Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

100 dage med Enhedslisten

I forbindelse med Enhedslistens årsmøde denne weekend har partiet lavet et bud på, hvad der ville ske, hvis partiet fik magt, som det har agt. »Tiltagene er realiserbare. Pengene passer. Vi kunne gå i gang i morgen,« skriver partiet på om planen, der blandt andet indeholder skattelettelser for syv milliarder kroner til de lavestlønnede, gratis tandlæge og 30 procent billigere kollektiv trafik.
I forbindelse med Enhedslistens årsmøde denne weekend har partiet lavet et bud på, hvad der ville ske, hvis partiet fik magt, som det har agt. »Tiltagene er realiserbare. Pengene passer. Vi kunne gå i gang i morgen,« skriver partiet på om planen, der blandt andet indeholder skattelettelser for syv milliarder kroner til de lavestlønnede, gratis tandlæge og 30 procent billigere kollektiv trafik.

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Anne Eriksen
  • Kim Folke Knudsen
Anne Eriksen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Kim Folke Knudsen

Jeg tager gerne 1.000 dage med Enhedslisten.

Partiet repræsenterer mange af de holdninger, som en gang blev drevet af Socialdemokraterne: Solidaritet, ligeværd, hensynet til de svagest stillede, opgøret med grådighed hos kapitalen, antimilitarisme med mere.

Hvor Socialdemokraterne har svigtet, der udfylder Enhedslisten sin berettigede rolle.

Finn Sørensen (EL) har været en hædersmand og helt enestående i Folketinget med hans store indsats for at påpege alle dårligdommene i den daværende førtidspensionsreform, hvor ressourceydelsen blev indført og førtidspensionen så godt som afskaffet. Utallige borgere blev anbragt i et utåleligt tomrum af manglende afklaring, uvis økonomi og påstande, om at de trods svær sygdom godt kunne arbejde eller rettere skulle tvinges til at arbejde for den lille ressourceydelse.

Enhedslisten er det eneste parti, der under den forrige regering talte de arbejdsløses sag og forsvarede de mange, der var ved at falde ud for den 2 årige dagpenge periode. Socialdemokraterne ( et socialistisk parti ) og Det Radikale Venstre ( et socialliberalt parti ) svigtede deres vælgere fuldstændig såvel i dagpengesagen som i sagen med førtidspensionsreformen.

Enhedslisten har formået at stå imod den alt omsiggribende trang til at finde syndebukke i samfundet, når ting gør galt. De har forsvaret asylansøgerne, og indvandrene i de mange sager om asyl, ophold og arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked. Enhedslisten har også stået vagt om asylansøgernes retssikkerhed, som for tiden er godt og grundigt ved at blive undergravet.

På miljøområdet er Enhedslisten en varm og trofast støtte for den grønne og økologiske omstilling af vores produktion.

Det kan hænde, at jeg finder Enhedslisten lige lovlig godhjertet, og at der mangler lidt denne her erkendelse af, at det er det private erhvervsliv, som skaffer pengene til at drive hjulene rundt i samfundet.

Det kan hænde, at jeg godt kunne ønske mig en lidt skarpere prioritering af Enhedslistens utallige forslag til at forøge de offentlige udgifter.

Men det kan jo komme. Enhedslisten skal for mit vedkommende være velkommen i en Centrum Venstre regering.

Tak for de mange gode forslag fra Enhedslistens 100 dages katalog.

Michael Rask Christensen, Benny Larsen, Thomas Kjær Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

'Pengene passer.'
Hmm, muligvis på den korte bane, men næppe på den lange.
Mange sympatiske forslag, men hvis 'pakken' skal have karakter af andet og mere end gavebod, er EL nødt til at forholde sig realistisk til den økonomi, der ligger uden for kooperativer og andre former for fælleseje.

Jesper Frimann Ljungberg, Kristian Rikard og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Forfriskende og sympatisk. Og rigtig rigtig mange ‘gode’ tiltag.
Jeg synes dog lidt at man blander strategi, implementering og praktik sammen. Desuden mangler der lidt nytænkning. Ellers er jeg enig med René Arestrup, at der mangler de ting der gør strategien realiserbar i den virkelige verden.

// Jesper

Nils Bøjden

Jeg synes at det er i orden at Enhedslisten vil gøre noget for de velhavende. Sidste tiltag er bilskat på 10.000 i København så alle de fattige må opgive biler. På den måde bliver der mere plads til de velhavendes biler. Godt tænkt.

Kim Houmøller, Thomas Andersen og Michael Rask Christensen anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

Min løbemakker der bor på Frederiksberg synes at Kbh skal sætte beboerlicenserne op til 20.000. Han regner med at for hver krone Kbh lader beboerlicenserne stige, stiger hans rækkehus på Frederiksberg i pris.