Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

’Havde Isabella Arendt bare været muslim’

Jeg vil vædde min højre arm på, at alle var gået i selvsving, hvis en ung, muslimsk kvinde havde advokeret for de samme budskaber, som Arendt gør. Men når det kommer til en ung rødhåret kvinde..., skriver Geeti Amiri i dette debatindlæg
Jeg vil vædde min højre arm på, at alle var gået i selvsving, hvis en ung, muslimsk kvinde havde advokeret for de samme budskaber, som Arendt gør. Men når det kommer til en ung rødhåret kvinde..., skriver Geeti Amiri i dette debatindlæg

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • Hans Larsen
  • Olaf Tehrani
  • Niels Duus Nielsen
Hans Larsen, Olaf Tehrani og Niels Duus Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Rikke Nielsen

Geeti Amiri, mon ikke den rødhåret kvinde ikke kommer ind i Folketinget - så mon ikke folkets stemme har dømt hende ude på forhånd... muslim eller ej...

Carsten Hansen

Jeg tager gerne afstand til Isabella Arendt´s anakronistiske religiøse tåbeligheder.

Fundamentalisme/fanatisme , uanset hvad religionen hedder, er ganske ubrugeligt i moderne samfund.

John Poulsen, Karsten Jensen og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar

Religiøse og politiske dogmer har i alle tider været barriere for udvikling.
At homoseksuelle og "single-mødre" skal have samme politiske og lovmæssige rettigheder som hetro og par, bør ikke være til debat her i år-2019.
MEN, at købe et barn for at bekræfte sin kærlighed til homoseksuel partner er så egoistisk en tankegang, det læner sig op af narcissisme.
Børn burde ikke være noget man bare købte efter godtbefindende.
Især homoseksuelle der jo i den grad, har måtte kæmpe sig til ganske almindelige rettigheder, så som at kunne leve sammen, burde også selv have tanke på det ikke-fødtes barns rettigheder.
Selvom et homoseksuelt par da kan blive/være lige så rare og gode forældre som hetro, er kombinationen, to mænd, en unaturlig menneskeskabt konstellation (som GUD dog helt sikkert også står inde for), og har afskåret sig selv for få børn.
Men det forhindrer jo ikke de homoseksuelle i at kunne arbejde med børn, hvis deres kærlighed til børn er stor. Men det burde hindre dem fra at KØBE børn, som børn bare er en handelsvare man indkøber når det passer ind i eget liv.

Carsten Hansen

Nils Valle.

Men folk der af andre naturlige årsager ikke kan få børn, de må gerne købe sig til dem : I følge din optik ?

Bare det er en mand og kvinde der deles om udgiften !

Carsten Hansen.
Man kan godt twiste en debat helt derud hvor spørgsmålet bliver, "hvad så med nogle kærlige rare homoseksuelle forældre kontra fordrukkent voldeligt hetro-par".

Det svært at undgå det modsætningsfyldte.
Men jeg mener de eneste rigtige forældre er barnets biologiske forældre.

I situationer hvor børn ikke har sine biologiske forældre bliver det lidt mere tricky, for der kan jo så kun blive tale om adoption.
Med hensyn til adoptioner bør vi som samfund nok forholde os mere kritiske end hidtil, hvor logistiske rammer og penge har været det primære i adoptionssager.

For det første mener jeg ikke et barn skal adopteres væk fra lokalområdet det fødes i. (ordet lokalområde kan udbredes til land). Sprog, historie, geografi, biologi, funktionalitet, det hele er indskrevet i barnets DNA.

Er det spædbarn der skal bortadopteres, mener jeg det bedste alternativ er barnløst forældre-par.
Der ingen garanti for et par forbliver sammen hele barnets barndom, men en form for overenskomst vil der jo alligevel kunne være.

