Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

Tænketank sår tvivl om overenskomster: Boom af djøffere skaber falsk billede af høj løn

Tænketanken Kraka sår alvorlig tvivl om de statistikker, der ligger til grund for de offentlige overenskomstforhandlinger. Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov advarer om, at de mange nyansatte djøffere i kommuner og regioner kun på papiret hæver lønnen hos alle ansatte i det offentlige
Tænketanken Kraka sår alvorlig tvivl om de statistikker, der ligger til grund for de offentlige overenskomstforhandlinger. Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov advarer om, at de mange nyansatte djøffere i kommuner og regioner kun på papiret hæver lønnen hos alle ansatte i det offentlige

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Ib Christensen
  • Espen Bøgh
  • Niels Duus Nielsen
  • Jens Carstensen
  • Steffen Gliese
  • Werner Gass
  • Carsten Svendsen
  • Lise Lotte Rahbek
  • Bjarne Andersen
Ib Christensen, Espen Bøgh, Niels Duus Nielsen, Jens Carstensen, Steffen Gliese, Werner Gass, Carsten Svendsen, Lise Lotte Rahbek og Bjarne Andersen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben K L Jensen

Churchill : "Jeg tror kun på statistikker jeg selv har skrevet"

Kim Houmøller, Kim Folke Knudsen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar

Det er typisk venstrefolk, løgn og latin.
Sammenligner æbler og bananer.
Det er det som statistikprofessoren i artiklen advarer imod.
Den statistik som Løhde henviser til giver udtryk for arbejdsgivernes samlede personaleudgifter.
Disse udgifter ændrer sig selvfølgeligt med en ændret sammensætning af personalegruppen.
Det offentliges arbejdsstyrke har ændret sig i gennem mange år fra varme hænder i lavlønsgruppen til administrativt, højere uddannet personale med deraf følgende højre samlede lønudgifter.
Det har bare intet at gøre med overenskomstforhandlinger hvor den enkeltes lønudvikling er på bordet.
Hvis regeringens og dermed Løhdes forudsætning skulle være gangbart, så skulle en udvidelse af personalestaben medføre en lønnedgang for hver enkelt, da summen af personaleomkostningerne jo ikke må stige!
Det er ringe gået af Sophie Løhde, men typisk for venstrefolk.
Allerede siden Alberti har dette parti været befolket af svindlere og humbukmagere.

christen thomsen, Toke Andersen, Torben K L Jensen, Helle Brøcker, Niels Duus Nielsen, Egon Stich, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Der er mange aspekter i det her.

Det er jo helt rigtigt, at antallet af højtlønnede 'administratorer og chefer' er eksploderet i det offentlige. Desuden er lønningerne for toppen af administrationen og politikerne eksploderet.
Ingen af disse folk betyder bedre eller mere service til os... Ejerne/borgerne. Det er vigtigt at huske på at det er os alle sammen der ejer det offentlige.

En anden ting er at vi skal huske på, at modsat en privat virksomhed, så går en meget stor %del af en lønstigning jo direkte tilbage i de offentlige kasser i form af skatter og afgifter.

Om man er socialliberal eller 'rød' så er det jo logik for burhøns, at der er noget galt her.

Stigninger i lønnen for borgermestre:
https://www.avisen.dk/25-borgmestre-bijobber-med-bestyrelsesposter_43929...

Lønstigning til folketings politikere i 2016:
https://www.dr.dk/nyheder/politik/klaekkelig-loenstigning-paa-vej-til-fo...

Åremåls kontrakter og fratrædelses bonusser til offentlige chefer:
https://www.dr.dk/om-dr/programmer-og-koncerter/dr-dokumentar-undersoege...

Rapporten fra Kraka:
http://kraka.org/sites/default/files/public/loengab_eller_efterslaeb.pdf

Torben K L Jensen, christen thomsen, Niels Duus Nielsen, Kim Houmøller, Brian W. Andersen, Anne Eriksen, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Palle Jensen, William Kern, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Lars Jørgensen, Carsten Svendsen, Vibeke Hansen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Kære Jesper Frimann Ljungberg kl 18.28:

Din iagtagelse er helt korrekt, men hvorfor er denne udvikling sket ?

