Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

For at værne om ytringsfriheden råber jeg efter naboen

Georg Metz synes, at det er pinagtigt, når nogen hævder, at ytringsfriheden ikke kan gradbøjes
Georg Metz synes, at det er pinagtigt, når nogen hævder, at ytringsfriheden ikke kan gradbøjes

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Kristian Rikard
  • Søren Blaabjerg
  • Brian Jensen
  • Peter Taitto
  • Anker Nielsen
  • Olav Bo Hessellund
  • Chris Green
Kristian Rikard, Søren Blaabjerg, Brian Jensen, Peter Taitto, Anker Nielsen, Olav Bo Hessellund og Chris Green anbefalede denne artikel

Kommentarer

Tak George Metz... Håber der er flere som dig der får taletid..

Carsten Mortensen, Søren Blaabjerg, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar

Man må bare konstatere, at den gode Georg Metz åbenbart savner ethvert anlæg for at begive sig ud i religionskritik - al kritiks 'moder' ...

Robert Ørsted-Jensen, Britt Kristensen, Sune Olsen og Henrik Nielsen anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Jan Weis:
Såvidt jeg kan se, er Peter Poulsens ord, som citeret af Metz, i god overensstemmelse med Kants kategoriske imperativ, dvs. den formulering af det, som lyder: "Handl, således at menneskeheden i din egen person såvel som i enhver anden person aldrig kun behandles som middel, men altid tillige som mål".

Hvis du råber røvhul efter din nabo alene for at demonstrere din ytringsfrihed, behandler du din nabo som et middel - udover, at du naturligvis også risikerer at få en røvfuld.

Vel har vi ytringsfrihed, men mange glemmer tilføjelsen "...under ansvar". Ord er ikke bare ord - de må i mange situationer også sidestilles med handlinger.

Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Gert Selmer Jensen, Karsten Aaen, Peter Günther, Steffen Gliese og Brian Pedersen anbefalede denne kommentar

Vi må bare konstatere at voksne mennesker på den yderste højrefløj, befinder sig på samme niveau som en 12 årig bølle der mobber.
Dog gør man noget ved børn der mobber, mens man billigere voksen der gør det!

Vibeke Hansen, Carsten Mortensen, Stoffer Grønnegaard, henrik hansen, Søren Blaabjerg, Nille Torsen, Gert Selmer Jensen, Karsten Aaen, Steffen Gliese og Brian Pedersen anbefalede denne kommentar

Artiklen er fra august sidste år. Bringes den for at hænge Georg Metz ud for hans sædvanlige mantra om at ytringsfriheden ikke er truet? Lige efter attentatet ved Krudttønden?

Røvhuller og røvfulde

Olav B. Hessellund:
Georg Metz har sikkert aldrig været i en situation, hvor han er gerådet ud i en gedigen nabostrid om f.eks. højden af den fælles ligusterhæk, nogle skyggende piletræer i nabohaven, hundelorte af fremmed oprindelse, men éntydigt fra den firbenede synder på nabogrunden, eller flyttede skelpæle ind på hans parcel i nattens mulm og mørke, for derefter skulle handle på ikke mindre end hele ’menneskehedens vegne’ og helst undgå, i al sin småborgerlighed og konfliktsky tilgang til alle røvhullerne i denne verden, at redde sig en røvfuld …

Hvis nogen skulle råbe ’røvhul’ til sin ’nabo’ uden grund, for at afholde sin ytringsfrihed fra at ruste, må det vist være en sag for en psykolog og politiet, men mon ikke der efterhånden er mange politikere og andre røvhuller fra især Borgerligheden, bortset mærkeligt nok fra buddingerne i RV, der drømmer om i deres stille sind at give Georg Metz en mærkbar retfærdig afklapsning for hans mange personlige og nærgående kritiske klummer ’med bid’, en skæbne, som han næppe ville ønske overgik ham selv – med mindre han altså skulle være en kantiansk skabsmasochist – eksempelvis ligesom den gang, som han selv har fortalt, hvor han blev truet med en røvfuld af en vis Ralf Pittelkow på vej ud af TV- studiet efter en livlig og interessant diskussion i Deadline, som Georg Metz naturligvis vandt på point via seriøse argumenter og humor ...