En kvinde der vælger gå livet igennem som singel, enten fordi hun prioriterede den fødedygtige del af livet til karrieren eller fordi hun på egoéts vejne ikke ønsker en mand i sit liv, hvilket er helt ok, bør ikke have muligheden for som "rugemor", at fratage det indpodet barn, en fader.
Hvis hun og faderen så vælger bo hver for sig, er det en form for overenskomst de har foretaget og som så helt ok.

Det kan vise sig senere i livet at være smertefyldt at have fravalgt barn.
Alle kan ændre holdning i livet. Hvilket i og for sig også er helt ok. Skal være plads til det. Så det jeg skriver skal heller ikke nødvendigvis efterleves til punkt og prikke. Der bliver"gråzoner" uanset.
Men i alle tilfælde bør det først og fremmest være barnets liv der er i fokus. Dernæst potentielle forælder-muligheder og selvfølgelig også en hel del hjerte.

Carsten Hansen

Nils Valla.

Du har naturligvis helt ret til dine holdninger.
Jeg finder dem anakronistiske og helt ude af trit med accepten af at folk er forskellige.

Derudover.
Uanset hvilken familie et barn så end havner i, så er der ingen garantier for noget som helst.
Og religiøse argumenter finder jeg helt ubrugelige.

Carsten Hansen.
Nu skal garantier jo heller ikke stilles til dig og hvad som passer din smag.
Som du selv er inde på, er folk forskellige og mener forskelligt.
Barnets tarv bør gå forud for slike synspunkter.

DU finder religiøse argumenter helt ubrugelige, andre gør ikke nødvendigvis.
Ps.
Det jeg skrev i parantes var ikke et argument.
Hvorfor du overhovedet forstår mine ord som religiøs argumentation, forstår jeg ikke.

Carsten Hansen

Nils Valla.

Vi har begge ret til vores synspunkter.
Jeg finder dine "gammeldaws" og ude af trit i forhold til moderne samfund.

Barnets tarv har INTET med forældrenes sexuelle orientering at gøre; Med mindre de er pædofile.

Carsten Hansen

Når jeg skriver at religiøse argumenter er ubrugelige, så hænger det naturligvis sammen med at religion og politik er skarpt adskilt i den danske lovgivning.

Fri os for den dag hvor politikere, med henvisning til Biblen, Koranen eller lignende, kan få gennemført lovgivning.

John Poulsen, nils valla og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Nils Valla -
"For det første mener jeg ikke et barn skal adopteres væk fra lokalområdet det fødes i. (ordet lokalområde kan udbredes til land). Sprog, historie, geografi, biologi, funktionalitet, det hele er indskrevet i barnets DNA."
Hvis du mener det vrøvl seriøst, bør et barns forældre forpligtige sig til aldrig at flytte ret langt væk., så det er lige før man kan mene, folk der immigrere begår en forbrydelse mod deres børn.

Janus Agerbo, Jørgen Larsen, Rikke Nielsen og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Herdis Weins.
Et barns biologiske forældre, er de bedste for barnet, hvorend de måtte flytte.

Jeg er helt enig (hvis ellers i er enige i det :-) ) virkeligheden ikke altid er som øjet skuer.
Derfor bliver det ofte talen med hjertet når forskellige mennesker tilkendegiver synspunkter om vores kæreste relationer.

Umuligt at have definitivt synspunkt da årsager kan være meget forskellige. Derfor også umuligt fremlægge synspunkter uden det bliver anakronisk, til en hvis grad.
Men, det korte svar, nej, børn bør ikke være noget man handler. Hverken ufødte, spæd- eller større børn.

Er situationen en fattig moder der ikke kan forsørge barnet, bør denne moder da skulle bistås med midler til selv at fremstå barnets opvækst.
Vi, den rige del, burde bistå forælder, på en mere direkte måde og med den størrelse penge der er behov for (hvis, i og såfremt, må der skæres et andet sted.)

Det kommer hurtigt til fremstår lidt vel kynisk når man med trykte ord debatterer fordeling af "retfærdighed". Vi folk "ser billeder" vi så tolker ud fra egen tilværelse.

