Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

’Idéen om det neutrale menneske er en forældet løgn, som journalistikken skal holde op med at fable om’

Der er ingen modsætning mellem at have holdninger og at lave lødig journalistik, siger ny vært på Deadline, Lotte Folke Kaarsholm
Der er ingen modsætning mellem at have holdninger og at lave lødig journalistik, siger ny vært på Deadline, Lotte Folke Kaarsholm

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Kurt Nielsen
  • Steen Sohn
  • Maj-Britt Kent Hansen
  • Steffen Gliese
Kurt Nielsen, Steen Sohn, Maj-Britt Kent Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er ikke det at journalister har en holdning, der er problemet - det vi vant til. Problemet er at journalistikken har slagside. Der mangler en metode til at sikre alsidighed og bredde. Måske kan seerne bidrage gennem nettet. Journalisterne har meget meget svært ved at lade den offentlige mening komme til orde.

Intet er så patetisk som at høre en politiker, en standupper og en journalist begræde den hårde tone ude i virkeligheden. Det er faktisk den afvisende holdning, der der gør at populismen har vind sejlene. Vi står herude og banker på, og vi er uforudsigelige og vi lader os ikke afvise eller diktere - det er os der er demokratiet. Husk: Afstemningen om Retsforholdet, Valonien og TTIP, Brexit og Trump ...

Liliane Murray, Kurt Nielsen, Michael Kongstad Nielsen, Jens Thaarup Nyberg, Bjarne Bisgaard Jensen, Per Torbensen, Lotte Folke Kaarsholm, Torben K L Jensen, Finn Thøgersen, Morten Jespersen, Steffen Gliese, Henrik Leffers og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Ak, gid man som menig, endda ganske ubetydelig debattør på Information kunne sige det samme. Suk.

Thomas Bindesbøll og Maj-Britt Kent Hansen anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

Skulle damen i sin søgen efter sandheden, den objektive sandhed altså, så må hun da endelig lade os det vide??

Med en ide om at hun kan behandle nyheder igennem sigtekornet at sine egne holdninger og på forhånd opgive et forsøg på en neutral tilgang, synes resultatet ligge et stykke ud i fremtiden.

Christian de Thurah

Det er da vist lidt af en stråmand, Lotte Folke Kaarsholm her er ude med. Hvem påstår, at man kan være objektiv? Det skulle da lige være Michael Christiansen, der kom for skade at sige, at DR er det.

Torben K L Jensen

Objektivitet findes ikke - det er ren ønsketænkning på linje med at der findes en gud.

Liliane Murray, Flemming S. Andersen og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar

Jo, det er der da. Journalister skal fortælle hvad, hvornår, hvem, hvor, og hvorfor. Intet andet. Og så lade læseren selv danne sin egen mening om ting og sager som journalister rapporterer om. Der er nok en grund til at en journalist på engelsk hedder 'a reporter' - det er fordi en journalist kan skal referere, rapportere om, hvad der er sket! Intet andet. Kommentarer, op-eds, editorials, altså avis-ledere er en helt anden genre - her kan journalister og andre folde sig ud....og sige deres uforbeholdne mening....om dette eller hint...alle andre gange skal de bare rapportere, hvad der er sket eller hvad folk har sagt mm.

Ole Frank, Kurt Nielsen, Christel Larsen, Michael Kongstad Nielsen og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Nielsen

Objektivitet findes ikke, men det er muligt at tilstræbe noget, der ligner. Som Karsten Aaen skriver: Hvis man kender journalisten standpunkt, fx fordi det er ekspliciteret, har man en god mulighed for at forholde sig kritisk til afrapporteringen.

Den blotte beskrivelse af begivenhederne, som i krønikerne, er jo heller ikke objektiv, da der altid vil være et relevanskriterium. Er det fx relevant for en spanier at få at vide, at vandet gik over sine bredder i Køge? Måske, hvis man bekymrer sig om klimaforandringer. Hvad nu hvis det regner med fisk i Dublin? Er det en forsidehistorie værd, eller skal detoverhovedet rapporteres?

