Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

Blackstone: Vi planlægger at være i Danmark for evigt

Københavns største problem ligger ikke i kapitalfonde, men i ubalancen mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet, mener kapitalfonden
Københavns største problem ligger ikke i kapitalfonde, men i ubalancen mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet, mener kapitalfonden

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Thomas Østergaard

"Det er helt lovligt - og skattefrit - at tilbyde en kompensation til en lejer, fordi man ønsker at renovere lejemålet."

Virkelig? Skattefrit? For lejeren? Er der nogen med forstand på skattelovgivning der kan verificere den påstand?

Thomas Østergaard

Og så er Københavns - eller i hvert fald lejernes - problemer vel i nogen grad afledt af at ubalancer mellem udbud og efterspørgsel tiltrækker kapitalfonde som lort tiltrækker fluer, og at opkøb af eksisterende udlejningsejendomme ikke øger udbudet af ledige ejendomme, men kun har til hensigt at lukrerere på prisstigninger relateret til ubalancen.

Kapitalfondenes modargument vil så nok være at når priserne er tilstrækkelig høje vil nogen finde en måde at få bygget flere boliger i området på, men det er nok lidt svært uden at ændre på lokalplaner og inddrage grønne områder.

Hvorfor finder vi os egentlig i den her amerikanske herrenvolks-mentalitet? Har han ikke en opholdstilladelse, der ikke behøver at blive forlænget.

Erik Karlsen, Hans Larsen, Per Torbensen, Tommy Clausen, Ole Andersen, Flemming Berger og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Thomas Østergaard

Niels Astrup

Tjah, nu er der jo ikke nogen frihandelsaftale med USA som ville gøre det muligt for fonden at sagsøge staten for at lægge dem hindringer i vejen, men det ligger jo EU meget på sinde at få en sådan frihandelsaftale i stand, så mon ikke regeringen handler i den ånd så længe vi ikke har en decideret handelskrig med Trump...

Karsten Lundsby, Hanne Utoft, Tommy Clausen, Lise Lotte Rahbek og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Thomas Østergaard

Iøvrigt står der jo i den linkede artikel at James Seppala leder de europæiske ejendomsopkøb fra sit kontor i London.

Så opholdstilladelse eller mangel på samme i Danmark er næppe et problem.

Og hvis det bliver umuligt at lede det derfra pga. brexit kommer der såmænd nok et kontor i Tyskland, Italien, Tjekkiet eller et andet EU land.

Danny Hedegaard

Som jeg forstår det, så indførte man i sin tid lovgivning, med baggrund i et renoverings efterslæb i udlejningsejendomme, som skulle styrke incitamentet til at renovere samme, mod en mulighed for at sætte huslejerne op.

over tid har udviklingen i markedet, så gjort noget som skulle udgøre et incitament til øgede investeringer, til i stedet at udgøre ren spekulation og profitmaksimering.

Nu er det jeg tænker, om ikke udviklingen i rente miljøet, hvor private og virksomheds formuer, er udfordret af negative renter, burde tilsige mulighederne for at den nødvendige risikovillige kapital, mod sikkerhed i fast ejendom, kunne tilvejebringes til en væsentlig lavere forrentning, end de huslejestigninger som kapitalfonde legalt gennemfører, når de opkøber og renoverer udlejningsejendomme.

Under forudsætning af den politiske vilje, til at vedtage de nødvendige rammebetingelser herfor, og eventuelt mod statslige garantier og kaution.

I princippet kunne der vel optages fælleslån, hvor lejerne så måtte acceptere en nødvendig huslejestigning, men bare ikke afledt af udbud og efterspørgsel, som når kapitalfonde spekulerer i markedet, og spekulative renoveringer, uden proportionel sammenhæng mellem forrentning og stigninger i huslejerne.

Hvorfor ikke lade Nationalbanken kanalisere nogle af de over 900 milliarder kr, som bankerne betaler negative renter af, over i dette marked.

Det er vel bedre, end at begunstige kapitalfonde i skattely, at gøre det til en mulighed.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Torben Kjeldsen, Erik Fuglsang og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

@Thomas Østergaard

Jeg vil nødig hævde at jeg har forstand på noget, men jeg kan Google:

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1602376

Helt kort anses lejekontrakten at være et formuegode lejeren ejer, og der er ingen beskatning hvis man sælger det, lige så lidt som hvis man sælger arvesølvet, sin bil eller sin hund.

Thomas Østergaard

@Henrik Brøndum

Interessant, tak. Det forekommer mig at give mulighed for nogle skattetekniske huller, f.eks. ifbm med at en arbejdsgiver stiller bolig til rådighed eller forældreulejning, men jeg formoder at det ikke er værre end at fortjeneste ved salg af egen bolig er skattefrit.

@Danny Hedegaard:
"Hvorfor ikke lade Nationalbanken kanalisere nogle af de over 900 milliarder kr, som bankerne betaler negative renter af, over i dette marked"

Nok fordi Nationalbanken er en politisk uafhængig, selvejende institution med den ene opgave at varetage kronens og det financielle systems stabilitet.

Henrik Brøndum

@Thomas Østergaard

Trods de gode intentioner bag huslejereguleringen, skaber den isoleret set formodnetlig flere skattehuller end et frit boligmarked. En ejer af en ejendom, der via reguleringen tvinges til at udleje under markedspris, vil alt andet lige forsøge at få dette tab dækket på anden måde. Vennetjenester, sorte penge eller ligefrem sexuelle ydelser fra dem der får lejekontrakterne, er ganske almindelige. Hvis ejendommen så sælges og en ny ejer tilbyder at betale for at blive fri for nogle lejekontrakter, er resultatet jo en hvidvaskning som er fuldt lovlig ved udbetalingen.

Jeg tror nu dette har et forholdsvis beskedent omfang. På den seneste har Blackstone i hvert fald meddelt at de vil ophøre med at betale sig fri for lejekontrakter.

Henrik Brøndum
01. november, 2019 - 09:24
"Helt kort anses lejekontrakten at være et formuegode lejeren ejer, og der er ingen beskatning hvis man sælger det, lige så lidt som hvis man sælger arvesølvet, sin bil eller sin hund."

I min optik forholder det sig sådan, at en lejekontrakt er en såkaldt gensidigt bebyrdende aftale - og således ikke et formuegode eller et aktiv. Jeg tvivler også på, at skattemyndighedene vil være enig i, at der gælder skattefrihed, hvis en lejer får en kontant betaling eller andre fordele for at opsige en lejekontrakt.

Jørgen Wind-Willassen

Udfordringen er måske snarere at det er for billigt at bo i private udlejningsboliger.
Se her: https://www.dr.dk/tv/se/dokumentar-4/lejeboligmarkedet/de-riges-by-1-2
Den sønderjyske by - 4000kr pr. måned for 100kvm bolig.
Eller 149kvm bolig i København K for 6000 kr pr. måned.
Eksemplerne kan du høre om i DR dokumentaren.
Hvem vil ikke gerne have fat i sådanne boliger?
70 kvm almennyttig bolig på Tårnvej i Rødovre koster til sammenligning ca 6000kr/md incl trafikstøj.
Når mange boliger er trukket ud af cirkulationen, stiger prisen på de tilgængelige boliger.
Så hvem er synderne?
Næppe Blackstone alene.
Måske de egoistiske der sidder i store billige lejligheder og ALDRIG slipper dem, ofte boende alene, skal tænke over hvilket parti de skal stemme på til næste valg.
Venstrefløjen er det næppe.