Carsten Hansen.
Du mener jeg er "gammeldaws". Men begreber som "næste-kærlighed" er vel ikke noget der ændrer betydningen med tiden?

PS.
Carsten Hansen.
"Barnets tarv" har med barnet at gøre. Sigter til en fremtid for barnet og har ikke noget med lighed imellem seksuel orientering at gøre.

Uanset hvor retfærdig det end måtte være kommer vi mennesker aldrig til selv at kunne flyve, svømme på oceanets bund og homoseksuelle, singlekvinder KAN ikke få børn, alene.
Vi, samfundet kan ikke tage den beslutning for et ufødt barn det ingen far skal have, eller i det mindste bare en mulighed for at kende.

Herdis Weins

Nils Valla -
nej, barnets biologiske forældre er ikke altid de bedste for barnet. Desværre er naturen sådan indrette, at den ikke automatisk har forbundet forældreevnen med forplantningsevnen - spørg bare de folk der arbejder med tvangsfjernelser af børn, hvad de ser og hører af kolossal mistrivsel blandt børn, hvis forældre aldrig burde have sat børn i verden.
Jeg voksede op som nabo til Herning spædbørnehjem, hvor de børn, som forældrene ikke evnede at have eller ikke ville have tilbragte op til de første 2 et halvt år af deres liv. Nogle kom hjem til deres biologiske mor - og blev så afleveret igen, fordi hun alligevel ikke orkede barnet, ofte frem og tilbage flere gange. De fleste blev heldigvis adopteret, nogle flyttede videre til andre børnehjem.
Heldigvis har den frie abort nedbragt antallet af uønskede børn - nu er problemet dem, hvis forældre burde have valgt abort eller omgående bortadoption.
Husker du TV 2 dokumentaren "Er du mors lille dreng? " fra 1997 ? Den demonstrerede med al tydelighed, hvordan nogle forældre ikke har viljen (faderen) eller evnen (moderen) og en dreng, der blev skadet for livet af en helt, helt forkert start på livet.
P.S. Selv har jeg ingen anelse om, hvem min biologiske far er og mon biologiske mor har jeg kun kendt de første 14 dage af mit liv. Jeg har aldrig savnet kendskab til dem. Jeg ved, jeg er født af en sønderjysk mor i Sønderjylland i de bløde, bakkede land ned til Flensborg Fjord - alligevel er det altså det flade midt-vestjylland, hvor jeg er vokset op, jeg elsker helt ind i rygmarven. Sønderjylland er aldrig blevet kodet ind i mit DNA.

Herdis Weins.
Du opfatter verden gennem dit sanseapparat og vil meget gerne have verden til at passe ind der.
Sådan er det for os alle sammen.
Vi har ikke den dybeste anelse om hvad der er godt for andre.
Ps.
Sidder selv med en klump i halsen når jeg læser om "forsømte" børns forhold. Men hovedparten af de fattige børn vi "redder" med adoption var allerede langt lykkeligere end de bliver. Lykke kommer altså ikke af at flyttes fra faste tilhørsforhold til ny og usikker fremtid, set med barnerts øjne, om så barnet forkæles med nok så meget materialisme.

Herdis Weins

Nils Valla -
der er ikke et spørgsmål om sansning eller følelser - det er et spørgsmål om erfaring og empiri via talrige undersøgelser. Børnehjemsbørn har en stor fælles drøm - et rigtigt hjem, et par forældre.
De børn, du mener bør fængsles af deres DNA, har stort set aldrig fast gode, faste forhold. Det har intet med materielle vilkår at gøre - mine egne forældre f.ek.s var nærmest for fattige til at blive godkendt som adoptivforældre, de blev det kun på et hængende hår.
Du tillægger biologi en alt for stor rolle.

