Redaktionen læser

Den aktuelle stilling hos demokraterne

Sanders er bagud, men mindre end før. Se det komplette overblik.
RealClearPolitics
Nyhedsbloggen
Sanders er bagud, men mindre end før. Se det komplette overblik.

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Torben R. Jensen

Tallene på RealClearPolitics liste viser kun de officielt anerkendte delegerede og ikke antal delegerede i forhold til de afholdte valg.
I staten Washington er der f.eks 101 valgte delegerede, som skal fordeles, men det sker for 67 delegerede først på et konvent ca 14 dage efter valget. Alle kender valgresultatet og dermed også fordelingen som tilstræbes at være proportional. Det mest korrekte tal er derfor 74 til Sanders og 27 til Clinton.
Wiki har en mere aktuel opgørelse og mange andre informationer om valget:
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_presidential_primaries,_2016

Set i relation til den samtidigt offentliggjorte artikel med Nate Silvers opgørelse over mulig fordeling af mandater i de resterende valg, så er listen lidt misvisende, fordi Silver naturligvis har samme udgangspunkt som opgørelsen på Wiki.

Torben R. Jensen

Resultatet i Nevada er blevet reguleret efter Demokraternes kongres den 2. april, så det er 18-17 i Clintons favør og ikke 20-15 som hidtil. Demokraterne i Kansas har desuden meddelt at resultatet er 10-23 i Sanders favør, hvilket er i modstrid med det hidtige officielle resultat 9-24.
Fordelingen af pledged delegerede er med de to ændringer 1301-1089, dvs en forskel på 212 forud for valget i Wyoming lørdag den 9. april.
Sanders forventes at kunne vinde 10-12 af de 14 pledged delegerede, som der vælges om. Differencen i pledged delegerede kan dermed lande præcis på det psykologiske tal 200 forud for det vigtige valg i New York den 19. april.