Ole Helding

  • 20. januar 2006

    Privatskoler er ikke altid lige fornuftige

    Folks grundlovssikrede ret til at bestemme over deres børns undervisning har udmøntet sig i en mere end 150 år gammel skoletradition, der betyder, at vi udover folkeskolen, som er for alle, har et friskolesystem for alle, der ønsker et bestemt værdigrundlag som grundlaget for deres børns undervisning...