Når man debatterer på det generelle plan bliver synspunkter ofte stive og ubevægelige.
Men selvfølgelig aldrig regel uden undtagelse.

Carsten Hansen

Som medarbejder på et behandlingshjem gennem 8 år kan jeg garantere for at de biologiske forældre ikke altid er det bedste for børnene.

Der er ikke den historie om hvad børn kan udsættes for jeg ikke kender !.
Dette lige fra de groteske over de bizarre til de direkte ulækre.

Fir mig for standart-betragtninger når det kommer til forældre-evne.

Herdis Weins

På tysk har man udtrykket "Wahlverwandschaften" altså folk man føles sig beslægtet med - lige som der i øvrigt kan være folk, man er biologisk i slægt med, men intet har tilfælles med.
Ligeledes har man udtrykket "Wahlheimat" - altså det sted, jeg har slået mig ned og føler mig hjemme - og som kan være langt, langt væk fra det sted, jeg er født og vokset op.

Carsten Hansen.

Otte år med "grufulde, groteske og bizare historier på behandlingshjem kan give empati-neuroser "deltagende lidelsesfælle".
Dine udsagn er derfor ikke objektive.
Bevares, jeg læser mange af dine indlæg og har ikke svært ved se dig som en fornuftig fyr.

Empati er ikke hvad vi sædvanligvis betragter som noget dårligt,
men, "sympati og medfølelse" giver flere brugbare svar.

Carsten Hansen

Nils Valla.

Fri mig for psykoanalyse.

Jeg holdt i 8 år og kunne have holdt endnu længere da jeg i mit arbejde med nogle af de mest udsatte børn/unge i Danmark, gennem hele perioden agerede yderst professionelt.
Hvilket min udtalelse bekræfter.
Du har intet grundlag for at udtale dig om mine oplevelser og hvordan du tror de har påvirket mig.
Det er du nok for meget amatør til.

Herdis Weins

Nils Valla -
jo, Carsten Hansens udsagn er netop objektive, hvorimod dine antagelser bygger på følelser, der gang på gang modsvares af den skinbarlige hverdags virkelighed. Alene i Danmark er er der gennem historien vokset 10 tusindvis af børn op i pleje- og adoptivfamilier, hvor de har været glade og fået en god barndom, mens det modsatte er sket for lige så mange, der er vokset op i deres biologiske familier.
Jeg ved ikke, hvor du har din "Blut und Boden"- DNA-teori fra - fakta er, at den modsvares af "de faktiske forhold i jernindustrien", gang på gang på gang på gang .........

Carsten Hansen

Den objektive sandhed for et x-antal børn/unge er f.eks. at de har deltaget i i familiens private hjemmevideoer af underlødig karakter.

Det er der intet subjektivt over.

Men det er én ting; Noget andet er at mennesker fødes forskellige men stadig kan have en drøm om at blive forældre. Heldigvis har et stort flertal i mange udviklede lande kastet religiøse hensyn fra borde, når det kommer til lovgivning om at alle mennesker kan få deres drøm om børn opfyldt.

Der kan være mange biologiske årsager til at man ikke kan producere børn, men nok ingen af dem har indflydelse på om hvorvidt du bliver en god forældre eller ej.

"men nok ingen af dem har indflydelse på om hvorvidt du bliver en god forældre eller ej".

Er slet ikke uenig.
Men mener du bør vende dit syn 180g og tage udgangspunkt i barnet. Barnets behov og ikke "forældrenes".

Carsten Hansen

Jamen jeg tager skam udgangspunkt i barnets tarv ?.

Skulle man tage dit udgangspunkt så burde INGEN mennesker kunne hjælpes til at få børn (Adopterede eller fertilitetsbehabdling) da ingen ved om disse bliver gode forældrene, homoseksuelle eller ej.

Med mindre da du mener at homoseksuelle pr. definition er dårlige forlige forældre.

Johnny Hedegaard

En debat hvor hver især påberåber sig mere eller mindre objektivitet er ganske afsporet.
Intet menneskeligt er eller kan være objektivt.

