Redaktionen læser

Likes på Facebook bliver brugt i retssager mod coronademonstranter

 
Politiken
Nyhedsbloggen
I sager om dobbeltstraf til demonstranter har myndighederne gennemtrawlet og brugt tiltaltes facebooksympatier i jagten på mulige coronasammenhænge. Men bevisførelsen risikerer at sværte klienterne, siger advokater og juraeksperter, som advarer mod tendens til sindelagskontrol

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Morten Jensen

Fedt at i linker til betalingsartikler. (Y)

Ole Chemnitz Larsen

Heller ikke lighed for straffeloven

Hvorfor?

Fordi Københavns Politi igen og igen

Bortskaffer beviser fra sagen,

der dokumenterer korruption/magtmisbrug

Hos Københavns politi og og statsadvokaten i København.

Ulf Johannesson, Erik Winberg og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Nedenstående en faktuel dokumentation af omfattende korruption i justitsvæsenet i København, hvor myndighedspersoner dækker over hinanden til skade for de forurettede borgere. Et netværk , hvori også Folketingets Ombudsmand også indgår.

Sagen drejer sig om 342 forurettede borgere i sit udgangspunkt

Omtalte dummebøde drejer om mindst 500000 kr.

Justitsminister Nick Hækkerup

Kære Nick Hækkerup

jm@jm.dk

Det er desværre blevet relevant at klage til dig over Københavns Politis manglende behandling af nedenstående faktuelle anmeldelse til Københavns Politi af 4. marts 2019.

Der henvises til politiets brev af 19. januar 2020, jr.nr. 0100-60190-00084-20, hvori den faktuelle anmeldelse f. eks. forstås som en " … forespørgsel.".

Påstande, der savner grundlag, og som er til uberettiget fordel for de anmeldte myndighedspersoner, herunder statsadvokat Lise-Lotte Nilas, der har ansvaret for de nævnte 3 afgørelser i anmeldelsen af 4. marts 2019, der fastholder Københavns Politis faktuel forkerte afgørelser, herunder også DUPs afgørelse af 16. januar 2017, om, at anmeldelsen af Skatteministeriet af 11. maj 2010 er forældet.

En tilsvarende forkert afgørelse traf landsdommer Henrik Bloch Andersen 22. oktober 2012 som sætteombudsmand, sag. nr.12/03699.

AF Blochs sagsreferat fremgår f. eks. også, at Rigsadvokaten, der fulgte efter Jørn Steen Sørensen har ansvaret for en afgørelse, der tilsluttede sig den forkerte afgørelse om forældelse af politianmeldelsen af Skatteministeriet af 11. maj 2010.

Rigsadvokat Jørn Steen Sørensen efterlevede ikke sin tilsynspligt med statsadvokaten og politiet i København.

Endelig kan det også oplyses, at DUP ved afgørelse af 16. januar 2017, J.nr. DUP-2016-313-0683, tilsluttede sig Københavns Politis forkerte afgørelse om, at anmeldelsen af Skatteministeriet af 11. maj 2010 er forældet til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner.

Daværende chef for DUP var Kirsten Dyrman.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen

Fra: Ole CHEMNITZ Larsen
Sendt: 4. marts 2019 15:34
Til: kbh@politi.dk
Emne: Sv: anmeldelse af gentagende faktuel korruption i politi og statsadvokat i København

Politidirektør Anne Barbara Sidenius Tønnes

Kbh@politi.dk

Det er desværre blevet relevant at anmelde politi og statsadvokat i København for gentagende faktuel korruption ved faktuelt forkerte afgørelse om forældelse i nedennævnte sager hos politi og statsadvokat, j. nr.:

Politi:

0100-83990-02043-10, 0100-61600-27655-15 og 0100-83990-01473-16

Statsadvokat:

SA1 - 2010-41-0458, SAK-2016-41-3616 og SAK-2017-326-0152,

Gentagende faktuel korruption allerede fordi nævnte dummebøde/fratrædelsesgodtgørelse i sagerne ikke er udbetalt, svarende til fortsat "undladelse" og pligtforsømmelse , der medfører at forældelsen ikke er begyndt, jf. Straffelovens §§ 94 og 156.

I Straffelovens § 94 står: "Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. "

Dummebøden/manglende udbetaling er også en overskridelse af statsmagtens retlige grænse til skade for borgeren. Et forhold, der som udgangspunkt er en overtrædelse af Straffelovens § 146.

Derfor anmeldelses Københavns Politi og statsadvokaten i København for gentagende faktuelle overtrædelser af Straffelovens § 155:

Når forældelsen i sagerne ikke er begyndt, er det faktuelt forkert at træffe afgørelse om forældelse, som politi og statsadvokaten har gjort gentagende gange til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen

Ole Chemnitz Larsen

FORBRYDELSE MOD MYNDIGHEDEN

Det at bortskaffe beviser for strafbare forhold

er en forbrydelse mod myndigheden, jævnfør § 125, 2. punkt. i Straffeloven.