en opfattelse af det sker for borgernes tryghed og sikkerhed.

Når venner og allierede således indiskriminativt aflyttes og overvåges i så massivt omfang af Amerikas efterretningstjeneste NSA, udelukker det enhver tvivl om en eksisterede paranoid opfattelse af demokratiet som en usund forteelse for befolkningen i landet, som berettiger til denne overvågning, da folket åbenbart ikke er til at stole på.