Johnny Hedegaard

Hele debatten om fri abort eller ej samt spørgsmålet om adoption viser nogle temmelig iøjefaldende problematikker og dilemmaer i dagens samfund.
Helt superkort og telegramagtigt finder jeg det temmelig trist, at disse store etiske og dilemmafyldte spørgsmål efterhånden er kogt ned til ego-orienterede behovs- og rettighedsorienterede krav.

Carsten Hansen

Johnny Hedegaard.

Selvfølgelig kan man objektivt konstatere at børn er blevet seksuelt misbrugt , vanrøgtet eller slået til lirekassemand.

Carsten Hansen.

Hvad er "egnet forældre" ?
Man kender ikke barnet og ved derfor ikke hvad forældrene skal være egnet til.

Børnene har genetisk kode med sig, som matcher dem til deres biologiske forældre.
Kan biologiske forældre ikke varetage børnenes behov, af økonomiske eller andre årsager, bør hjælp sættes ind til de kan.
Forældre der "misbruger" deres børn, på den ene eller anden måde, af den ene eller anden årsag, har jo lige så stort behov for hjælp som børnene.
Jeg mener børn og forældre skal have al den hjælp de trænger, for at kunne blive sammen som familie.
(hvordan disse familieforhold passer til den offentlige holdninger bør ikke gives nogen betydning, da ingen mennesker kan sætte sig ind i andres omstændigheder og liv.)

Mht forældreløse børn, mener jeg man bør tage hensyn til barnets DNA.
I DNAén står barnets funktionalitet beskrevet. Og når man nu har mulighed for at "aflæse" DNA bør det også gøres.

Ufødte-børn, bør tilføres samme rettigheder "levende" mennesker har. Det vil ændre måden de "håndteres" på.

Det er ikke "adoptiv-forældre" jeg stiller spørgsmål ved men politikken og hele issuet "barn til salg" som jo dybest set er opsat til at kunne hjælpe barnløse voksne mere end barnet i sig selv.

PS Carsten Hansen.
Du skrev,
"Skulle man tage dit udgangspunkt så burde ingen mennesker kunne hjælpes til at få børn (adopteret eller fertilitetsbehandling), da ingen ved om disse bliver gode forældre.

Jeg har det fint med muligheden for fertilitets-behandling.
Men det bør ikke forgå med annonym sæd. Det kommende barn har RET til kende sin fader.

Carsten Hansen

Nils Valla.

Jeg tror ikke vi kommer videre.

Jeg går ind for at flere børn bliver fjernet fra forældre end det sker i dag.
Jeg går ind for adoption i almindelighed, fertilitetbehandling samt homoseksuelles ret til at blive anerkendt som adoptionsforældre, på lige fod med andre.
Jeg går ligeledes ind for at sæddonorer kan forblive anonyme hvis de ønsker dette. Er der nok sæddonorer der vil acceptere at blive kontaktet af op til mange af hans børn, så ok formig kun at bruge disse.

Herdis Weins

Nils Valla -
"Mht forældreløse børn, mener jeg man bør tage hensyn til barnets DNA.
I DNAén står barnets funktionalitet beskrevet. Og når man nu har mulighed for at "aflæse" DNA bør det også gøres."
Har du gennemtænkt, hvad du skriver ? Hvad er det, der skal tages hensyn til via barnets DNA? Hvad er det, du mener, der kan aflæses af DNA'en ?

Herdis.
Prøv at google lidt på "genforskning". Det et kæmpe emne og for vidtgående til at kortfatte her.
Jeg er langt fra inde i alle aspekterne og der er en chance for mine "forslag" (se mine indlæg som forslag) langtfra er ambitiøse nok.

Eksempel på mulighederne der er:
Et barn der er disponeret for sukkersyge kunne indgå i plejeforhold der i forvejen har sukkersyge inde på livet.