Torben K L Jensen

Hvis summen af alle subjektive meninger giver en Main-stream opfattelse af at Jorden er flad er det ikke nogen objektiv viden der kan bruges til noget som helst. sådan er det med gud og sådan er det med universet - i sidste ende er det gisninger - og dermed subjektiv.

Torben K L Jensen

Hvis summen af alle subjektive meninger giver en Main-stream opfattelse af at Jorden er flad er det ikke nogen objektiv viden der kan bruges til noget som helst. sådan er det med gud og sådan er det med universet - i sidste ende er det gisninger - og dermed subjektiv.

Tyngdeloven er objektiv. Varme (ild) er lettere end kulde. At jorden er kugleformet er bevist. Virkeligheden findes, der er blot forskel på de sandheder der konstrueres for at forklare virkeligheden.

Bjarne Bisgaard Jensen

Det er besynderligt at forvente objektivitet fra journalister, når det ikke forventes af nogen andre der driver erhverv, eller blot er i livet

Niels Nielsen

Ifølge tyngdeloven, som er objektiv, falder tunge og lette ting med samme hastighed og acceleration. Enhver kan gøre eksperimentet: Tag et andedun og en brosten og smid dem ud af vinduet samtidigt, og se selv, at de rammer jorden samtidig.

Nej vel? Hvis det blæser bare lidt, flyver andedunet væk, mens det skal blæse ganske meget, før brostenen lader sig påvirke.

Jeg ved godt, hvad du mener, Bill Atkins, men den objektivitet, du taler om, findes kun inden for matematik og naturvidenskab, og i sidstnævnte kun, når alle aspekter ved forsøgsopstillingen er kontrollerede. Et kilo fjer og et kilo jern falder kun nedad med samme acceleration i et vakuum.

Når vi taler afrapportering af politik er det nemmeste, at journalisten gør opmærksom på sit standpunkt, så læserne på forhånd ved, hvilke subjektive politiske præferencer vedkommende går til opgaven med.

Flemming S. Andersen

Uanset hvad, så kan man ikke både mene at det neutrale mennesker er umuligt og dermed forbeholde sig mulighed for at "farve" historier , og samtidig kæmpe om/for "sandheden".

Niels Nielsen, jeg valgte tyngdelov og massefylde som eksempel på at der findes en objektiv virkelighed, som vi kan blive enige om. Det gælder så om at opsummere de elementer, der er enighed om, er objektiv virkelighed, og undersøge hvor den subjektive sandhed sætter sig på dagsordenen. Som eksempel på en objektiv virkelighed, som ikke er matematik og fysik, kan nævnes, at børn, der ikke får sund stabil ernæring i de første leveår, får forringet intelligens og dermed forringetnderes muligheder livet igennem.

Virkeligheden findes. Subjektive sandheder, propaganda, falsk bevidsthed, public service, gossip, hollywoodkultur, reklame, osv. kan og skal afsløres.

Den holdning jeg anfægter er, påstanden (antydningen) af, at vi alle opfatter virkeligheden subjektivt, at virkeligheden ér subjektiv. Den objektive virkelighed findes, og kan udvides gennem en prioriteret dagsorden og metode. Verden vil blive større og mere spændende, hvis vi afslører virkeligheden.

Kurt Nielsen, Karsten Aaen og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Bill Atkins
Når den objektive sandhed og kontrollerede forsøg viser sig som entanglement (spooky action at a distance) og superposition viser sig som uforklarlige med vores nuværende obejktive viden - Hvad gør vi så kære Bill?

Bevarer roen, og holder kvantemekanikken uden for den verdslige diskussion...

Kurt Nielsen, Niels Nielsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Torben K L Jensen, du mener da ikke serøst at fordi atomerne i min væg statistisk kan ophæve deres indbyrdes sammenhængskraft, så skal jeg prøve at løbe hovedet ind i muren? Vi mennesker er udstyret med en erfaring, som langsomt ophæver alle verdslighedens subjektive historier og julelege - startende med troen på julemanden - og vi er forpligtiget til at blande denne erfaring ind i samfundsdebatten.