Så på sin egen bagvendte, men underholdende facon, værner Georg Metz om ytringsfriheden, især sin egen vel at mærke, og bruger den, nogle vil måske ligefrem kalde det misbruge, ved ugentligt at kalde nogen han af en eller anden grund ikke kan lide for ’røvhuller’ i sit ’snørklede’ sprog – dog som regel velfortjent … ;-)

Men skulle man ligefrem blande en filosof ind i nærværende bagatel kunne man nævne en Kant, der ’byder’ mennesket at bruge sin egen forstand og efterleve sine medfødte menneskelige iboende etiske principper ud fra en påstået almenmenneskelig fornuft, hvor alle mennesker trods alt har en god mavefornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert – eller burde have det - han omsatte på sin måde den kristne moral og etik til et rationelt sprog bestemt af fornuft …

Kants filosofi er derfor også en sublim religionskritik, som jeg opfatter ham, han erstattede religiøse dogmer, og hentede etikken ned fra de religiøse monopolsfærer og placerede den i det enkelte menneske, hvor han stadigvæk vogtede sig for ’de hellige’ for at fremføre en alt for åbenlys kritik – men hvad det angår, er der ikke så meget som har ændret sig siden da, ud over at 'de hellige' indtil videre har tabt magten de fleste steder, og det gør ham stadig aktuel selvom senere filosofiske skønånder fremførte en mere åbenlys og konkret religionskritik - særligt Marx …

Torben Zidore Madsen og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar

Der er jo den idé ved Muhammedtegningerne, at vi herved har blotlagt et skakspil, hvor brikkerne langsomt, men sikkert rykkes fremad med det mål at underlægge alt samfundslivet islam. Der foreligger det helt væsentlige spørgsmål: Hvad bliver det næste? Det er jo en kendsgerning, at langt det meste videnskab er i lodret modstrid med islam, så her var det at vente, at næste slag bliver sat ind. Og så er der jo biografer, som i modstrid med islam viser billeder af alting, inklusive mennesker. Osv. Osv. Nej, muhammedtegningerne er at ligne med kanariefuglen i bur i minegangen - vi har her fået en klar indikation på, at noget er helt galt, og at muslimerne ikke er med på et af dette samfunds grundprincipper: Frihed for den enkelte til at vælge indenfor lovens rammer, herunder at vælge en religion fra. Men også at foretage os alt det, som karakteriserer et moderne samfund, herunder på et uafhængigt grundlag at dyrke videnskab, og at søge at udgrunde sandheden om ting uden på nogen måde at inddrage obsolete og helt forkerte religiøse forestillinger. Eller få sig en kæreste uden at blande familien ind i det. Hvad ved jeg. Islam er simpelthen rystende uinteressant og frastødende, og der er ingensomhelst grund til at dette primitive system af forestillingsbilleder skal spille nogen rolle for vort liv i dette land.

Arne Nielsen:

Enig. Det mest rystende jeg har været udsat for i dette land i godt 70 år, er, at overtroen igen stikker sit hoved frem i samfundet. Noget man troede vi var vokset fra, og havde lagt bag os, til fordel for viden og fremsyn.

Endnu mere rystende er det at se, hvorledes dette støttes, ikke som forventet af en bagstræberisk religiøs højrefløj, men af venstrefløjen, ikke mindst i dette medie, som man skulle tro med sin historie og baggrund ville forholde sig kritisk til det. Men nej, det er ikke tilfældet. Det forekommer umiddelbart at være en underlig, for ikke at sige grotesk, forbrødring man er videne til, og dog, alligevel ikke.

Robert Ørsted-Jensen, Britt Kristensen, Benny Jensen og Sune Olsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Ole olsen - her er ikke tale om indholdsløs forbrødring men om metodevalg. Er dialog ikke længere mulig? Er vi nødt til at anlægge synspunktet om ensidig skyld? Såfremt de ansvarlige for gældende samfundsorden - den 1% - forvaltede deres mandat i fællesskabets interesse, ville grobund for terror minimeres til håndterbart omfang. I stedet for freds-og konnfliktmægling eskaleres nu polariseringen.

