Ole Espersen

 • Kommentar
  21. marts 2016

  Med et slag vakler vores omdømme

  Danmark er ikke et forbillede, når man i en kritisk situation som flygtningekrisen kan så tvivl om vores parathed til at stå vagt om børns rettigheder
 • 6. november 2009

  Irakiske asylansøgere må se langt efter retsgaranti

  Den irakiske delegations afhøring af asylansøgere, der stod over for en tvangsmæssig hjemsendelse til Irak, antager en mere og mere mystisk karakter
 • 29. marts 2008

  Krarups krav om assimilation lugter af etnisk rengøring

  Krarups krav om assimilation vil stå som et tragisk minde fra en tid i dansk politik, der på mange måder har været præget af erindringssvigt, når det drejer sig om uhyggelige tildragelser i nyere europæisk historie
 • 18. august 2007

  Alene politisk stillingtagen?

  Bare man kan skaffe et politisk flertal for sin sag, er der sket en politisk stillingtagen
 • 18. august 2000

  I det mudrede vand

  BILLEDERNE FRA det oprørte hav uden for Murmansk: Et menneskeligt drama, hvorfra bulletinerne blander sig med erindringen om de senere års store katastrofer som Estonias forlis og Concordens nylige fald, som igen blander sig med flaksende billeder fra fiktioner på tv og film - fra u-bådsserien Das Boot til filmen om Titanic...
 • 28. april 2005

  Kriminaliser tortur

  Folketingest forsvarsudvalg holder i dag møde, hvor de skal diskutere, om tortur skal kriminaliseres. Hidtil har Danmark meget stejlt afvist at kriminalisere tortur i den danske lovgivning (straffeloven og den militære straffelov) fordi, som man siger, så indbefatter tortur jo handlinger der i forvejen er strafbare, for eksempel i form af vold, brud på retsplejelovens principper om afhøring m...
 • 21. november 2006

  Halvhemmelig lovgivning

  De fleste af 49 forslag til terrorbekæmpelse er nu vedtaget som lovændringer (og nye på vej). Formanden for Retssikkerhedsfonden sætter fingeren på tre emner, som ikke synes belyst tilstrækkeligt i debatten f.eks. embedsmænds anonymitet og telefonaflytninger
 • 18. april 2007

  Spørgsmål til lederskribenten

  Det vil jeg da heller ikke gøre, selv om Bent Winthers ledende artikel 13. april under overskriften 'Ingen genvej for krigsmodstandere' kunne friste til det. I stedet for vil jeg stille Bent Winther følgende spørgsmål, så kan vi jo på basis af besvarelserne hver for sig gøre vores bedømmelse: B...
 • 18. april 2007

  Regeringen og ytringsfriheden

  Det er åbenlyst, at den danske regering føler sig stærkt begrænset i sin ytringsfrihed. Den mener utvivlsomt, at det ikke ville være klogt at benytte sig af den. Det gør til gengæld tidligere justitsminister Ole Espersen i denne kronik, men han vil ikke opildne til vold og had

Sider