Jens Thaarup Nyberg

Torben K L Jensen
05. januar, 2017 - 23:22
"Hvis summen af alle subjektive meninger giver en Main-stream opfattelse af at Jorden er flad er det ikke nogen objektiv viden der kan bruges til noget som helst"
Næh, det er en sum af subjektive meninger, der ikke er objektiv viden. Men summen kan dog bruges til at holde sig fra kanten ;-)

Flemming S. Andersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Torben K L Jensen, men dog har vi som samfund mulighed for at skabe en objektivitet, Uanset hvem, der påstår at sult er sundt for børn i vækst, så ved man overalt, at den manden er idiot,

Torben K L Jensen, Jens Thaarup Nyberg og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Hvad man lærte på journalisthøjskolen i gamle dage er åbenbart blevet umoderne.
Det er synd, og forringer nyhedsmedierne i hastigt tempo.
Selvfølgelig kan man referere begivenheder 'neutralt' - hvis man vil.
Men nu vil journalisten ud med sin egen mening, vor herre bevares, hvad skal vi dog med den?
Den skal vi nok danne os selv. Hvis vi får et hæderligt grundlag grundlag for. Får vi ikke det, siver folk andre steder hen.

Kurt Nielsen, Karsten Aaen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Bill Det er jo netop min pointe. Vi skal som mennesker skabe en (objektiv) viden og handle derefter.
Men at skabe en viden i fællesskab er ikke det samme som objektiv viden der i bund og grund ER og dermed ikke kan manipuleres.

Niels Nielsen

Okay, Bill Atkins, jeg har en tendens til pindehuggeri, det indrømmer jeg. Og at der findes en objektiv virkelighed er jeg ikke uenig med dig i, ligesom jeg heller ikke mener , at det er helt umuligt at erkende denne objektive virkelighed, så længe vi holder os til de mellemstore synlige tings verden (til forskel fra atomfysikkens verden og astrofysikkens). Men selv der kan vi ikke være absolut sikre på, at vi har fat i sandheden.

Jeg vil til min dødsdag hævde, at den sammenhæng, du omtaler mellem sund ernæring og børns intelligens er så tæt på objektiv viden, som vi p. t. kan komme. Det kunne dog også være genetisk bestemt, visse resultater fra epigenetikken tyder på en arvelig sammenhæng.

At jeg generelt afviser den genetiske forklaring skyldes ikke, at jeg ved, at jeg har ret, men derimod at en afhjælpning af dette fattigdomsproblem i min optik bedre vil kunne finde sted i praksis ved at afskaffe fattigdommen end ved at eliminere de "fejlbehæftede" gener og deres indehavere.

"I min optik" er udtryk den subjektive faktor, som gør, at jeg personligt nedtoner de sider af den teoretiske virkelighed, som taler imod mit praktiske løsningsforslag. At jeg kan gøre dette med god samvittighed skyldes jo, at begge løsninger baserer sig på statistiske argumenter, og for at citere et nazikoryfæ, så stoler jeg kun fuldt ud på de statistikker, som jeg selv har lavet.

Fuldstændig ligesom regeringen, der åbenlyst vedkender sig vulgærgenetikken og derfor mener, at fattige mennesker er uforbederlige og skal straffes frem for at hjælpes. Så kan de lære det, kan de, som det hedder. Malthus har skam ikke levet forgæves.

I politikernes optik passer straf og disciplinering bedre ind i et borgerligt helhedssyn, hvorfor de nedtoner de teorier, som taler imod deres politik og fremfører de med borgerligheden kompatible teorier og kalder dem "sund fornuft". Selv om den kendsgerning, at der er en sammenhæng mellem fattigdom og forringede indlæringsevner, efter min mening er indbegrebet af sund fornuft. Men jeg har også et ganske andet helhedssyn end regeringen.

