Ole Poul Hansen

 • Kronik
  18. februar 2009

  Ineffektiviteten i sundhedsvæsenet får sundhedsforsikringerne til at yngle

  Vort rodfæstede velfærdssystem, traditionen for dialog og vort høje uddannelsesniveau kunne gøre Danmark til et foregangsland inden for det offentlige sundhedsvæsen. Men det kræver nytænkning og reformer i sundhedssektoren
  Forventningerne til fremtidens sygehusbehandling, den voksende konkurrence fra private sygehuse og fra udlandet - bl.a. grundet EU-s kommende servicedirektiv - gør, at det haster med reformer i det offentlige sundhedsvæsen.
 • Kronik
  10. juni 2008

  Afrika-kommission må bekæmpe korruptionen i u-landene

  Korruption blokerer for effektiviteten i u-landsbistanden, og misbrug af offentlige midler bremser udviklingen i u-landene. Og kendsgerningen er, at bistanden medvirker til at øge korruptionen. Danmarks programsamarbejdslande i bl.a. Afrika ligger alle i gruppen af de mest korrupte lande
  Korruption og stigende priser på fødevarer er Afrikas svøbe. Foghs Afrika-kommission bør overveje en ny strategi for at integrere u-landene bedre. Her fiskemarkedet i Abidjan i Elfenbenskysten.