I anspændte situationer må man vælge sine kampe med omhu. Strategien er fraværende, og selvom det naturligvis er at foretrække samfund, hvor ingen nok så dreven ordhooligan eller anden bøllefryns kan få ordentlige menneskers pis i kog, så er det desværre ikke situationen nu - som er den, at vi befinder os midt i et omfangsrigt historisk efterslæb af fejltagelser og undladelsessynder. At kaste brænde på det bål er ikke den intelligente strategi - det ville være smartere at gå i dialog med modparten. Jeg ser ingen dokumentation for, at det ikke skulle være en mulighed.

henrik hansen, Niels Duus Nielsen og Nille Torsen anbefalede denne kommentar

randi christiansen;

Som det fremgår af ovennævnte, er jeg ikke netop en årsunge. Jeg mener, i al beskedenhed, derfor at have en vis historisk baggrund at sammenligne med. Dette er kombineret med halvtreds års rejser rundt på kloden, ikke mindst i Asien. Det gør mig langtfra til expert på disse områder, og jeg erkender muligheden for, at jeg totalt har misforstået de erfaringer det har bragt mig. Jeg anerkender også din ret til at tro som du gør, men jeg deler den ikke.

Kristian Rikard og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar

randi christiansen:

Hvem er det du vil i dialog med?

Er det sunnier, shiaer, salafister, wahabister, Hitzb ut-Tahrir, eller nogle helt andre? Og med hvilket mandat kan dine påtænkte dialogpartnere tale og aftale?

Robert Ørsted-Jensen og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar

Enhver George Metz kan stille sig op på en trækasse og råbe noget vrøvl...Religiøse mennesker har igennem historien (og gør det til stadighed) stillet sig op på en piedestal og udbredt deres holdninger og meninger som de mener alle bør leve efter og som har indflydelse på alle, også ateister/mindretalsreligioner. Alt religiøs kritik afvises blankt som fornærmende og forhånende hvilket er nemt og George Merz er bare bannerfører.
Satire er bare en effektiv måde at udføre denne kritik. At kalde det diskriminerende er bare et stærkere ord for den samme afvisning, der laves jo også satire om jøder, kristne, spagettimonstret, politikere og kongefamilien, men at det er så stor ballade om islam viser jo netop at man ikke tåler kritik overhovedet og det nok ikke er så meget om kritikken men mere om at dyrke en fælles "fjende" i den arabiske verden for at se bort fra det mere substantiel problem med befolkningstilvækst uden fremtidsmuligheder som jobs, uddannelse.

Philip B. Johnsen

Jeg så lidt af et program om ELF og de terror domme, der faldt over gruppen i USA, kom til at tænke på, hvad der skal til for, at blive dømt for terror og denne artikel.

At råbe røvhul til sin nabo, er en irrationel og ufrugtbar handling, båret af frustration og afmagt, men leveret med den ondskab, der ligger i ligegyldigheden over for konsekvenserne, derfor er det 'terror'.

The Earth Liberation Front (ELF)
Link: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Earth_Liberation_Front

randi christiansen

Ole olsen - hvis man vil løse et problem, må man først forstå dets oprindelse. Når denne er kortlagt, kan metodevalget gøres. Een mulighed kan, afhængig af kontekst, være dialog. Jeg indrømmer, at imamen i dit link er en svær udfordring, men før forsøget er gjort, vil jeg ikke anerkende, at det skulle være umuligt.

Fx bør man invitere disse ekstreme islamister til at præcisere deres politiske fordringer i en helt transcendent proces.

Peter Günther, henrik hansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Ole Olsen - man skal imødegå ham ved at tage ham på ordet! Sætning for sætning, ord for ord. Forklar/uddyb/giv konkrete eksempler.
Hvis man havde gjort det med nazisterne i sin tid, havde de ikke fået et ben til jorden.

randi christiansen, Nille Torsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Georg Metz og Peter Poulsens analogi holder efter min opfattelse ikke. Hvis de ville sammenligne karikatur-tegninger af Muhammed, eller offentliggørelse af dem, med noget man kunne tænkes at sige direkte til sin nabo, skulle det vel snarere være noget i retning af "Din tro er grinagtig!" ?

randi christiansen:

Jeg ved ikke hvad der får dig til at mene, at radikaliserede overhovedet gider samtale med dig, eller høre på dine teoretiske udlægninger, eller endnu mindre være parate til at forstå og acceptere dit livssyn og form for tilværelse? Specielt det sidste.

