Redaktionen læser

Her er de grafer, du skal vise til dine venner, der stadig går på café

Ok, strengt taget er det mere bolde, end det er grafer. Men de forklarer, hvordan Covid-19 kan smitte så voldsomt, og hvordan vi hver især kan være med til at bremse smitten ved at holde os langt væk fra hinanden
Washington Post
Nyhedsbloggen
Ok, strengt taget er det mere bolde, end det er grafer. Men de forklarer, hvordan Covid-19 kan smitte så voldsomt, og hvordan vi hver især kan være med til at bremse smitten ved at holde os langt væk fra hinanden

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Peter Allerup

Jeg forstår ikke hele forskellen mellem den berømte røde og grønne fordelingskurve over antallet af smittede --- med en streg lige over den grønne for at markere hvortil antallet af smittede må gå for at der er tilstrækkelig hospitalsplads med respiratorer. Mit spørgsmål /kommentar er om der forventes det samme antal patienter (= samme areal under de to kurver) i de to scenarier! Hvis der svares ja til det spørgsmål - det vil sige, at vi 'alle' mere eller mindre hurtigt skal igennem smitten, for nogen bare lidt senere i det grønne scenarium - så skal samtlige restriktioner, grænselukninger, hjem i 14 dage, ikke samles mere end 100 mv mv ses i relation til deres effekt på en udskydelse af smitten - ikke på eventuel undgåelse! Set i det lys kan man godt forstå at nogle inden for det ramte erhvervsliv foretrækker en hurtig, brutal afvikling af smitten, som under det brune scenarie, hvor et, forventeligt stort antal mennesker dør- men, som erhvervs-kynikeren vil sige, det drejer sig jo hovedsageligt om ældre og svagelige personer, som enten ikke bidrager aktivt til samfundets indtjening og/eller personer, der måske oven i købet koste penge at holde liv i!

Ja, den del af erhvervslivet og kommentatorer, der bare lige vil have det hurtigt overstået, kan jo lige kaste et blik på artiklen her:
https://www.information.dk/nyhedsblog/2020/03/doedsannoncer?lst_blgs

Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Alle i kongeriget har en stærk interesse i, at erhvervsvirksomhederne ikke bukker under pga coronavirussen. Lønmodtagernes løn står og falder med, at virksomhederne tjener penge, de samme lønmodtageres pension står og falder med, at virksomhederne genererer et afkast til bl.a. pensionskasserne. Statens provenu i form af skatter og afgifter fra lønmodtagere og virksomheder er dybt afhængig af, at virksomhederne drives med overskud.Allerede nu er statsfinanserne under pres, således at vi sikkert kan se frem til en finanslov for 2021, hvor livremmen strammes ind.

Det er derrfor er noget slemt forvrøvlet sludder at tale om erhvervskynikere mm.
Lønmodtagernes, statens og hele den offentlige sektors økonomi står og falder med, at det går godt for erhvervsvirksomhederne.

Steffen Gliese

Nej, Erik Fuglsang, alle i hele verden har en interesse i, at vi holder op med at måle værdier i penge og i stedet ser på faktisk skabte produkter og tjenesteydelser - ikke som del af en udveksling, men som uafhængige aktiviteter med værdi i egen ret. Og ikke flere af dem, end naturen kan kapere.
Vi har en enestående lejlighed til at tage et kæmpespring i denne helt nødvendige, fornuftsbårne og solidariske retning, så det hele ikke bare er rent tidsspilde.

ulrik mortensen

'Flatten The Curve' - grafen det drejer sig om nu - https://www.youtube.com/watch?v=Hks6Nq7g6P4