Redaktionen læser

Forening for Bent Jensen offentliggør PET-dokumenter

PET har dog ikke givet tilladelse til at offentliggøre dokumenter i sagen om journalist Jørgen Dragsdahl, oplyser efterretningstjenesten
Jyllands-Posten
Nyhedsbloggen
PET har dog ikke givet tilladelse til at offentliggøre dokumenter i sagen om journalist Jørgen Dragsdahl, oplyser efterretningstjenesten

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Dorte Sørensen

Det er dog troligt at den mand kan blive ved og ved.

Karsten Aaen, lars abildgaard, Torben Nielsen og Felix Austin anbefalede denne kommentar

Ak ja, gruppen opfører sig nærmest helt præcist ligesom de religiøse grupper i Mellemøsten under navnet "kaldet til Islam", men i historiegruppen omkring Bent Jensen er det i stedet blevet til "kaldet til Bent Jensen"!

Nu stikker man lige en kæp i hjulet på selve historieforskningen omkring perkære emner, og giver lovgiverne alt hvad de har brug for til i fremtiden at lukke for vigtige dele af vor historie, som historieforskerne ellers ville have adgang til, men nu bliver udelukket fra grundet dette "Bent Jensen religiøse vanvid" som gruppen dyrker.

Når Jyllands Pesten så villigt bringer historien, er det blot den sædvanlige omgang jyske modstand mod dent selvundertrykkelse de dyrker og kalder "Kjøvenhavneri"!

Karsten Aaen, morten Hansen, Jesper Frimann Ljungberg, peter fonnesbech, Torben Nielsen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Hans-Micael Søndergaard

Hvis PET ikke har givet tilladelse til at offentliggøre dokumenterne så foreligger der en forbrydelse... ikke mindst mod Jørgen Dragsdahl. Det er dog værre at det der offentliggøres er interne dokumenter der ikke har givet anledning til yderligere efterforskning eller belastning af J.D. Det må give en klækkelig erstatning fra JyllandsPosten og samtidig en injuriesag både mod de der har videregivet dokumenterne og især mod J.P.

Bjarne Nielsen, Flemming Berger og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
hans lemming

Har I læst de "lækkede" dokumenter? Noget tyder vel på, at BJ havde ret, når han hævdede at D var/af PET blev anset som "agent" og at den underliggende dokumentation jo dermed også kan være af en vis relevans for andres forståelse af sagen, udfaldet taget i betragtning.
Glem nu et øjeblik, at sagen drejer sig om én I kan li' mod en I ikke kan li' - havde I mon reageret tilsvarende, hvis situationen havde været omvendt?
Og hvem sagde iøvrigt "whistleblower" - er det ikke noget vi ellers normalt støtter herinde?

Grethe Preisler

Så kører Professor Jensens pedaldrevne perpetuum mobile igen ..........

Flemming Berger, Karsten Aaen og Riddick Jensen anbefalede denne kommentar
Hans-Micael Søndergaard

Bent Jensen har skrevet under på et dokument der forbyder ham at offentliggøre dokumenter... længere er den vist ikke - og hvis J.D. havde begået noget ulovligt - så var han vist blevet hevet i retten... Spionage tages jo ikke let i Danmark!

Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, morten Hansen, peter fonnesbech, Riddick Jensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

@ hans lemming
Handler det ikke også bare en lille bitte smule om; "den rette tro og mening"?

Hans-Micael Søndergaard

Skærpet tavshedspligt bør ikke tages let og offentliggørelse af PET dokumenter er ikke at sammenligne med at være 'Whistleblower' - slet ikke i en situation hvor B.J. ved 2 retsinstanser er blevet dømt for at have krænket J.D.
Jeg håber at politiet tager offentliggørelsen alvorligt og sigter B.J. og J.P.
1985/1 LSF 6
Offentliggørelsesdato: 21-05-1988
Folketinget
»§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis forholdet er begået med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller der i øvrigt foreligger særlig skærpende
omstændigheder.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Keld Albrektsen

Jeg har svært ved at se en rygende pistol i de lækkede dokumenter. De dokumenterer kun, at én medarbejder i PET anså JD som KGB-agent - og at der IKKE var grundlag for at rejse sigtelse mod ham!

Bjarne Nielsen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Malan Helge og Hans-Micael Søndergaard anbefalede denne kommentar
Hans-Micael Søndergaard

Det bliver interessant at se hvor mange der kan sigtes i den sag!

§ 152c. Bestemmelserne i §§ 152-152b gælder også for de pågældende personers medhjælpere.

§ 152d. Bestemmelserne i §§ 152-152c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig, videregiver eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.

Jeg er sikker på at alle der kommenterer som flere af de oven nævnte er dybt imod at f.eks Snowdon offentliggjorde oplysninger. Han havde jo også skrevet nyder på flere stykker papir om tavshedspligt.

Dorte Sørensen

Kan Snowdon sammenlignes med Bent Jensen? - Bent Jensen blev politisk udnævnt til leder af en Koldkrigs undersøgelse efter at DIIS store undersøgelsen ikke gav DF mv. de nødvendige beviser på at venstrefløjen og socialdemokratiet havde været agenter.
Jo DIIS undersøgelsen viste at Aksel Larsen havde været en agent/meddeler til CIA - men det var jo ikke sådan nogle oplysninger DF mv. havde drømt om ville blive afsløret.

Bjarne Nielsen, Flemming Berger, Rasmus Knus og Hans-Micael Søndergaard anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Der er ingen der har hørt hvad Dragsdahl talde med KGB om. Konspirative møder bliver så blot til møder som har unddraget sig muligheden for aflytning mm. Jeg synes ikke at papirerne viser andet, end at PET er på tæerne, har taget sine forholdsregler, og gisner om forholdet. Hvilket vel er ok.