Søren Blaabjerg

Hele denne debat kan koges ned til følgende: Er det i orden at mobbe andre, fordi de tilhører en etnisk minoritet, det være sig i form af ondskabsfulde karikaturtegninger eller andet? Mit svar er: selvfølgelig ikke!

Mere er der i grunden ikke at sige om den ting.

Og så har HTS naturligvis helt uret, når hun mener, at man bliver terrorist, fordi man hader frihed og demokrati. Nej! Det med hadet er rigtigt nok. Men hvorfor drikker Jeppe?

Lise Lotte Rahbek, Rikke Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Ole olsen - jeg ved ikke, hvad der får dig til at mene, at radikaliserede ikke ønsker dialog. Det er min klare oplevelse, at det forholder sig omvendt - og endvidere at det er resten, der ikke vil snakke med de radikaliserede og intet seriøst gør for at kommunikere - som fx Herdis Weins foreslår 20.37.

Robert Ørsted-Jensen

Du er nod til at vskelne mellem fanatikerne og dem der kan føres samtale med Randi, du behøver bare lytte til den her https://www.youtube.com/watch?v=5VsDOI1p-8w - inspirationskilden til den seneste aktion i København og det turde være indlysende at der er folk du ikke kan have dialig med.
Du er nød til at erkende at der ikke eksisterer "muslimer" kun en masseforskellige mennesker af muslimsk kutur. De er ikke enige, de bekriger ent faktisk hinanden, og det er et langt større problem og den egentlige årsag til vores krige io disse år. Men pointen er at du ikke kan føre dialog med andet end nogen af dem. Typer som ham her VIL fornærmes de elsker krænkelser, og de søger dem aktivt for fornærmelser og krænkelser er deres føde, det er det de lever af. Det er det deres ideologiske nonsens bygger på.

"For at værne om ytringsfriheden råber jeg efter naboen"

Det er dog en pervers ide. Derimod er det en fantastisk god ide at have ret til at håne, nedgøre og latterliggøre alle ideer uanset om det er troen på spøgelser, potten med guld for enden af regnbuen, islam, kristendom, socialdemokratisme, liberalisme, naturisme eller troen på krystallers magiske egenskaber.

Steffen Gliese

Det er komplet ligegyldigt at håne og latterliggøre ideer, dem skal man diskutere med og kritisere. Det kan være på sin plads at satirisere over menneskers dårskab - og de har ydermere den fordel, at de kan tage til genmæle. At nedgøre andres forestillinger og ideer har kun én virkning: et lammende slag i ansigtet på den, der nærer disse forestillinger og en deraf afledt følelse af at måtte forsvare sit ståsted; men i selve nedgørelsen er der jo intet konstruktivt korrektiv, man kan forholde sig til, det er i sin værste betydning et rent negativt udsagn fra et andet sted end den, der føler sig beklikket, står.
Med tegningerne er det i realiteten sådan, at de afsendtes fra et medie til dette medies tilhængere, uden at man reelt havde gjort sig klart, hvordan det ville påvirke en trediepart.

"Det kan være på sin plads at satirisere over menneskers dårskab - og de har ydermere den fordel, at de kan tage til genmæle. "

Nåå. Ideer som religion og lignende.

"Det er komplet ligegyldigt at håne og latterliggøre ideer,"

Men dette er tæt på at være noget at det værste sludder jeg har læst i Informations blogs. Konsekvenser af dette forslag er at det ikke er muligt at håne og latterliggøre nazismen som ideologi.

randi christiansen

Robert, naturligvis må der skelnes - skærer man alle over een kam, får man netop ikke det rette billede af situationen, som i tilfældet med de radikaliserede ekstremister er at de er modbillede til vestens handlinger.

Salafisterne betalt af saudierne skal man vist heller ikke tirre - hvilket deres danske samarbejdspartnere, kongehuset m.v. så afstår fra. Væg til væg hykleri.

