Redaktionen læser

Canadas åbne luftkrig

På tværs af Atlanten viser Canada vejen for åbenhed med opdateringer om hver enkelt angreb, canadiske kampfly har deltaget i under kampen mod Islamisk Stat.
Canadian Armed Forces
Nyhedsbloggen
På tværs af Atlanten viser Canada vejen for åbenhed med opdateringer om hver enkelt angreb mod Islamisk Stat, canadiske kampfly har deltaget i.

For hvert bombardement opdaterer landets forsvar sin hjemmeside med detaljer om det seneste angreb samt en samlet opgørelse over antallet af angreb.  

Herhjemme giver det danske forsvar kun ugentlige opdateringer fra krigen mod Islamisk Stat. Derfor er det sværere at undersøge, hvilke angreb danske F16-kampfly har deltaget i, samt hvilken dag et specifikt mål blev ramt af danske bomber.

Således giver Forsvaret færre oplysninger, end det selv gjorde under for eksempel bombardementerne i Libyen, hvor det á la Canada udsendte daglige bulletiner om sine angreb. 

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Torben Nielsen

Holger Danskes Mærke
 
I alle de Riger og Lande,
Hvorhen jeg i Verden foer,
Jeg fegted med aaben Pande
For hvad jeg for Alvor troer.
 
En Ørn var mit Hjelme-Mærke;
Paa Brynien stod Korsets Tegn.
Paa Skjold bar jeg Løverne stærke
I Hjerternes milde Hegn.
 
Naar Mænd jeg kasted min Handske,
Opslog jeg min Ridderhjelm;
De saae, jeg var Holger Danske
Og ingen formummet Skjelm.
 
Vil Dansken i Verden fegte,
Men dølger Aasyn og Navn,
Jeg veed, hans Aand er ei ægte -
Jeg tager ham ei i Favn

Niels Duus Nielsen

Åben pande = hul i hovedet?