Martin Hansen

H-M Søndergaard,

mener du virkelig, at der ikke kan forefindendes personer, der har været agenter for fremmede magter, som ikke er blevet dømt for det? Sikke en stor tiltro du må have til politi- og retsvæsnets dygtighed. Hvor mange agenter er blevet fanget og dømt i Danmark?

Nå, men det betyder ikke så meget i denne sag, da Dragsdahl ikke er blevet beskyldt for at have begået noget ulovligt af Bent Jensen, ifg. Bent Jensen, der sammen med mange andre har anført, at det ikke er ulovligt, at være påvirkningsagent i Danmark. Bemærk Dragsdahl heller ikke blev tiltalt eller dømt for noget sådan.

Martin Hansen

Dorte,

dig beskyldning mod koldkrigscentrets bestyrelse er uden belæg. Bemærk at nedsættelsen af koldkrigscentret ikke afveg fra andre områder et folketingsflertal ønskede yderligere forskning i. I dette tilfælde var der blot en del af folketinget, der ikke ønskede historisk forskning i det forskningsområde - givetvis fordi mange især socialdemokrater har et lidt anspændt forhold til deres egen sikkerhedspolitik i 80'erne, som de ikke ønsker gravet i eller op.

Dorte Sørensen

Martin Hansen
Hvis det er Fodnotepolitikken du hentyder til - mener du dermed at det er i mod landets interesser at ønske mindre atombevæbning fra begge sider - med andre ord nedrustning. - Dette blev USA og Sovjet da selv enige om nogle år senere.
DIIS havde jo vendt og drejet spørgsmålet om venstrefløjen havde været nyttige idioter som højrefløjen fremturede med - men DIIS kunne ikke påvise denne påstand fra højrefløjen - og derfor var DF mv sure og ville som Bent Jensen ikke indrømme at deres påstande ikke holdt vand - så brugte OVK deres flertal i Folketinget og satte Bent Jensen på posten til at forsøge igen

Martin Hansen

Dorte,

din uvidenhed er slående, det det alternative flertal var imod, det var at genoprette atommagtbalancen, og så forhandle nedrustning fra et lige stade.

Og DIIS har skam ikke frikendt nogen for at være nyttige idioter. Deres rapport fandt, at fodnoterne ikke fik nogen betydning, de var altså forholdsvis unyttige idioter for sovjet i det store billede, men gjorde stor skade på Danmarks omdømme i NATO og gjorde Danmark til det svage led i NATO, og derfor Danmark til et udsøgt mål for Sovjets undergravelse.

Dorte Sørensen

Martin Hansen - ja det er din udlægning .
Men protesterne og Fodnoterne var nu en modstand mod en yderligere oprustning.

Riddick Jensen

Til Martin Hansens glæde kan vi så konstatere, at vores omdømme ikke kunne være bedre nu. NSA er inviteret ind i stuerne hos os, og vi har inviteret os selv med på alle onkel Sams ørkenudflugter.

Bjarne Nielsen, Flemming Berger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
georg christensen

Hvad PET mener eller ikke mener er fuldstændig ligegyltig. Et moderne demokrati, har ikke brug for hemmeligholdelse især ikke om fortidens hændelser. Det er netop dem vi i nutiden har brug for, hvis vi vil forsøge at skabe en anden fremtid.

Hans-Micael Søndergaard

Martin Hansen hvor mange journalister tror du har haft forbindelse til den sovjetiske og østtyske ambassade under udførsel af deres arbejde op igennem 1970'erne og 1980' erne. Alle disse 'kontakter' er sikkert blevet journaliseret af ambassademedarbejdere (ganske sikkert 'spioner' forklædt som Presse- og Kulturattachéer. Det er et velkendt faktum som alle journalisterne var vidende om. Ganske mange af disse journalister har derfor kunnet redigere de udtalelser de har fået under deres arbejde. Hvad der også har været tilfældet er at alle disse spioner har journaliseret alle såkaldte kontakter til danskere som en eller anden form for 'agenter' for at berettige deres eget arbejde. Men det gør altså ikke journalisten eller ministeren eller embedsmanden til spion. Derfor handler denne tråd ikke om ytringsfrihed i denne sammenhæng - Derimod hander det først og fremmest om at en journalist under udøvelsen af sit arbejde er blevet undersøgt af PET. Det i sig selv er jo et angreb på Pressefriheden. Der er så ikke fundet grundlag for at fortsætte fra overvågning til at rejse tiltale for noget som helst. Så hvis der kan siges noget om Bent Jensen - så har han med sin såkaldte alternative regeringsfinansierede "forskning" forsøgt at finde "spioner" - Han har igennem snart 10 tilsværtet en journalist med ubegrundede anklager baseret på 1 kilde (som ikke blev anset for at være grundlag for en sigtelse) igennem 2 retsinstanser er han blevet dømt for injurierende og æreskrænkende påstande. Højeste retsinstans har talt - og nu prøver han igen at trække sagen i langdrag ved Menneskerettighedsdomstolen.... Hvis der var nogen der har krav på æresoprejsning er det Jørgen Dragsdahl og sekundært Dagbladet Information.

Ole Frank, Bjarne Nielsen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Torben Nielsen, Morten Kjeldgaard, Bernhard Drag og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar
Peter Günther

Det vigtigste i denne historie mere handler om at en forsker har "glemt" sin faglige etik. BJ går jo efter manden med meget svagt underbyggede indicier fra PET arkiver.

Udover sin faglige dis-kreditering er der vel flere konsekvenser på vej fra det danske retssystem?