Robert Ørsted-Jensen

Veens handlinger - Randi hvad pokker har vestens handlinger at gøre med det faktum at ikke bare islam men alle religioner hver eneste dag krænker alle andre religioner og deres egne kættere, samt ikke mindst alle os ikke troende, med trusler om vold og evig pine i helvede mod ikke bare os men vore børn og mod din og dine medsøstres kvindelige frihed, samt folk af anden seksuel orientering, hvis ikke vi, I og de og vi øjeblikkeligt underkaster os deres regler og idiotiske moralbud?

randi christiansen

Robert, 23.18 - vestens selvretfærdige dobbeltmoral og insisteren på at sætte den internationale dagsorden er da i høj grad en del af det samlede billede. Din uforståenhed er utroværdig. Og igen må jeg bare påpege, at simplificerede analyser leder til ditto løsninger, herunder troen på at ytringsfrihedsfundamentalisme i sig selv er et entydigt, effektivt forsvar mod overgreb på vore frihedsrettigheder.

Robert Ørsted-Jensen

Og alle de andre er ikke dobbeltmoralske og religioner er et gode? Hvad er årsagen til at der ikke kan findes en løsning på Palestina problemet tror du?

Robert Ørsted-Jensen

Jeg tror netop ikke på simplifcerede analyser Randi - en af de stærkt simplificerede er netop den der lægger ansvar på alt ondt i verden på det de kalder "Vesten" et begreb jeg stadig har problemer med at definere

Nogle ytringsfrihedens agenter

Historikere har pligt til at sige sandheden. Politikere og journalister har nok at gøre med ikke at lyve. - frit efter Théophraste Renaudot.

Problemet er jo så at historikere sjældent er særlig samtidige. Meget ville være nået, hvis politikere og lykkedes med ikke at lyve, hvem der så skulle definere det, men som Lasse Jensen demonstrerede efter Charlie Hebdo, vil han sammen med Uffe Gardel indskrænke sine skriverier til ufarlige emner, formentlig solsikkers højde og græskars tyngde. Nå nej, er der ikke nogen der tror på Den Store Græskarmand?

randi christiansen

Robert, 'Og alle de andre er ikke dobbeltmoralske og religioner er et gode?
Jo, det er unoder, som florerer stadig mere uhæmmet - i alle miljøer. Re'ligio i betyder 'at genforbinde' - og er en relevant stræben for et menneske i forståelsen 'at (gen)forbinde krop og sjæl'. Religion handler om eksistentiel fordybelse, om at udvide sin bevidsthed, og er en helt personlig sag, hvilket skal respekteres.

Det er et problem, når nogen segmenter påstår, at andres livsstil invaderer og intimiderer deres. Hvorledes forsvare sin ret? Ved at lytte til hinanden. De, der ikke vil deltage i det ligeværdige, frygtfrie dialogrum, diskvalificerer dermed sig selv. Hvorledes den disrespekt skal mødes, må komme an på en samlet vurdering af en konkret situation.

'Hvad er årsagen til at der ikke kan findes en løsning på Palestina problemet tror du?'

Det er en kamp om ressourcer - om land, om magt. I stedet for samarbejde, ser vi strid. Parterne er fastlåst i egen ideologiske position og forstår ikke nødvendigheden af, at verdens folk samarbejder i stedet for at spilde krudtet på at slås.

Den store omstilling til at leve med og i respekt for planetens cirkulære økonomi er nødvendig men krænkes nu af alle de stridende parter.

Robert Ørsted-Jensen

Ressourcer? Hvilke? Vi taler om et af de mest ressourcefattige områder i mellemøsten. Dette er snarere en demonstration at religioner ikker løsningen men derimof problemet. Her er tre religioner som alle har et helligt land og alle har vetoret og anvender samme til at forindre enhver fornuftig løsning. Religion er ikke løsningen men derimod selve årsagen til problemet. Uden dem ville der ikke have været et problem, kun en arbejdsplads for nysgerrige arkeologer, kultur- og kunsthistorikere.