Summa summarum: Der er en objektiv virkelighed, men den er altid farvet af den sunde fornuft og den til enhver tid forhåndenværende bedste viden. En kendsgerning er ikke hugget i sten, men kan ændre sig i takt med at vi opnår ny viden. Kunsten er at kunne argumentere for, hvorfor min sunde fornuft samlet set er bedre end de borgerliges sunde fornuft. Det er det, der kaldes politik, og der findes ingen nødvendigheder i politik, kun meninger "(synsninger"), der brydes. Skal man endelig tale om en nødvendig politik, må det være den, der stiller flest mulige tilfreds, og ikke blot et lille mindretal, der i forvejen er privilegerede. Men blot ved at udtale dette uden at sætte den sunde fornuft i gåseøjne, afslører jeg mit politiske standpunkt.

Journalister er omfattet af denne kritik, da det emne, de afrapporterer, altid påvirkes af det helhedssyn, journalisten går til opgaven med.

PS: Jeg har to gange måttet ty til ordet "bedre", som i min optik refererer til den subjektive faktor i al vidensproduktion. Hvad der er "bedre" er ikke noget, vi kan vide en gang for alle. For 100 år siden var det bedre - også i borgerlige kredse - at banke sine børn, hvis de var ulydige, i dag er vi mere "civiliserede" og banker kun de arbejdsløses børn på grund af deres fædres (m/k) synder.

PPS: Jeg kan godt forstå, at mange mennesker ikke bryder sig om metafysik, men det er efter min mening vigtigt at kunne forholde sig til svaghederne i både fjendens og sin egen argumentation.

Kurt Nielsen, Karsten Aaen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Jeg er enig med Arkimedes om at "alting flyder" og "giv mig et fast punkt og jeg skal flytte verden" (frit efter hukommelsen), men ligesom tyngdekraften, trods en statisk mulig ustabilitet, alligevel er uhyre stabil, så mener jeg at objektivitet i vores indre, og sociale univers, kan skabes via erfaring (viden) og enighed i nuet, plus en god portion vilje. Og at der altid vil være plads til tvivlen.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg forstår ikke jeres snak. Objektivitet har ikke noget med 'erfaring' (viden) og 'enighed' at gøre. Objektivitet er at stille sig udenfor og referere det subjektive, som man altså ikke har del i. Det må man tænke sig ud af.

Niels Nielsen, med hensyn til menneskeskabt objektivitet kræves der konsensus om målet og målemetoden. Med hensyn til sult og intelligens vil tvillingetesten kunne bruges, til at afgøre om underernæring sænker intelligensniveuet for børn. Men selv om vi fastsætter mange gode mål og finder mange gode målemetoder så vil der altid være områder der ikke kan måles og ikke skal måles.

Du skriver: der findes ingen nødvendigheder i politik, ...altså, forstået som, mad nok, og basale livsnødvendigheder til børn, er ikke politik, men nødvendighed. Mens det er politik om børnene skal have et forbrug tilsvarende gennemsnittet af alle børn i landet?

Men jeg vil påstå at afgørelsen om målemetoden*) ikke er politik, den er objektiv (udfra eksperternes viden og ikke politikernes ønsker).

*) Den fjerde statsmagt, aktindsigt, statistikker, edb-modeller osv.

Ergo de borgerlige politikere breder deres politik ind over objektive områder.

Flemming S. Andersen

En smule langhåret.

Når de´herrer falder over eller mener sig i stand til at gengive noget som helst objektivt, eller måske blot opfatte noget objektivt, så bliver det rigtig spændende hvordan de bliver opfattet af modtagerne.

Michael Kongstad Nielsen

Konsensus - altså enighed, hvorfor i alverden skulle det tilstræbes?
Objektivitet har intet med enighed at gøre.

Michael Kongstad Nielsen, vi er - hvis du nærlæser tråden - blevet enige om at diskutere muligheden for 'menneskabt objektivitet' dvs. objektivitet uden for matematikken og fysikken. Eksv. at sult under opvæksten er skadelig for intelligensens udvikling. Jo længere man kan komme med den slags menneskeskabt objektivitet jo mere præcis kan den politisk diskussion blive.