Hver gang en sag dukker op i medierne, så går der ikke længe, inden der skal opfindes en ny lovstramning, et nyt tilsyn eller lignende. Hvem skal adminiistere de kontrollerende enheder ?

Denne udvikling er sket i en periode med borgerlige liberale regeringer,som sidder på DF´s nåde og som er genvalgt år efter år af et flertal af danske vælgere. Der var 4 år med en undtagelse S-RV-(SF) Regeringen, hvor der blev indskrevet doktrinen: Regeringen viderefører VK Regeringens økonomiske politik.

Venstre, Liberal Alliance, De Konservative er rejst rundt med deres PR nummer, om at kolde hænder skal veksles til varme hænder. Det kunne være, at PR nummeret hang sammen med den tilstræbte nulvækst i de kommunale udgifter og -2% reduktionen i den statslige sektor.

Men når det så kommer til de ærede borgerlige partiers egne lokale administrative stabe på Rådhuse i Regeringens kontorer og lignende. Så er der forskel på folk og fæ. De almindelige medarbejdere skal rundbarberes men chefkontorerne. Der er plads til at åbne de ellers lukkede pengekasser. Ofte foregår den slags lønudvikling langt væk fra offentlighedens rampelys.

Helt grotesk bliver det, når vi ser BaneDanmarks direktører får udbetalt bonus for projekter, som ikke er gennemført 100% ligeså med Regeringens accept.

I det kommende konfliktscenarium er det sandsynligt, at DJØFERNE gøres til den store syndebuk. De har det for det godt. De er for højtlønnede. De trækker de administrative udgifter op ad. Forrige gang var det folkeskolelærerne, som var et forkælet folkefærd. Ja jeg kan allerede se den drejebog for mig køre rundt mellem Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og DF. Den laveste fællesnævner ligger lige for, at spille de offentligt ansatte og borgerne ud mod hinanden.

Inden vi hopper på DJØF nej tak galejen ?, skal vi erindre, at administratorer ikke kan undværes i nutidens komplekse og moderne samfund.

Et skattevæsen uden højtuddannede: Det bliver som en åben ladeport, der står åbent på vid gab for skattesvindlere og skattebedragere. Skattevæsenet vil tabe skatteunddragelsessager på stribe, fordi de ikke kan matche private firmaers advokatbistand. Har vi råd til at afskrive manglende skatteindtægter for et tocifrede mia. beløb ?

Et Banedanmark uden teknikere og ingeniører. Det bliver til livsfarlige og dårlige trafikløsninger og til projekter, som risikerer at kuldsejle.

Domstole uden jurister, uddannede dommere, og lignende personale. Det bliver til en rets tilstand i en Bananrepublik.

Ministerier uden kompetent administrativt personale. Det bliver til HOVSA LOVGIVNING, hastelovgivning, overtrædelser af andre love og lovsjusk. Alt sammen en cocktail, som vil forværre politikerleden og nedbryde tilliden til det folkevalgte demokratiske styre.

IT afdelinger uden dygtige IT-folk . Det bliver til et timelangt kig på timeglasset og konstateringen af, at der er så meget et system ikke kan. Med det digitale Danmark næppe en farbar vej.

Det er et politisk valg, om du ønsker at køre de administrative udgifter ned ved at " tilbyde " løn og arbejdsvilkår til DJØF gruppen som er markant ringere end før. Så falder de administrative udgifter til de kolde hænder og udgifterne til de varme hænder fylder mere. Det lyder jo umiddelbart rart og i fuld overensstemmelse med den herskende offentlige mening.

Men hvis løn niveauet bliver markant ringere i den offentlige sektor, end der kan opnås i det private erhvervsliv, så er spiralen sat igang med, at de dygtige og kompetente medarbejdere flygter fra de offentlige arbejdspladser. På længere sigt står en Velfærdsstat i forfald uden en fremtid.

