Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

Slavoj Žižek: Den største trussel mod Europa er vores egen apati

»Jeg er kommunist i mangel af bedre, af fortvivlelse over situationen i Europa. For seks måneder siden var jeg i Sydkorea for at holde foredrag om den globale kapitalismes krise – det sædvanlige, du ved, bla-bla-bla. Så begyndte publikum at le og sagde: »Hvad snakker du om? Se på os, Kina, Sydkorea, Singapore, Vietnam, vi klarer os glimrende økonomisk. Det er jer i dele af Vesteuropa, der er i krise««.
»Jeg er kommunist i mangel af bedre, af fortvivlelse over situationen i Europa. For seks måneder siden var jeg i Sydkorea for at holde foredrag om den globale kapitalismes krise – det sædvanlige, du ved, bla-bla-bla. Så begyndte publikum at le og sagde: »Hvad snakker du om? Se på os, Kina, Sydkorea, Singapore, Vietnam, vi klarer os glimrende økonomisk. Det er jer i dele af Vesteuropa, der er i krise««.

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Claus Oreskov
  • lars abildgaard
  • Rasmus Knus
Claus Oreskov, lars abildgaard og Rasmus Knus anbefalede denne artikel

Kommentarer

Randi Christiansen

Uden mad og drikke duer helten ikke - enhver ansvarlig husmor kunne gøre det bedre end de, der nu slår kunder på sig selv for at bortforklare deres systemiske udpining af vort eksistensgrundlag, naturgrundlaget, som er fælleseje. Det er problemets kerne - og løsningen er omstilling fra konkurrencestat til samarbejdssamfund. Støtter man ideen om et retssamfund, der ikke er en parodi på sig selv, vil man forstå, at denne miljø-og socioøkonomiske kontrollerede omstilling - i stedet for en uundgåelig ukontrolleret kollaps som følge af business as usual - er en absolut forudsætning for en levedygtig fremtid. Hvorfor står dette ikke klart for zizek og andre såkaldt intellektuelle vidensarbejdere?

Den europæiske venstrefløjs store forsyndelse er egentlig ikke at have undladt at stå vagt om det liberale demokrati, men at man valgte den amerikanske NWO-multikulturelle model at gøre det igennem, til stor tilfredshed i såvel Washington (..couldnt have done it without you, guys...) som i Venstre, der fik 10 regeringsbærende år, der burde have været unødvendige, men venstrefløjens 'internationalister' var skingre og tydeligvis 'syge', nok fordi den verden de var vant til at være internationale og være solidariske med afrikanske vejarbejdere i (det 20ende århundredes) var forsvundet.
Best hopes.

Jesper Hansen

Jeg kan godt forstå hvorfor Slavoj Žižek er pessimistisk. Når alt det man gik og troede på, viser sig at være et stort blålys, kan man nemt blive deprimeret og apatisk, og efterhånden helt miste troen.

Men fortvivl ej, Slavoj Žižek. Husk at Marx sagde at udviklingen går mod, at proletariatet overtager magten. Der går måske kun en million år. Se fremad.

Tro på det!

Slavoj Žižek udtaler:
”Man ville miste den mest værdifulde del af den europæiske arv, hvor demokrati og frihed skaber en kollektiv handling, uden hvilken lighed og retfærdighed ikke ville være muligt.”
Hvad mener han?

Liberalisme og demokrati er beslægtede, da politisk liberalisme forudsætter borgerlige friheder og rettigheder. Ved frihed forstås garanti mod ulegitimeret samfundsindblanding i individets rettigheder. De borgerlige rettigheder er personlig privatliv og økonomi. 2 Åndelige (tro og overbevisning 3. Politisk ytrings- og pressefrihed.
Begrænsninger og indskrænkninger i sådanne rettigheder må godtgøres, før de finder sted.
Folkesouverænitetsprincippet står i det liberale demokrati for borgerens ret til at have del i den politiske magt.
Retten udøves ved hemmelig og lige stemmeafgivning ved et parlamentsvalg med flere opstillede partier.

Hvordan forholder det sig med friheden, som nogle har bestemt som den grundlæggende menneskeret? Er den sammen med eller imod de andre rettigheder? Kolliderer friheden ikke uophørligt ( foruden med folkesuveræniteten ) også med ligheden? Tænk blot på enhver er sin egen lykkesmed.

Randi Christiansen

Fundamentet for frihed og lighed er korrumperet. Hvorfor? Min påstand er, at det er fordi, begreberne ikke er blevet tydeliggjorte. Man diskuterer, hvad der er indiskutabelt, i stedet for at forstå.

En virkelig farlig situation fordi den manglende forståelse medfører indbyrdes krig i stedet for det absolut nødvendige samarbejde. Må ti øren falde snart, eller vi rammes af den perfekte storm, den sjette masseudryddelse. Studer fx lester brown og øvrig klimavidenskab.

Vi er i kapløb med tiden, og bør derfor parkere uoverensstemmelserne og samles om at adressere disse udfordringer. Et stort oplysningsarbejde påligger den ansvarlige ledelse.

georg christensen

Selv om jeg ikke er kommunist, og selv om jeg gerne ville være det, er min foragt overfor alle former for diktature grænseløs, om det handler om kommunisme eller kapitalisme som bare er "ord" til misbrugets modelbeskrivelser, hvor "enkelt individet" på bedste "magtbegærlig" vis udelukkes.

NB: Jeg kan kun give overskrift indehaveren ret, det er ikke verden udenom Europa, som er i krise, det er Europa selv, som er i krise.