Robert Ørsted-Jensen

Ressourcer? Hvilke? Vi taler om et af de mest ressourcefattige områder i mellemøsten. Dette er snarere en demonstration at religioner ikker løsningen men derimof problemet. Her er tre religioner som alle har et helligt land og alle har vetoret og anvender samme til at forindre enhver fornuftig løsning. Religion er ikke løsningen men derimod selve årsagen til problemet. Uden dem ville der ikke have været et problem, kun en arbejdsplads for nysgerrige arkeologer, kultur- og kunsthistorikere.

randi christiansen

Robert, hvis du ikke kan få øje på områdets ressourcer af forskellig art, giver det nok ikke mening at fortsætte samtalen

Robert Ørsted-Jensen:

Ja, det er urtoligt at nogle folk ikke vil erkende, at de stridbare folk i Israel-Palæstina området har kævlet og sloges i 3000 år, med visse ophold undervejs, nemlig når området har været besat af udefrakommende magter som eksempelvis romerne eller Storbritannien. I hvilke tilfælde de lokale sloges med besættelsesmagterne. Da absolut intet tyder på at parterne har tænkt sig at stoppe, kommer der selvfølgelig heller ingen løsning på de nuværende stridigheder.

Det er imidlertid sørgeligt at disse problemer helt skygger Europa for en langt mere interessant og positiv udvikling i verden, som lige nu sker i Syd- og Østasien. I stedet for den aldrig sluttende negative og menneskefjendtlige strid, hos de selvoptagne, selvretfærdige og selvmedlidende politiske ledere i Levanten, hvor alt samarbejde og arbejde for fælles fremgang er helt umulig.

randi christiansen

Hvis området er så ressourcefattigt, er det da underligt, at så mange vil ofre så meget for at kontrollere det. Når hertil føjes en eksplosiv cocktail af divergerende religiøse opfattelser, bliver billedet selvfølgelig komplekst og kompliceret.

For jøderne er Israel det tabte og generobrede hjemland - det eneste de har. Det er jo et problem for os alle, især for palæstinenserne, der fik ubudne gæster - som tilegnede sig områdets ressourcer, og fattiggjorde palæstinensernes liv.

At skulle enes med to andre trosretninger om administration af overlevelsesressourcer er da klart en udfordring, men som ikke for spirituelt orienterede mennesker burde udgøre en uovervindelig forhindring. Andre afgørende forhold må spille ind.

Robert Ørsted-Jensen

Randi
"Hvis området er så ressourcefattigt, er det da underligt, at så mange vil ofre så meget for at kontrollere det. "

Nej det er det nætop ikke - forklaringen er religion - religionerne og religionslignende ideoligier er ofte ved ondets rod - især er de der hvor der som her blokeres med vetor for enhver rationel løsning. Enhver ideolog der hævder at have monopol på det enste rigtige svar - er fundamentalt en kilde til ufred - ikke fred - og du finder alle religioner og enkelte politiske ideologier i netop denne kategori

randi christiansen

Robert - 'Enhver ideolog der hævder at have monopol på det enste rigtige svar - er fundamentalt en kilde til ufred' - du er jo ytringsfrihedsfundamentalist, så hvordan hænger det lige sammen?

At udnævne religion til eneste årsag til ufred er alt for overfladisk. Vi må et spadestik dybere. Religiøsitet er en måde at forholde sig til livets mysterium. Såfremt der var global enighed om miljø-og socioøkonomien, ville den enkelte have fred til at undersøge dette mysterium helt uden upassende indblanding. At diskussionen om ressourceadministration er uafsluttet har temmelig katastrofale følgevirkninger - der kæmpes om magten fra dør til dør. I den magtkamp får religion en fremtrædende rolle, fordi religion handler om de dybeste og mest uforståelige livsområder - og det er også derfor, at skruppelløse og forblændede magtmennesker har mulighed for at misbruge dette menneskelige behov for at relatere til eksistensens dybeste spørgsmål - i stedet for, som de burde gøre, at adressere det egentlige problem, den helt praktiske og uideologiske udfordring i at harmonisere den globale miljø-og socioøkonomi, den ekstremt uhensigtsmæssige ressourceadministration.