Balance tilstræbes. Det kan med rette forundres, at der i mange offentlige myndigheder bruges temmelige mange midler på ledelsesstabe, konsulenter og PR stabe, hvor borgerne med rette må spørge sig, hvad gavner det os ?

Vi har brug for en Tillidsreform, hvor det tillidsfulde forhold mellem borgerne og myndighederne genoprettes. Hvor der i højere grad gives plads til, at kommunerne får mulighed for at administrere med lokale løsninger og hvor kommunerne ikke er spundet ind i et altomfattende kontrolbureaukrati.

Balance igen. Visse kontrolforanstaltninger er nødvendige. Revisionen og den interne revision i Finans og Regnskabsafdelingen er nødvendig for at sikre en kontrol med anvendelse af borgernes skatteindtægter og de bevilgede ydelser. Andre kontrolforanstaltninger: Arbejdstilsynet, Den Sociale Ankestyrelse er helt nødvendige for at sikre borgerne mod vilkårlige og urimelige arbejdsforhold og afgørelser. Fødevarekontrollen er nødvendig for vores sundhed osv.

PS: Statistikker om lønudviklingen. Læs dem nøje igennem selv og vurder forudsætningerne. Alle statistikker bruges nu til nyttige formål ikke mindst af Finansministeriet.

Krakas analyse er i realiteten et grundskud under den beregningsmetode, der lægges til grund, når der tales om det påståede løngab. Faktisk kunne de ansattes organisationer med nogenlunde solid grund under fødderne forlange enten, at der foretages helt nye beregninger - eller at der under de pågående forhandlinger ses helt bort fra påstanden om et løngab. Forudsætningerne for at Løhde og andre påberåber sig et løngab på 6 mia kr. er ganske enkelt bristede, når det af Kraka dokumenteres, at sammensætningen af personellet faktisk kan skævvride lønbilledet. Kim Folke Knudsens indlæg er væsentligt at tage i betragtning - og argumenterne for udviklingen er præcist beskrevet, - og uafviselige. Det er netop af de grunde, Kim Folke Knudsen påviser, at der er sket så stor en vækst i antallet af akademiske ansættelser, så det hænger fint sammen. Men det indvirker selvsagt på lønstatistikken, som Kraka påviser, og det er naturligvis uden for al rimelighed, hvis det efterfølgende fører til at sygeplejersker, sosu-assistenter, hjemmehjælpere, politifolk, kommuneassistenter og andre uden akademisk uddannelse ikke kan opnå rimelige lønfremgange. Derfor er det fornuftigt at politikere fra DF, EL, SF - og måske andre partier - melder sig til støtte for at finde en fornuftig løsning, der tilgodeser lønmodtagernes berettigede krav. Venstreregeringen og de to venstreformænd for regioner og kommuner skal ikke have lov at kaste Danmark ud i en uoverskuelig storkonflikt.

Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi skal også huske på, at administratorerne er en del af årsagen, Kim Folke Knudsen, til at samfundet er blevet kompliceret.

Torben K L Jensen, Kim Houmøller, Brian W. Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Statistiskker har det vist stadig som den engelske statsmand Disraeli udtrykte det:
"der findes tre slags løgne; hvideløgne, forbandende løgne og statistik"

Fra 1 til 2 hændelser er forskellen 100 % forøgelse, så der er mange faldgrupper omkring statistik.

Hvis ellers nogen husker det tilbage dengang vi havde debatten om atomkraftværker i Danmark, blev netop statistik anvendt til at tilsløre virkeligheden.

Politisk hed det sig dengang; "statistisk vil der kun ske 1 uheld 1 gang hvert 50.000 eller hvert 100.000 tusind år, så sikre var atomkraftværker dengang" - implicit var en ulykke dermed udskudt til først at ske om dette åreantal.

Bedraget ligger i at det ikke er hvad statistikken siger eller forudsiger, men derimod, fra nu af og i tiden fremefter - der nævnte tidsrum, vil der kunne ske en ulykke, - altså f.eks. 2 sekunder efter opstart lam ulykken indtræffe, og atomkraftværket springe i luften og nedsmelte.