Redaktionen læser

Første rapporter peger på, at robotter ikke skaber flere jobs end de fjerner

Indtil videre har vi mest analyseret på, om robotter skaber flere eller færre jobs end de fjerner ud fra diverse fremskrivninger af økonomi, teknologi, etc. De første tal, der analyserer situationen som den er i dag, peger indtil videre på et job-tab. Det har to forskere ved MIT og Boston University analyseret sig frem til.
New York Times
Nyhedsbloggen
Indtil videre har vi mest analyseret på, om robotter skaber flere eller færre jobs end de fjerner ud fra diverse fremskrivninger af økonomi, teknologi, etc. De første tal, der analyserer situationen som den er i dag, peger indtil videre på et job-tab. Det har to forskere ved MIT og Boston University analyseret sig frem til.

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Britta Hansen

De to forskere er overraskede over resultaterne - pudsigt, det er jeg ikke! Det er jeg ikke, bl.a. fordi der allerede er topmanagere i industrien (fx Siemens), der udtaler sig for indførelse af ubetinget basisindkomst for at affjedre jobmanglen ifl. automatiserede produktionsprocesser.

Som det kan ses sidst i artiklen, er kun direkte robotter taget med i undersøgelsen, dvs. at øvrig automatisering kommer oveni. Og det kommer til at kunne føles på jobmarkedet!

Bjarne Bisgaard Jensen, Søren Jacobsen, Egon Stich, Flemming S. Andersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Robotter i form af elektronisk brev-udveksling har kostet over 10.000 arbejdspladser i Postvæsenet alene i Danmark
Skulle der så være ansat tilsvarende mange eller flere til at reparere og opdatere landets mail-systemer, servere osv.
Man skal altså ikke være raket-ingeniør for at regne ud at robotter skaber arbejdsløshed!
Men det skaffede da job til de 2 forskere..................

Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming S. Andersen, Britta Hansen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Mon Trump nu forbyder robotter?

Lise Lotte Rahbek

Jeg ønsker mig flere robotter. Mange flere og endnu bedre robotter.
Så skal vi samtidig have en ny verdens- og samfundsorden og et skattesystem, som ikke er baseret på indkomstskat men på ressource-forbrug og affalds-produktion. :-)

(Det skulle bl.a nok sætte en bremse på krigsindustrien)

Torben Skov, Niels Borre og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

De første robotter var vel samlebåndet.
Jf. Ford T.
https://da.wikipedia.org/wiki/Ford_T

.

Steffen Gliese

Man kan ikke bruge den historiske erfaring for, at maskiner give flere adgang til et job - fordi der var tale om maskiner, der satte mennesker i stand til at producere mere. Robotterne sætter maskinerne i stand til at producere mere uden mennesker, stort set, og det eneste, det fremkalder, er angst for sult og nød, når man ikke længere er nødvendig i produktionen.
Sandheden er jo imidlertid blot, at den fremtid giver anledning til helt andre samfundsmæssige strukturer, hvor privat ejendomsret til produktionsmidlerne ikke længere giver mening, mens et demokratisk ejerskab gør, med en deraf følgende varedistribution uden modydelse.
Meget af det, der i dag er lønnede job, vil ophøre med at være det - hvorved risikoen indenfor forskning i forhold til at pleje egne økonomiske interesser i høj grad vil kunne elimineres.

Lise Lotte Rahbek og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Michael Pedersen: "...den enorme betydning, der har at være en del af et arbejdsfællesskab."

Hvilken enorm betydning?

http://www.zpub.com/notes/idle.html

Søren Jacobsen

Det bliver interessant, når automatisering for alvor begynder at æde jobs hos middelklassen og den nye klasse af overflødige ekspanderer til de såkaldte robuste og ressource stærke. Særligt hos dem, som i dag mener dagpenge og kontanthjælp skal beskæres yderligere og de ikke er i stand til at finde et nyt arbejde andet end dagleje jobs.

"Uber" modellen vil for fremtiden brede sig til f.eks. praktiserende læger, jurister, ejendomsmæglere osv..

Søren Jacobsen

Dertil kommer at de menneske jobs, som automatiseringen vil skabe vil være jobs, som kræve høje kompetencer som ingenører og dataloger. Og der er der højst måske 25% af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, som kan følge med. Og hvad så med resten?

En gang for fremtiden er der ingen vej uden om en grundlæggende basisindkomst til alle, hvis vi skal undgå et samfund med vold og terror fra en stadigt stigende underpriviligeret befolkningsgruppe. Indtil da vil vi se større og større krav om social nedskæringer, hårde straffe, endnu flere politikadetter og andet godt borgerligt grundet vigende skatte indtægter og en mere og mere egoistisk selvfed gruppe velhavere, som lukker sig inde bag hegn med sikkerhedsvagter - Indtil gruppen af overflødige bliver så stor, at den ikke længere kan kontrolleres.

Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
John Christensen

"Michael Pedersen: "...den enorme betydning, der har at være en del af et arbejdsfællesskab."
Hvilken enorm betydning? " skriver Niels Nielsen til Michael Pedersen, som reaktion på Steffen Glieses kommentar.

Hmmmmmm..........LØNARBEJDET forsvinder i stor stil, men det gør "arbejde" da ikke!

Konen fræser riller, manden udfører installationsarbejder, konen murer op og spartler og maler - det er og vedbliver med at være et arbejde. Dog behøver ARBEJDE som nævnt - ikke være lønnet. Det er stadig et ARBEJDE, OG DET UDFØRER IKKE SIG SELV!

John Christensen

Jeg holder så utroligt meget af arbejdsfælleskaber, især de ulønnede som jeg ikke skal leve af.

Niels Duus Nielsen

Jeg er næsten enig med dig, John Christensen. Hvis du bare havde skrevet "Jeg holder så utroligt meget af fællesskaber" havde jeg været helt enig.