Tidens store ideologiske uoverensstemmelse går på, om vi ønsker et konkurrencesamfund eller et samarbejdssamfund - når den er faldet på plads - hvis vi når det, inden alle vore selvskabte ulykker bliver for overvældende - vil religion ikke længere kunne misbruges. men vil finde sin naturlige plads.

Og lammet vil hvile ved løvens side. Ressourcefattigt? Det palæstinensiske helvede vil være et hjørne af paradisets have. Det er potentialet, der - indhyldet i alle parters falske profeters tvetungede tale - kæmpes om.

Robert Ørsted-Jensen

Randi - ytringsfrihed er ikke en ideologi - det er derimod en forudsætning for at forskellige overbevisninger kan lave med hinanden uden at nogen ender i undertrykkelse.

Desuden er det med ytringsfrihed som med visse andre ting i livet. Man kan for eksempel ikke være en fanatisk vegatarianer - enten er man vegetarianer eller også er man ikke vegetarianer. Det samme gælder ytringsfrihed, det er ikke muligt at være ytringsfrihedfundamentalist. Enten erkender man at politiske og kulturelle strømninger man ikke kan li bør have frihed til at ytre sig inden for hansynet til andres frihed til at ytre sig - eller også går man ikke ind for ytringsfrihed for andre end en selv og ens venner - og det er ikkeytringsfrihed - det er diktatur.

Det var det de fleste af os i VS og SF i fortiden nåede frem til en erkendelse af - ikke mindst i ekendelse af stalinismens svøbe og Rosa Luxemburgs berømte ord om at "frihed altid er frihed for dem der tænker anderledes". Det er også det der gør at ikke mindst EL nu gerne støtte et ophævelse af blasfemiparagraffen og hvorfor ikke mindst Wilhjelm argumenterede imod racisme paragraffen.

Frihed til at ytre sig for dem man ikke kan li er forudsætningen for en tiltagende modning af den politiske kultur og hvis vi skulle være i tvivl om dette behøver vi bare studere den politiske umodenhed i lande hvor befolkningen ikke i mange år har haft denne frihed.

randi christiansen

Robert - i den ideelle verden er der fuld ytringsfrihed (ref. deeyah khan) - den lever vi desværre endnu ikke i. På vejen til denne sociale idealtilstand mødes vi af mange udfordringer, herunder forskellige opfattelser blandt verdens folk af hvor grænserne er. Altså en ideologisk betinget rammesætning for ytringsfrihed som også gælder i de samfund, der hævder en terrorprovokerende version af ytringsfriheden. Fx må man i USA gerne på sin t shirt opfordre til at 'nuke teheran' men forestil dig en ballade, hvis der stod 'nuke israel'. Og herhjemme fjernes børn fra deres familie, hvis de siger noget forkert i skolegården. Eksempler på udtryk for en ytringsfrihedsnorm der er tillempet de specifikke samfund.

Der er noget, der hedder ytringsfrihedsfundamentalisme - og det er den bevidsthedstilstand, som deeyah khan taler om. At tro, at den norm for ytringsfrihed, som praktiseres i 'de provokerende samfund', har med sand ytringsfrihed at gøre, er en stor misforståelse, og at tro, at 'provokatørerne' har skrevet den endegyldige manual til vejen derhen, er en dobbeltmoralsk løgn.

Du må have overhørt den del af deeyah khan indlæg, hvor hun taler om empati og social intelligens, og du har åbenbart stadig ikke forstået begrebet miljø-og socioøkonomisk ofte livstruende terrorisme - som verdens folk tyranniseres af på daglig basis.

Der må arbejdes langt mere nuanceret med den bagvedliggende bevidsthed, før vi kan forvente fremgang i parternes indbyrdes forståelse.

Robert Ørsted-Jensen

beklager Randi men som gammel kulturradikal anser jeg ikke ytringfrihed som et ideal men derimod som en livsbetingelse.

Robert Ørsted-Jensen

Jeg har ikke hørt hende sige andet, men skulle det være tilfældet så er der åbenlyst begrænsninger for hendes indsigt - andet er der så ikke at sige om det. Men jeg mener nu at det er dig der ikke har hørt ordetligt efter. Ytringsfrihed er det eneste der vil kunne beskytte hende, der er ikke andet. Det andet er er at overlade hende til fascisterne

Sider