Redaktionen læser

Formand for Rektorkollegiet: Folketingets nye erklæring er et angreb på forskningsfriheden

 
Videnskab.dk
Nyhedsbloggen
Universiteterne bliver angrebet uden at kende årsagen, lyder det fra flere forskere

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Jesper Frimann Ljungberg

Det er bare at konstatere at manden har ret.

// Jesper

Maj-Britt Kent Hansen, Gert Romme, Christian Mondrup, Rolf Andersen, Steffen Gliese, Marianne Jespersen og Pietro Cini anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er dybt problematisk, at politikerne - hvoraf i dag et lille flertal prætenderer at have en 'akademisk' baggrund, der dog ofte næppe når længere end til en bachelor eller en af disse samfundsfaglige uddannelser, der baserer sig på udenadslære af nogle trossætninger med rod i 1700-tallets samfund - har så lidt føling med, hvad videnskab kan og skal, nemlig fremsætte hypoteser og udvikle sprog til at beskrive fænomener i samfundet.
Nogle gange kan disse hypoteser gøres til redskab for bestemte politiske beslutninger, men gennemgående står og falder de med deres argumenters styrke - og senere mulighed for at blive tilbagevist af andre, stærkere, argumenter.

Maj-Britt Kent Hansen, Erik Karlsen, Pietro Cini, Jesper Frimann Ljungberg og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

@Steffen. Hvor nedladende omtale af vores politikere. Jeg forstår ikke helt hvad du skriver. Men det er vel akademisk dannelse at skrive lange sætninger

Universitetsrektorerne taler om forskningsfrihed. Hvad er det. Må de forske i hvad som helst? Må de forske i om jorden er flad eller om hygge er racisme.. Politik handler vel om fordeling af samfundets goder. Pengene til denne forskning er vel prioriteret i forhold til at bygge eltog og bedre normeringer til børnehaverne. Jeg tror, der er stor frihed til mange mærkelige områder. Områder som de fleste i DK hellere ville se lavere prioriteret end børnehaver og eltog. Så Christiansborg fortsæt endelig med at sætte tætte rammer for det universiteterne bruger vores penge til.