Flemming S. Andersen

Bill Atkins

Jeg tror at vi opfatter ret meget på samme måde, selvom jeg ved vi aldrig opfatter noget helt ens uanset hvilke gode intentioner vi måtte have om konsensus.
Skulle vi opnå det på et enkelt punkt, evner vi ikke at videregive det så to andre opfatter det som os, eller bare ens.
Opgaven om objektivitet er en af menneskets selvovervurderinger og disse udgør altid en fare fordi vi er utilbøjelige til at anderkende vore begænsninger, men arbejder irrationelt.

Michael Kongstad Nielsen

Undskyld,, jeg har ikke nærlæst tråden.
Men det, jeg har læst, giver ingen mening. Det skulle vel være muligt at hoppe ind i en debat med udgangspunkt i den artikel, der debatteres, men det finder jeg håbløst her.
Menneskeskabt objektivitet? Helt ærligt, hvad har vi gang i? Menneskeskabt klimaforandring?
At mennesket kan forholde sig objektivt til livet er såre simpelt, det lærer man allerede i førskolealderen.

Flemming S. Andersen, det kommer an på sagen. Der er en meget udbredt konsensus verden over at man ikke må begå rovmord. Menneskerettighederne er vel også et forsøg på konsensus globalt.

Michael Kongstad Nielsen, hvis du nærlæser tråden vil du se at fysikken tilsyneladende heller ikke kan opvise objektivitet, Tilbage er matematikken. Så hvordan skal vi kunne forlange at journalistiken er objektiv - medmindre vi søger konsensus om egnede vigtige sager og udnævner afgørelsen som objektive.

Michael Kongstad Nielsen

Men det neutrale menneske er jo en løgn, siger lotte folke kaarsholm, Så er konsensus det vel også..

Michael Kongstad Nielsen

Jens Thaarup Nyberg
Det er meget specielt og meget sjældent forekommende at være skyldig uden at være skyld i en hændelse.

Jens Thaarup Nyberg og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

Jens Thaarup Nyberg

Objektivt ansvar er blindt ansvar, selvom du intet kan gøre for at undgå eller pådrage dig det så har du skylden uanset.
Hvad er det omvendte, Objektiv uskyld??

Michael Kongstad Nielsen

Bill Atkins
06. januar, 2017 - 20:24
Helt ærligt, det er noget sludder, Det skal der også være plads til engang imellem, men sludder, det er det.
Journalistikken kan hver dag være objektiv, hvis den vil, hvis den ikke vil, så kan vi vælge en bedre kanal.

Michael Kongstad Nielsen, du har jo ingen måde hvorpå om du kan afgøre om du er udsat for objektiv eller subjektiv journalistik. Og alle kanaler er styret af magthavernes forventninger, penge, henstillinger, nyhedsbureauer, cluecart, mørkelægning og forsinkelse af aktindsigt. Du er fanget i mediernes net og kan vælge mellem magthavernes DR og TV2. Hvis du har mulighed så se uddelingegen af Cavlingprisen der får alsidigheden og bredden en på tuden,

Torben K L Jensen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Kan vi ikke blive enige om at sandheden om et emne er et mange-facetteret objektiv med både zoom og vidvinkel og som har mange filtre der kan benyttes politisk af den der forårsager de ændringer i omgivelserne der gav journalistikken noget at tage stilling til. Sandheden er formbar og derfor ikke objektiv.

Kurt Nielsen, Jens Thaarup Nyberg, Niels Nielsen, Bill Atkins og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Niels Nielsen

Bill Atkins, vi er ikke uenige, blot fastholder jeg, at en upolitisk tilgang til verden ikke findes. Især de borgerlige har en tendens til at tage deres ideologi for selvindlysende og naturlig, hvad den så absolut ikke er. Men det er en socialistisk ideologi heller ikke, den kræver netop, at man solidariserer sig med dem, der befinder sig på bunden af samfundet. Det er ikke i borgerskabets objektive interesse, hvis socialisme indføres i DK, men det er i høj grad i min interesse, i min egenskab af deklasseret arbejder, som nu befinder sig i pjalteproletariatet.

