Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

England samkører data om børn uden effekt: Nu vil Danmark gøre det samme

Regeringen er blevet kritiseret for at ville holde øje med for eksempel udeblivelse fra tandlægebesøg, arbejdsløshed og misbrug i jagten på socialt udsatte. I England har man brugt en tilsvarende metode og fundet ud af, at den ikke virker
Regeringen er blevet kritiseret for at ville holde øje med for eksempel udeblivelse fra tandlægebesøg, arbejdsløshed og misbrug i jagten på socialt udsatte. I England har man brugt en tilsvarende metode og fundet ud af, at den ikke virker

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Anne-Marie Krogsbøll
Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ikke noget så godt, som at gentage en andens fiasko.
Det viser handlekraft og mandsmod - og forhindrer at der reelt skal gøres noget.
De børn i risikozonen er kendt, indberetningerne ligger i kommunerne, men de konstante sparekrav grundet ikke bevilliget økonomi forhindrer samme kommuner i at handle ansvarsfuld og på en virkningsfuld måde.
Og så husk lige, det handler slet ikke om at hjælpe børnene, men om at eksludere udpegede befolkningsgrupper og gene dem ud.

Torben K L Jensen, Lars Falk, Flemming Berger, Bjarne Andersen, Ole Frank, Britta Hansen, Anne-Marie Krogsbøll, Karsten Aaen, Anne Eriksen og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar

Det er jo en hetz mod befolkningen!
I stedet til at bruge resurser på det, så kunne man jo hjælpe folk, når de havde problemer? Men det hjælper at nedgøre dem, kontrollere alt, fortælle at man er et sølle individ, der ikke lever så længe som "de rigtige". At man er et dårligt liv, rent ud sagt.
Hvis han stod uden for min bolig, så ville jeg advare børnene...

Bjarne Andersen, Anne-Marie Krogsbøll, Rikke Nielsen, Ken Sass og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Ift. det man nu vil gøre, med inspiration fra bl.a. Gladsaxe Kommune, er dette jo udsprunget af den social-demokratiske-borgerlige tankegang om, at alle kun kan have et godt liv, hvis de er på arbejdsmarkedet og deltager i det - på cirka samme vilkår som alle andre. Og hvis de f.eks. bliver syge af deres arbejde, eller hvis de bliver skilt eller får en sygdom som f.eks. skizofreni, eller sclerose, eller andre fysiske, eller psykiske sygdomme, ja så skal borgerne bare op på den arbejds-mæssige hest igen - så de kan blive klar til arbejdsmarkedet igen; det kan man bl.a. gøre, få til at ske, foreslår den socialdemokratiske Gladsaxe kommune ved, at man udnytter og bruger Big Data til at opfange problemfamilier, og komme dem til hjælp, så folk kan få hjælp, ikke til at leve deres liv på egne præmisser, men fordi de skal gøres klar til arbejdsmarkedet igen.

Grunden til, at jeg skriver, at dette er Socialdemokratiets politik er, at Bent Rold Andersen, i 1970, udgav en bog, Fremtidens Socialpolitik, hvor han argumenterede for, at skulle der ske noget med folk, bl.a. det jeg har skitseret her, ja så skulle der stå en en hær af "specialister som psykologer, og
pædagoger, læger og speciallæger m.v. Det er væsentligt, at den samlede indsats er koordineret..."
kilde: citater her gengivet fra Thomas Højrup, Det Glemte Folk, SBI, 3.udgave, 2013, side 250.

Pointen ift. den her brug af Big Data er som før nævnt at opspore, hvilke familier, der måtte have problemer i familien, og hvilke børn, der er i riskikozonen for ikke at klare sig godt i skolen, og dermed, ifølge Tine Vesterby Sørensen fra Gladsaxe Kommune, ikke få et godt arbejde, som hun så - på god socialdemokratisk vis - sidestiller med at have et godt liv.

Flemming Berger, Bjarne Andersen, Anne-Marie Krogsbøll og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

En anden pointe ift. den foreslåede brug af Big Data til at opspore familier med børn, der har det svært mv. er den her som Bent Rold Andersen også er inde på i sin bog "Fremtidens Socialpolitik" fra 1970 er at for dette skal lykkes må "individerne være ens og ensartet stillede." (Højrup, 2013, side 250) Endvidere hedder det også, at "Forskellige vilkår og adfærd må bekæmpes for at komme uretfærdighederne til livs." (Højrup, 2013, side 250)

Og netop det at man nu vil indføre ensartede skemaer, ensartede måder at se på en (komplekse) sociale problemer på ud fra nogle bestemte ensartede principper er altså typisk socialdemokratisk tankegang, da man så mener, at når individerne er blevet ensartede og man kan anskue problemerne i familierne ud fra bestemte objektive kriterier, ja så betyder det at man bedre - individuelt - kan gribe ind overfor de individuelle familier på en sådan måde, at børnene får et godt liv; det er i en socialdemokratisk optik at klare sig godt i skolen, at få et godt job, og at klare sig godt på arbejdsmarkedet, ja bare være på arbejdsmarkedet i det hele taget.

Problemerne i familien opfattes her, og det kan man også tydeligt se i Gladsaxes kommunes tilgang til dette, når de tror, at man ved hjælp af Big Data kan afhjælpe problemerne i familien, som "psykiske/biologiske." Og derfor skal afvigende familier behandles ud fra denne tankegang, så de kan komme tilbage på sporet, så individet kan tilpasses kravene i det moderne samfund, så
"derfor gælder det om at skabe et moderne gummimenneske, der er indrettet til de stadige krav om forandring fra den økonomiske vækst, og som finder sig i det hele. Dette menneske vil psykisk set være mest velegnet for industrien (kapitalen)." (Højrup, 2013, side 249)

Og netop derfor mener jeg, at Gladsaxe Kommune, ud fra denne socialdemokratiske tankegang vil bruge Big Data til netop at skabe, omforme, både familierne og børnene, som systemet/Big Data opfatter som afvigende, eller som havende afvigende adfærd ift. nogle parametre (f.eks. melde afbud til tandlægen for mange gange, have en psykisk sygdom mm) til at "indgyde mennesket det moderne samfunds væsen" (Højrup, 2013, side 249). så de (afvigende) familier og børnene deri kan omskabes til mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet i stedet for selv at bestemme over deres eget liv.

Og netop derfor mener jeg, at de borgerlige i DK, også støtter op omkring dette - ganske enkelt fordi de borgerlige i DK så får endnu et redskab til at udstille, udpege, genere og chikanere folk fra arbejderklassen og fra lavindkomstfamilier - netop gennem denne udpegning, denne dæmonisering, af fattige mennesker i DK kan de borgerlige måske? sørge for at beholde magten....

Niels Duus Nielsen, Bjarne Andersen, Anne-Marie Krogsbøll, Rikke Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Dobbelt op med at være en hjul på arbejdsmarkedet og dertil - til at udstille, nedvurdere og forskelsbehandle mennesker, der ikke er så heldige/ eller så beregnende som andre!
Altså et pragteksemplar af pest og kolera på én gang.

Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Ole Frank og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar