Nyhedsbloggen Historier du skal læse – bare ikke her

Mink-direktør: Ja, vi har givet valgkampbidrag til politikere

Direktør for Danmarks største mink-koncern erkender: Sole Gruppen har givet støtte til landspolitikere - vil ikke svare på om Troels Lund Poulsen har modtaget støtte
Direktør for Danmarks største mink-koncern erkender: Sole Gruppen har givet støtte til landspolitikere - vil ikke svare på om Troels Lund Poulsen har modtaget støtte

Om nyhedsbloggen

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Anbefalinger

  • David Zennaro
David Zennaro anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jeg synes den minksag er blevet behandlet med ensidig fokus på Mogens Jensen, han er den ansvarlige minister, men hvorfor kæmper Venstre og konservative SÅ voldsomt for netop den gruppe, mens andre grupper i samfundet der har lidt lige så voldsomt, men ikke oplever samme fokus.

Lars Eriksson, Benta Victoria Gunnlögsson, Ole Frank, Curt Sørensen, Sven Elming, Anne-Marie Krogsbøll, Egon Stich, Lone Hansen, Kristian Spangsbo, Thomas Tanghus, Lasse Nielsen, Torben K L Jensen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Nille Torsen, Jan Andersen, søren ploug, nina tøgern, Bjarne Sinkjær, Kim Houmøller og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Knud Evald Wernberg-Møller

Fr./frk. Helle Walter.
Du skriver:"mens andre grupper i samfundet der har lidt lige så voldsomt, men ikke oplever samme fokus." Mener du det? Hvordan skal det forstås? Hvilke grupper tænker du på?

al den der støtte er svær at skelne fra korruption.

Benta Victoria Gunnlögsson, Ole Frank, Anne-Marie Krogsbøll, Egon Stich, Lasse Nielsen, Carsten Munk, Morten Balling og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Lad mig hjælpe dig lidt på vej ud af visheden sti @Knud Evald Wernberg-Møller

Denne gruppe jeg henviser til, har ikke kun lidt lige så voldsomt, de har lidt og tåler så meget, at vi heldigvis raske og rørige mennesker nærmest ikke kan fatte det.

Den gruppe er de handicappede og sociale udsatte, de har mistet deres retssikkerhed og det er gået totalt over hoved på den 4. statmagt og der ligger kimen nok til forståelsen, hvorfor det er gået sådan.

Sæt dig ned og nyd denne gyser høring, hvis der er noget anstændighed i en, så bliver man harm, frustreret, melankolsk og ikke mindst vred på det etableret system Danmark.

Hvordan kunne dog dette vigtige emne for vores allesammens demokrati, drukne i den mediestorm der har raseret i de sidde par uger, HVORFOR!

Afholdt den 11 november 2020, 9 dage siden!

Til min avis, Information VÅGN OP

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/tv.6780.aspx?as=1#player

Kim Houmøller, Ole Frank, Anne-Marie Krogsbøll, Torben K L Jensen, Hanne Utoft og Stig Bøg anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig har Mink branchen givet støtte til politikere. Vi kan godt selv regne på hvem. Jeg hørte den anden dag, at der er omkring 700 minkavlere i DK. En del ansatte er østarbejdere.

Jeg hørte i radioen i morges, at smitte fra mink nu har fået fæste i befolkningen længere Syd på dvs. Midtjylland jf. SSI

Der var ikke lovhjemmel til, at slå alle Mink i Danmark ned, men vi skal ikke glemme, at minkproduktion udgør og udgjorde et sundhedsmæssigt problem. Så godt at erhvervet nedlægges i sidste ende. Der forestår jo et politisk slagsmål omkring hvordan minkejerne så skal kompenseres.

Kim Houmøller, Ole Frank, Anne-Marie Krogsbøll, Lone Hansen, Lasse Nielsen, Erik Nielsen, Søren Bro og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Thomas Frisendal

Ja, og "manglende lovhjemmel" er altså ikke det samme som at det er ulovligt. Det betyder "ikke lovreguleret" og "here be dragons". Så hvis man er tvunget til at gøre noget, så gør man det, som man bedst kan, situationen taget i betragtning.
Naturligvis kan (og skal) sådanne forløb efterfølgende evalueres. Men ikke midt i krisen.
Valgte tillidsfolk har en vis margin til at være beslutningstagere - uanset hvor alvorlig situationen er.

nils valla, Ole Frank, Erik Karlsen, Anne-Marie Krogsbøll, Tommy Gundestrup Schou, Rasmus Knus, Lasse Nielsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Ib Christoffersen

Hvad er det lige Mette Frederiksen har på i det opslag hun sætter op samme dag hun har slagtet minkbranchen. Jeg kan ikke forestille mig hun selv har købt den.

@Helle Walther
18. november, 2020 - 08:21
"Jeg synes den minksag er blevet behandlet med ensidig fokus på Mogens Jensen, han er den ansvarlige minister, men hvorfor kæmper Venstre og konservative SÅ voldsomt for netop den gruppe, mens andre grupper i samfundet der har lidt lige så voldsomt, men ikke oplever samme fokus."

Bud på svar:
Det er rigtigt, at f.eks. rejse- og hotel-og restaurationsbranchen også er hårdt ramt af folketingets delvise nedlukning af samfundet og disse brancher, og at blå blok har været noget mere lavmælt i dets kritik af regeringen på dette område. Det har blå blok antageligt været, dels der ikke var noget at komme efter rent juridisk, dels fordi blå blok var enige i, at sundhedsfaglige hensyn måtte veje tungest.

Når blå blok, og tildels også regeringens støttepartier, nu er meget tydelige i dets kritik af regeringen, skyldes det, at den handler uden lovhjemmel i et meget voldsomt indgreb, som har slagtet en hel branche - EN HEL BRANCHE!!!!. Det er naturligvis en meget alvorlig affære.
Det er børnelærdom for alle, der arbejder med forfatnings- og forvaltningsret, at jo mere indgribende og byrdefuldt et myndighedsindgreb er, jo stærkere krav stilles der til lovhjemmelen. Dette har rod i legalitetsprincippet, og dette princip har regeringen ladet hånt om BIG TIME.

Har embedsværket svigtet her? JA. Det er der næppe tvivl om.

Burde regeringen og dets udvalg selv have stillet sig selv og embedsværket spørgsmålet: Er vi på lovens grund, hvis vi påbyder alle mink nedslagtet i et voldsomt blodbad? JA

Regeringen har ikke været ydmyg nok, da det kom frem, at der manglede lovhjemmel. Den forekommer i manges øjne slet og ret magtfuldkommen. Dertil kommer, at den udøvende magt - selv efter den vidste, at der manglede lovhjemmel til at slå raske mink ned uden for smittezonen - har fremturet voldsomt intimiderende.
Det har været en grænseoverskridende oplevelse for mange. Ikke mindst de berørte, der for manges vedkommende så deres livsværk, opbygget over generationer, styrte i grus over night!

Endelig har blå blok - som i manges øjne var uden et politisk projekt, uden en tydelig leder og uden fælles fodslag - omsider fået foræret et tema, der kan samle dem. Så blå blok vejrer morgenluft her, og det udnytter den naturligvis.

Erik Fuglsagn: Der er nok ingen tvivl om, at regeringen gerne havde set Mink erhvervet bevaret. F.eks. kunne man på tekst TV den anden dag læse, at det var indstillet til SSI, at man skulle gøre hvad man kunne for inddæmning af smitte, hvor Mink produktion i DK var en bunden opgave

Det er jo ikke kun de borgerlige der ude med kritik i denne her sammenhæng. Man har søgt, at holde erhvervet kørende ved, at slå besætninger ned i 7,8 km´s afstand fra smittede besætninger. Man har givet påbud om, at ansatte på minkfarme skulle bruge værnemidler. Og strategien er slået fejl. Det blodbad du taler om blandt mink skal ses i forhold til, at der altså allerede er døde mennesker i Danmark grundet smitte fra mink.

Man har kendt til, at der var risiko for mutationer et stykke tid inden man træf beslutningen om eliminering af erhvervet. Men pludselig kunne SSI påvise mutationer i en petriskål mht. Cluster 5.

Så man har givet følt sig under et voldsomt pres for, at handle hurtigt

De skæbner du taler om mht. minkejere skal holdes op mod de interesser som gælder for samfundet som helhed. Andre lande reagerede bl.a. med, at lukke grænserne ned. Der var hensyn til den samlede danske eksport - endsige, at man tog drastiske skridt til, at lukke hele Nord Jylland ned med restriktioner m.m.

Konsekvensen af mutationer i virus fra mink har en alvor og perspektiver der rækker langt ud over Danmarks grænser. Så det lovbrud der har fundet sted skal altså ses i forhold til alvoren af det her.

Nu har det så senere vist sig, at Cluster 5 måske er uddød og ikke så alvorlig en trussel. Men så klart var det ikke, da regeringen tog en drastisk og hurtig beslutning. Og selv om Cluster 5 så måske ikke viser sig, at være det store problem, så kan virus stadig mutere i mink. Der var 17 millioner mink i DK. Smittes en besætning først så er det måske 30.000 individer hvor der kan ske mulige mutationer og virus har vist sig, at vende tilbage til mennesker igen med yderlige mulighed for mutation

Nu har de blå politikere ikke villet stemme for en forlængelse for gældende restriktioner, hvilket i min optik nærmer sig det uansvarlige. I alle tilfælde så rejses der nu tvivl om Corona indsatsen. Noget der ikke er brug for i en situation hvor virus er i progression i samfundet.

Hvad der står tilbage på trods af lovbruddet er, at regeringen har handlet ansvarligt, og man må i sidste ende også se lovbruddet i forhold til alvorligheden af det her

Du kan så holde på, at der sket overgreb på 700 minkejere, men i værste fald så kan virus mutationen også være et sundhedsproblem af globale dimensioner.

Ole Frank, Søren Bro, Anne-Marie Krogsbøll, Caspar Christiansen, Lone Hansen, Kristian Spangsbo, Dennis Jørgensen, Lasse Nielsen, Erik Nielsen, Torben K L Jensen, Erik Fuglsang og Otto Andresen anbefalede denne kommentar

Jan Boisen
21. november, 2020 - 10:53

Jeg er sådan set enig i hovedlinjerne i dine tanker om de skræmmende smitteperspektiver, og at folkesundheden vejere tungere end alle andre hensyn. Jeg forstår også, at regeringen er under voldsomt pres for at handle hurtigt. Jeg har ikke set den meddelelse på tekst-tv, som du taler om, men jeg tror gerne, at regeringen egentlig også ville gå langt for at beskytte mink-erhvervet og de danske arbejdspladser i minkbranchen. Jeg er sådan set også enig i, at det sikkert skal ende med, at minkbranchen ikke kan fortsætte på grund af sundhedsrisikoen.

Det ændrer så alt sammen ikke ved, at regeringen (og den udøvende magt) - ved dens håndtering - åbner en flanke for krads og gennemtrængende kritik ved ikke at have lovgrundlaget på plads forud for et markant indgreb, uanset hvor ædle motiver den måtte have for at beskytte befolkningen og resten af samfundet.
I et retssamfund må man altid sikre sig at have lovhjemmel for sine indgreb. Ved siden af domstolenes uafhængighed er det er jo kernen i en retsstaten. Dette gælder så meget mere i forhold til de byrdefulde og vidtrækkende indgreb.

Regeringen og embedsværket har - som jeg forstår udlægningen - haft tid (siden august/september??) til at undersøge lovhjemmelen og få folketinget til at godkende evt. fornødne ændringer af lovgrundlaget. Dette har den tydeligvis forsømt, og det giver selvfølgelig alvorlig kritik. Om hovedkritikken herfor skal rettes mod regeringens ministre eller embedsværket, skal nu afdækkes.
Måden politi og forsvar - i denne forbindelse - har optrådt på i forhold til minkejere af raske mink uden for smittezonen, er jo mildets talt heller ikke en retsstat værdig, og ombudsmanden burde helt ad egen drift undersøge, om der her er udøvet god forvaltningsskik.
Ansvaret for myndighedernes myndighedsudøvelse ligger entydigt hos regeringen. I denne her kontekst er ministrene politiske forvaltningschefer, som i sidste instans er ansvarlig for alt, hvad myndigheder og den udøvende magt gør. Og derfor må de tåle at få kritik, når de som her handler uden lovhjemmel. Hvis dette indgreb må sidestilles med ekspropriation, så er der efter Grl.§73 krav om, at der kommer et lovgrundlag på plads først, før indgrebet. Det er altså ikke en banal lovovertrædelse, vi her taler om. Det er muligvis tale om et grundlovsbrud, og det løser sig ikke blot ved, at regeringen siger: "at vi har begået en fejl" - og at statsministeren med blussende kinder i øvrigt er fornærmet over, at det bliver påtalt.

Jeg ser derfor heller intet forkasteligt i, at blå blok vejer morgenluft her og angriber regeringen for det manglende hjemmelsgrundlag og myndighedernes voldsomme fremturen Det ville rød blok også gøre, hvis en blå regering havde handlet retsstridigt og stik imod al god forvaltningsskik.

Erik Fuglsang: Det har du naturligvis ret i. Det er ikke fordi kritikken af regeringen ikke har nogen substans

Men det er jo så op til de blå partier, hvor stort de vil gøre spørgsmålet. De har naturligvis en vis interesse i, at gøre spørgsmålet så stort som muligt. Helst så de sikkert, at regeringen gik af på spørgsmålet

Jeg vil så mene, at tiden givet den situation vi er i ikke er inde til et valg. Både venstre og RV står i øvrigt også tilbagegang ifht. den seneste meningsmåling, som jeg har set

Oppositionen har jo beklaget sig over ikke i tilstrækkelig grad, at være blevet inddraget, og at regeringen er egenrådig. Nu har de så noget, at hænge deres hat på.

Anne-Marie Krogsbøll og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Jan Boisen:
Jeg tvivler på, at oppositionen kan opnå nogen stor langvarig politisk effekt af denne støj, de nu gør sig umage for at lave. Jeg tror heller ikke på et valg, og blå blok har jo heller ikke et gennemarbejdet projekt at gå til valg på.

De effekter, der kan komme ud af det, er nok snarere, at regeringen og embedsværket - forud for et byrdefuldt indgreb - fremover ALTID helt systematisk vil spørge sig selv:

1. Har vi lovgrundlaget på plads - og udbedt sig tydelig dokumentation herfor?

Og mon ikke regeringen systematisk fortsætter spørgsmålene:

2. Har vi 90 stemmer bag forslaget? Hvordan vil vores støttepartier stille sig ? Har vi husket at vi skal inddrage folketinget så betids, at vi bagefter kan bryste os af at bidrage til "det samarbejdende folkestyre"?
3. Har vi finansieringen på plads?
4. Hvordan vil medier, interessegrupper og andre interessenter reagere, hvis vi gennemtvinger dette her?

Hvis der kunne komme en bedre regeringsførsel (governance) ud af miseren, er der dog kommet noget godt ud af det her forløb, hvis du spørger mig.

Tak for en god og sober debat.

God weekend.

Kristian Spangsbo, Lasse Nielsen og Jan Boisen anbefalede denne kommentar

Erik Fuglsang, enig, det er en sober debat herinde, i modsætning til andre steder. Jeg er rystet over sprogbrugen fra blå blok og deres støtter, ikke bare på facebook, hvor det er forventeligt, men også Jyllandsposten i en leder: ""Stanken fra døde mink vil for altid klæbe til Mette Frederiksen. Eller demonstrationen i Sønderjylland, hvor landmænd har lavet en plakat, hvor Mette Frederiksen er iført naziunderform under teksten "Lystmorder".

Steen K Petersen, Carsten Munk og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"al den der støtte er svær at skelne fra korruption."

Jamen, det skal man da heller ikke gøre - det er statsautoriseret, lovliggjort korruption.

Steen K Petersen, Kim Houmøller, Lars Bo Jensen, Carsten Munk og Søren Bro anbefalede denne kommentar
steen ingvard nielsen

Ja, vi kan opdage at den grønne omstilling virkelig bliver en guldgrube også for landbruget og måske især for landbruget.