Dir eksempel er velvalgt, for hvor ofte har vi ikke hørt fra borgerlige politikeres side, at "der er ingen, der sulter i DK" - på trods af, at varmestuer og hjælpeorganisationer melder om et boom i ansøgninger om julepakker og henvendelser fra hjemløse? Det passer selvfølgelig ikke ind i et borgerligt helhedssyn, at de skaber fattigdom med deres politik, så det bagatelliserer og benægter de derfor - helt uden argumenter.

Omvendt passer det glimrende i min optik, da jeg allerede er overbevist om, at den borgerlige regering kun tænker på at øge velfærden for sig selv og de velbjergede, og at måden, de har valgt at gøre dette på, er ved hjælp af fordelingspolitikken, hvor de kører en omvendt Robin Hood og tager fra de fattige for at give til de rige. En sådan politik er jo i borgerskabets objektive interesse.

Vi kan bare se på den aktuelle granskning af hvor syge, de syge kontanthjælpsmodtagere er: Hvordan får kommunerne råd til dette store arbejde? Såmænd ved at regeringen har bevilget midler fra puljemidlerne, som jo som bekendt blev skabt ved at socialdemokraterne med Mette Frederiksen i spidsen forringede dyrtidsreguleringen af kontanthjælpsatserne. Så de fattige finansierer selv det borgerlige forsøg på at få skattelettelser og lavere lønninger ved at overmætte samfundet med arbejdskraft.

Når dette er sagt, er det for at illustrere, at denne min analyse ikke er naturlig og selvindlysende, hvis ikke man er tilhænger af, at alle mennesker skal have mulighed for at få mad hver dag. De borgerlige er jo bedøvende ligeglade med, om jeg må gå sulten i seng, for dem er min analyse ideologisk farvet. Hvad de jo har helt ret i, jeg lægger ikke skjul på, at jeg er socialist. Men hvis man er den, der er sulten er man selvfølgelig ikke ligeglad, og så protesterer man og foreslår andre løsninger, da den borgerlige politik jo netop hverken er selvindlysende eller naturlig for mig - det er derimod en socialistisk tilgang til verden.

Verden er en fælles pryd- og nyttehave, som vi alle har en naturlig ret til at nyde goderne fra, forudsat at vi behandler haven godt og ikke ødelægger den, så vore børn også har mulighed for at nyde dens frugter - og ikke et tagselvbord, hvor de stærkeste/rigeste/klogeste/whatever tilegner sig store private andele af den fælles rigdom på bekostning af resten af menneskeheden.

Det er ikke et spørgsmål om objektivitet, men et spørgsmål om magt.

Kurt Nielsen, Bill Atkins og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Niels Nielsen, ja magten, men i et demokrati er der - har der været - en konsensus om, at man ikke piller ved de objektive samfundsinstitutioner. Statens beslutnings- og forvaltningsprocedurer herunder den fjerde statsmagt , der tvinges til subjektiv journalistik, med alle kanaler styret af pengemagtens forventninger, henstillinger, deres nyhedsbureauer, cluecart, lukkede presseorienteringer, mørkelægning og forsinkelse af aktindsigt, lobbyister og hemmelige aftaler i VL-grupper osv osv

Og dén konsensus har BLÅ BLOK brudt, og socialdemokraterne tør ikke løfte opgaven med at reetablere - lad mig her bruge det liberale fortærskede udtryk - "maskinrummet". Før det sker kommer der ikke retfærdighed og demokrati ...og populismen vil få stadig mere vind i sejlene. Pengemagten har altid ønsket at skabe kaos, der hvor de ikke har magten.

Ja ok, jeg er nok uforbederlig reformist. I egen optik - indtil pengemagten afslører deres maskepi overfor flertallet.

Steffen Gliese, Niels Nielsen, Kurt Nielsen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Sider