Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

»Facebook bør splittes op«

Facebook-medstifter Chris Hughes redegør i denne kronik for hvorfor Facebook er blevet for stor og magtfuld og hvorfor virksomheden bør splittes op
Facebook-medstifter Chris Hughes redegør i denne kronik for hvorfor Facebook er blevet for stor og magtfuld og hvorfor virksomheden bør splittes op

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Oluf Husted
Oluf Husted anbefalede denne artikel

Kommentarer

Søren Kristensen

Uddrag af artiklen:

Amerika blev bygget på ideen om at magt ikke skulle koncentreres til en person, fordi vi alle er fejlbarlige. Det er derfor grundlæggerne ”the founding fathers” skabte et system af ”checks and balances”. De behøvede ikke at forudse opkomsten af Facebook for at forstå den trussel gigantiske virksomheder ville være for demokratiet. Jefferson og Madison var ihærdige læsere af Adam Smith, som mente at monopoler blokerer for den konkurrence som ansporer innovation og økonomisk vækst.
Et århundrede senere, som svar på olie-, jernbane- og bank-konglomeraternes guldalder, sagde Ohio-republikaneren John Sherman i kongressen: ”Hvis vi ikke vil tolerere en konge som politisk magt, skal vi heller ikke tolerere en konge over produktion, transport og salg af nogen fornødenhed. Hvis vi ikke vil underkastes en kejser, skal vi heller ikke underkastes en handelsautokrat, som udelukker konkurrence og som fastsætter prisen på en given ydelse. The Sherman Antitrust Act of 1890 ulovliggjorde monopoler. Mere lovgivning fulgte i det 20ende århundrede for at fremme konkurrence og holde store selskaber ansvarlige. Justitsministeriet opdelte monopoler som Standard Oil og AT&T.
For mange mennesker i dag, er det svært at forestille sig en regering gøre ret meget i den retning, herunder opdele et selskab som Facebook. Det er der en grund til.
I begyndelsen af halvfjerdserne, begyndte en lille men ihærdig gruppe af økonomer, advokater og politikere at så de første frø til den kynisme vi ser i dag. Over de næste 40 år, finansierede de et netværk af tænketanke, udgivelser, sociale klubber, akademiske centre og mediestunts for at lære kommende generationer at private interesser skulle sættes over offentlige, mens regeringen udråbtes som bureaukratisk og ineffektiv. Deres mantra var simpelthen: ”Frie” markeder er dynamiske og produktive, mens regulering er bureaukratisk og ineffektivt. Omkring midt-firserne havde de i det store og hele formået at fjerne de sikringer der skulle forhindre monopoldannelse.
Dette skift, kombineret med virksomhedsvenlige skattepolitikker, fandt sted i en tid med stigende globalisering og samling af industrien i stadig færre megavirksomheder. I de seneste 20 år, er mere end 75 procent af de amerikanske virksomheder, fra flyselskaber til medicinalvirksomheder, blevet koncentreret i stadig større enheder med en gennemsnitlig faktor tre. Resultatet er en nedgang i foretagsomhed, stagnerede vækst, højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne.
Det samme skete for de sociale medier og den digitale kommunikation. Facebook dominerer totalt det sociale online netværk og møder ingen markedsbaseret modstand. Det betyder at hver gang Facebook ”fucker op”, som det senest er skat med vore personoplysninger, så gentager vi et udmattende mønster: først bliver vi oprørte, så skuffede og til sidst resignerer vi.

PS: Lidt det samme kan man sige om Karen Wolfs sejrsgang på hylderne i kageafdelingerne i de danske supermarkeder, hvor damen gennemsnitligt sidder på lidt over halvdelen af hyldemeterpladsen.

Henning Thomsen, Henrik Rasmussen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar