Ole Thorbek

Artikler
 • Kronik
  27. juni 2016

  Venstrefløj, foren dig

  Det er tid til at samle kræfterne på venstrefløjen, så Danmark igen kan komme på et bæredygtigt spor på såvel miljø-, økonomi- som velfærdsfronten
  Danmark bør øge beskatningen af de rigeste, der har den største opsparingstilbøjelighed. Staten bør bruge noget af provenuet til en social omfordeling til fordel for de fattigste, der har en høj forbrugskvote, hvilket optimalt øger efterspørgslen.
 • Læserbrev
  14. maj 2012

  En chance for grøn beskæftigelse

  Fagbevægelsen har al mulig grund til at fremsætte sin egen dagsorden i forbindelse med trepartsforhandlingerne, hvor grøn vækst og øget beskæftigelse nu, mindre ulighed og bedre velfærd kunne være centrale punkter
 • Læserbrev
  14. oktober 2011

  Arbejdsgiverne bør ofre sig

  I forbindelse med de kommende trepartsforhandlinger påpeger arbejdsgiverne, at Danmark har en dårlig konkurrenceevne. Heldigvis har arbejdsgiverne gode muligheder for at forbedre denne
 • Kronik
  12. maj 2011

  Farvel til Danmarks vigtigste krisestyringsinstrument

  Regeringens forslag til ny budgetlov vil afmontere finanspolitikken som instrument til krise- og arbejdsløshedsbekæmpelse. Samtidig sættes det kommunale selvstyre og grundvelfærd under forøget pres
  Den nye budgetlov vil gøre det vanskeligere for kommunerne selv at prioritere, hvordan penge til velfærd som f.eks. børnehaver skal prioriteres.
 • Læserbrev
  26. oktober 2010

  Kommunisme langt fra nazisme

  Søren Pind, der mener, at kommunisme og nazisme blot er to alen af samme totalitære stykke, skylder at forklare, hvorfor den tyske storkapital særdeles gerne støttede nazisterne, men ikke i deres vildeste fantasi drømte om at støtte kommunisterne
  Hagekors har ikke ret meget at gøre med hammer og segl.
 • Kommentar
  12. august 2010

  Nej til grundlovsbrud

  Når regeringen forsøger at afgive suverænitet til EU på grundlag af et simpelt flertal i Folketinget og lader den hånt om Grundlovens klare bestemmelser
  Både af hensyn til Grundloven og af hensyn til mulighederne for, at en ny regering kan føre en økonomisk politik, der bringer Danmark ud af krisen, er S, SF og de radikale nødt til at stemme imod regeringens forsøg på at indføre EU's konvergenskrav ad bagvejen.
 • Kronik
  11. februar 2010

  Sparepolitik er ikke vejen ud af krisen

  Regeringens sparepolitik vil give lavere beskæftigelse og gøre de økonomiske problemer endnu større. Vejen ud af krisen går gennem øgede offentlige investeringer og skattelettelser til de laveste indkomster
  Sparepolitiske strategier som dem, Lars Løkke Rasmussen (V) og Lene Espersen (K) præsen-terede på Havreholm Slot 
 i januar, får ikke Danmark ud af krisen, mener dagens kronikører.
 • Kommentar
  4. december 2009

  Finansloven er en bytter

  Regeringen har - uden at inddrage oppositionen - forhandlet en ny finanslov med Dansk Folkeparti på plads. Regeringen indtænker ikke samtale og dialog som en del af den demokratiske proces, men magter kun at tælle til 90. Det har skabt en dårlig finanslov
 • Kommentar
  26. marts 2009

  Forbrug i stedet for overopsparing

  Forbrugerne er bekymrede for fremtiden, reducerer deres forbrug og sparer mere op. Så falder efterspørgslen, og arbejdsløsheden vokser. På grund af udsigten til dårlige afsætningsmuligheder, reducerer virksomhederne deres investeringer
  Skattelettelserne bidrager til at øge den i forvejen alt for store opsparing og forværrer derfor krisen. Vi skal i stedet ud at forbruge for ikke at synke dybere i krisen.

Sider

 1. Læserbrev
  26. oktober 2010

  Kommunisme langt fra nazisme

  Søren Pind, der mener, at kommunisme og nazisme blot er to alen af samme totalitære stykke, skylder at forklare, hvorfor den tyske storkapital særdeles gerne støttede nazisterne, men ikke i deres vildeste fantasi drømte om at støtte kommunisterne
  Hagekors har ikke ret meget at gøre med hammer og segl.
 2. Læserbrev
  12. oktober 2007

  Socialismen i et velfærdssamfund

  Curt Sørensen lagde i en nylig kronik i Information vægt på en række grundlæggende værdier, der konstituerer socialismen, men afstår - i øvrigt lige som Karl Marx - fra at beskrive en model for hvordan, værdierne udmøntes i et konkret socialistisk samfund.
  Socialdemokratiet har været omdrejningspunkt for socialistiske elementer i de vesteuropæiske samfund, hvor velfærdssamfundet - der dog i dag er trængt af nyliberalismen - rummer elementer af socialisme. Men S har for mange hensyn.
 3. Kommentar
  26. marts 2009

  Forbrug i stedet for overopsparing

  Forbrugerne er bekymrede for fremtiden, reducerer deres forbrug og sparer mere op. Så falder efterspørgslen, og arbejdsløsheden vokser. På grund af udsigten til dårlige afsætningsmuligheder, reducerer virksomhederne deres investeringer
  Skattelettelserne bidrager til at øge den i forvejen alt for store opsparing og forværrer derfor krisen. Vi skal i stedet ud at forbruge for ikke at synke dybere i krisen.
 4. 3. februar 2009

  Eurokursens betydning for dansk økonomi

  Er vi først blevet medlemmer af euroen, fanger bordet