Ole Thorbek

 • 2. juli 1999

  Væk med tvungen stramning

  Frigør den offentlige sektor fra betalings-balancens åg Penge Den 28. juni slår Informations leder til lyd for, at "den grådige middelstand og den stadig mere ufatteligt rigere overklasse i stigende grad må til at betale for alle mulige og umulige ekstraydelser, så stat og kommuner har fornødne midler tilbage til sikring af det elementære"...
 • 19. juni 1999

  Forny demokratiet

  Indkald til konference, der behandler ét spørgsmål, demokratikrisen i EU EU Den meget lave valgdeltagelse til EU-parlamentet viser, at EU-konstruktionen ikke har folkelig opbakning...
 • 3. juni 1999

  Ny selvstændighed

  Ny grundlov, der kan give suverænitet 10. juni En række politiske partier ønsker, at Danmark skal have en ny grundlov. Når man hører debatten, aner man, at hensynet til EU spiller en vigtig rolle...
 • 9. april 1999

  Brug forbehold som platform

  Nyrup, brug euro-forbeholdet som en platform for at kæmpe for en mere solidarisk økonomisk politik i EU - fremfor at afskaffe det og underkaste sig euroens nyliberalistiske grundlag EU I håb om at få fjernet det danske forbehold over for euroen har regeringen besluttet, at der skal holdes en ny folkeafstemning...
 • 26. februar 1999

  Ondt i moralen

  Når den politiske elite i det rige danske samfund lader de dårligst stillede betale prisen for regeringens håndtering af betalingsbalance, handler det ikke længere om økonomi, men om moral PENGE Ifølge Økonomiministeriets økonomisk oversigt, oktober 1998, får den samlede offentlige sektor i 1998 et samlet overskud på 12 mia...
 • 12. februar 1999

  SF på ministertaburetter

  Ja tak til SF i regering - men lad os lige se nogle politiske krav først POLITIK Muligvis inspireret af de tyske Grønne ønsker SF at komme med i en ny regering. SF har endnu ikke fremlagt, hvilken politik, SF vil gennemføre i regeringen...
 • 8. februar 1999

  Private virksomheder behøver ikke tage samfundshensyn

  Den offentlige sektors kassetænkning skal erstattes af økonomiske mekanismer, der stimulerer en samfundsmæssig hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne UDLICITERING I forbindelse med den aktuelle udliciteringsdebat hedder det ofte, at den virksomhed - privat eller offentlig - der kan sikre den bedste og billigste service skal have opgaven...
 • 2. januar 1999

  Program for velfærd

  Regeringen skal stilles over for et velfærdsprogram som alternativ til regeringens samarbejde med Venstre POLITIK Regeringen befinder sig i en dyb krise. Der er i befolkningen et stort ønske om, at bl...
 • 7. december 1998

  Efterløn uden lommesmerter

  Samfundet har ikke råd til efterløn, siger regeringen. Men den kunne bare indføre differentieret moms, som ville kunne finansiere velfærdsgoderne ØKONOMI Regeringen forringer med finanslovsforliget en række velfærdsgoder, bl...

Sider

 1. Læserbrev
  26. oktober 2010

  Kommunisme langt fra nazisme

  Søren Pind, der mener, at kommunisme og nazisme blot er to alen af samme totalitære stykke, skylder at forklare, hvorfor den tyske storkapital særdeles gerne støttede nazisterne, men ikke i deres vildeste fantasi drømte om at støtte kommunisterne
  Hagekors har ikke ret meget at gøre med hammer og segl.
 2. Læserbrev
  12. oktober 2007

  Socialismen i et velfærdssamfund

  Curt Sørensen lagde i en nylig kronik i Information vægt på en række grundlæggende værdier, der konstituerer socialismen, men afstår - i øvrigt lige som Karl Marx - fra at beskrive en model for hvordan, værdierne udmøntes i et konkret socialistisk samfund.
  Socialdemokratiet har været omdrejningspunkt for socialistiske elementer i de vesteuropæiske samfund, hvor velfærdssamfundet - der dog i dag er trængt af nyliberalismen - rummer elementer af socialisme. Men S har for mange hensyn.
 3. 3. februar 2009

  Eurokursens betydning for dansk økonomi

  Er vi først blevet medlemmer af euroen, fanger bordet