Redaktionen læser

Muleposekrisen

 
The New York Times
Nyhedsbloggen
En mulepose lavet af økologisk bomuld skal anvendes 20.000 gange – svarende til dagligt brug i 54 år – før den er klimavenlig. Det er der muligvis også nogle poser, som opnår, men næppe de fleste, og det er et eksempel på hvordan kampen for at erstatte plasticposer ikke er så nem endda

På Nyhedsbloggen finder du links til historier fra hjemlige og internationale medier og blogs. Historier, som vi mener er relevante eller underholdende, og som fortjener at blive videregivet i sin originalform. Historierne er fortrinsvis på dansk, tysk eller engelsk.

PS: At vi lægger en historie på Nyhedsbloggen betyder ikke vi deler de synspunkter, som kommer til udtryk.

Morten Hansen

Underligt at NYT kører denne 3 år gamle historie (baseret på et dansk studie) igen. Og så er det i øvrigt ikke svært at finde kritiske vurderinger af de ekstremt høje tal for især bomuldsposer.

De ekstremt høje tal for bomulds livscykluseffekt skyldes især antagelser om, at bomulden er dyrket med vanding drevet af strøm produceret med naturgas, der i transporten beskyttes ift. brand med med nogle meget ozonskadelige gasser. Hvis denne forudsætning ikke er til stede (dvs. hvis strømmen til vandingen producers med andet end naturgas), så reduceres livscykluspåvirkningen betragteligt.

Desuden er der de økologiske bomuldsposers størrelse , der er lige under den standard, som studiet opererer med og derfor hævdes det, at der skal bruges 2 bomuldsposer. Denne forudsætning er også diskutabel og hvis den ikke holder, så er påvirkningen fra økologisk bomuld pludselig halveret.

Ses der kun på klimapåvirkning ift. global opvarmning (og dette tal findes i den oprindelige, danske undersøgelse), så overhaler bomuldsposerne plastikposerne efter hhv. 52 (konventionelt dyrket) og 149 (økologisk dyrket).

Bruger man således en bomuldspose hver gang man køber ind og sker dette 2 gange om ugen, så vil man ift. global opvarmning have indhentet plastikposerne på mellem et halvt og halvandet år, alt efter hvordan bomulden er dyrket.

Og hvis vi nu forestillede os, at disse bomuldsposer eks. blev fremstillet af genbrugsbomuld fra vores ekstremt store tøjforbrug, så ser tingene naturligvis endnu bedre ud for stofposerne.

Se den oprindelige rapport fra 2018 her:
https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf

En detaljeret gennemgang af problemerne med forskningsdesign og antagelser i det danske studie (men skrevet så lægmænd også kan være med) kan eks. findes her.:
https://medium.com/@parkpoomkomet/breaking-down-the-danish-study-on-the-...

En kort refleksion over forholdet mellem vores bomuldsforbrug til indkøbsposer ift. tøj findes her:
https://ramboll.com/ingenuity/are-plastic-bags-environmentally-better-al...

Sigstein Oecologicus og Maj-Britt Kent Hansen anbefalede denne kommentar
Sigstein Oecologicus

Et kongeeksempel på at guldet er i kommentarfeltet!
(ovenstående kommentar)