Redaktionen læser

Russiske frivillige fortæller krigshistorier fra Ukraine

De fleste frivillige russere, der kæmpede på separatisternes side i Ukraine, er nu vendt hjem til Rusland igen. Der er officielt ingen, der takker dem for deres indsats. Over for det russiske eksil-medie Meduza reflekterer de over, hvad de fik ud af krigen.
Meduza
Nyhedsbloggen
De fleste frivillige russere, der kæmpede på separatisternes side i Ukraine, er nu vendt hjem til Rusland igen. Der er officielt ingen, der takker dem for deres indsats. Over for det russiske eksil-medie Meduza reflekterer de over, hvad de fik ud af krigen.

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Der er jo ikke noget nyt i deres historier. Det interessante er nærmere, hvor dybt involveret Rusland reelt er i konflikten. våben er en ting, men at der er folk fra GRU i området vidner jo om at Rusland sørger for at holde gryden i kog.
Tankevækkende er det også at ildspåsættelsen på Krim er afgørende for nogens beslutning om at "redde" russere. Der er jo en rød tråd fra Krim til Østukraine, og Ruslands ønske om at dominere, konrollere og besidde den del af Europa.

Randi Christiansen

Mht spørgsmålet om krim og russiske nærområder, må usa og nato spørge sig selv, hvorledes man vil reagere, hvis rusland, nordkorea eller anden aggressiv stat invaderer svage nabostater - bedste eksempel er cuba, og mht øvrige geopolitiske/økonomiske interesser har den villige koalition tumpet gevaldigt rundt i både afghanistan og irak.

Usa og nato har med østudvidelsen dertil været for aggressive i sin kolonialisering af det gamle sovjet. Man har virkelig ikke udvist passende varsomhed i denne yderst ømtålelige sammenhæng.

Usa og nato har udråbt sig selv som bannerførere for frihed til selv at vælge sit tilhørsforhold, men det runger hult, når man går agendaen nærmere efter i sømmene - som viser sig at være den samme, som den altid har været, nemlig at indføre det såkaldt frie marked - som ikke er en pind frit, men kun favoriserer den ene procents nådesløse privatkapitalisering på og indbyrdes konkurrence om fællesejet. Altså kun et tyndt dække over den egentlige hensigt som er at kontrollere markedsandele.

De har intet at lade rusland høre, hvad angår beskyttelse af egne interesser. Usa og nato er selv invasive magter - på alle planer, så stop lige hykleriet, og vær så venlige for alles skyld fremover at opføre jer med større indsigt og empati over for vore naboer i den globale landsby, end hidtidige ignorante fremfærd har promoveret. Vor frue bevare os vel.

Goodwill fra 2. verdenskrig er opbrugt, og det er på høje tid at redefinere den geopolitiske agenda i overensstemmelse med den ny tids forståelse af samarbejde i stedet for at være med til at gøre vores fælles planet til en krigsskueplads. Det er unødvendigt og det er for dumt.

Randi, vil det sige at du anerkender at Rusland har invaderet Krim og Østukraine?
Må jeg spørge dig om hvorvidt det er OK at Danmark sender soldater og materiel ind i eksempelvis Sverige hvis Skåne vil løsrive sig og tilslutte sig Danmark? gælder der specielle spilleregler for Rusland og USA? Rusland har heller ikke erklæret krig mod Ukraine. Er det OK at Danmark lader frivillige rejse til Skåne for at kæmpe mod den Svenske hær, eller skal Danmark forhindre illegale soldater i at komme over grænsen?
Hvorfor kan noget land overhovedet tillade sig at erklære andre lande for deres interesseområde og tiltvinge sig en ubestridt ret til at intervenere militært.
Der er ikke nogen logik i din påstand, med mindre du selvfølgelig anerkender at USA og Rusland ( Kina velsagtens også) har en større international ret end andre suveræne stater, og at denne ret overtrumfer andre landes regeringer og deres suverænitet.

Randi Christiansen

Peter, hvad jeg blot tillader mig at påpege, er det hykleri hvormed usa og nato forsvarer egen form for magtanvendelse og forsøg på at fremstille egen agenda som værende bedre, mere retfærdig og mere berettiget end russernes. Jeg forsvarer ikke russernes ditto.

Nej Randi Christiansen, du forsøger at begrunde en urimelighed ved hjælp af andre urimeligheder. Det er samme analogi som hvis et barn slår et andet i skolegården så har andre ret til det samme. Denne ret er af uransaglige årsager forbeholdt et par udvalgte store børn.
Læg dertil at du påstår at udvidelsen af NATO og EU mod øst er en krænkelse af Russiske interesser - igen argumenterer du for at visse lande skal have vetoret over andre suveræne staters gøren og laden.
Det er jo ikke rimeligt.
I forbindelse med introduktionen af SNG, den nye Euroasiatiske Union ( født af Rusland), ASEAN osv. så har jeg ikke oplevet de store politiske uenigheder. Bevares - der er altid lidt støj for dem der ikke må være med, men udover det så er det altså begrænset.
du må meget gerne forklare mig hvofor det er naturligt og rimeligt. Brug gerne lille Danmark som eksempel, da jeg savner en rimelig forklaring på hvorfor denne ubestridte magt ikke tilfalder alle lande.

Randi Christiansen, tror du forresten ikke at lande som Polen, Estland, Letland og Litauen er glade for at være en del af EU og i særdeleshed medlemmer af NATO?
NATO blev udvidet med disse stater, efter staternes eget ønske. Det samme gør sig gældende for EU - hvorfor i alverden skal Rusland spørges om lov først?
Russerne hævder ivrigt at der blev lavet en aftale med USA omkring lande øst for Tyskland, og at man ikke ville udvide NATO den vej. For det første kan man undre sig over at denne aftale ikke findes på skrift, når den nu er så vigtig. For det andet kan man undre sig over at 2 lande kan lave aftaler der gælder for 3. part uden at 3. part bliver hørt.
Rent juridisk har Rusland intet at komme efter da det strider mod alle civiliserede retsprincipper.