Ole Thorbek

 • 9. oktober 1998

  Stop krisen

  Spørgsmålet er, om det i virkeligheden ville være til alle landes fordel, hvis et krisetruet land trodser frihandels-syndromet og stopper krisen hos sig selv SYSTEMFEJL Den økonomiske og finansielle krise bevæger sig rundt i verden...
 • 25. juni 1998

  Venstrefløjen svigter

  SF og Enhedslisten bør forklare, hvorfor de støtter et indgreb, der øger arbejds-løsheden og forbedrer arbejdsgivernes styrkeforhold på lønmodtagernes bekostning PINSEPAKKEN Den politiske forbruger har erkendt, at en vare ikke blot er en vare, men at man må se på de præmisser, hvorunder varen er produceret, og på de formål, producenten forfølger...
 • 4. juni 1998

  Pinsepakken øger arbejdsløsheden

  SF og Enhedslisten bærer et stort ansvar for, at indgrebet indeholder visioner ØKONOMI Regeringen forbereder et økonomisk indgreb, der skal forbedre betalingsbalancen. Normalt gøres dette gennem indgreb, der reducerer forbruget og dermed importen...
 • 24. april 1998

  Omsorgsprioritering

  Der er råd til et Danmark med et værdigt liv for alle VELFÆRD Regeringen lovede højtideligt under valgkampen, at den efter valget ville give Danmark et velfærdsløft. De skandaløst ringe forhold på hospitalerne skulle nok blive forbedret, ligesom ventelisterne skulle fjernes eller begrænses...
 • 30. januar 1998

  Modspil til de 'onde' banker

  Der er behov for en referencebank, der bygger på andre principper end f.eks. Den Danske Bank BANKDRIFT Skandalen omkring Den Danske Bank tyder på, at de generelle vilkår for bankdrift ikke er i stand til at sikre, at afgørende samfundsmæssige mål og etiske normer opfyldes...

Sider

 1. Læserbrev
  26. oktober 2010

  Kommunisme langt fra nazisme

  Søren Pind, der mener, at kommunisme og nazisme blot er to alen af samme totalitære stykke, skylder at forklare, hvorfor den tyske storkapital særdeles gerne støttede nazisterne, men ikke i deres vildeste fantasi drømte om at støtte kommunisterne
  Hagekors har ikke ret meget at gøre med hammer og segl.
 2. Læserbrev
  12. oktober 2007

  Socialismen i et velfærdssamfund

  Curt Sørensen lagde i en nylig kronik i Information vægt på en række grundlæggende værdier, der konstituerer socialismen, men afstår - i øvrigt lige som Karl Marx - fra at beskrive en model for hvordan, værdierne udmøntes i et konkret socialistisk samfund.
  Socialdemokratiet har været omdrejningspunkt for socialistiske elementer i de vesteuropæiske samfund, hvor velfærdssamfundet - der dog i dag er trængt af nyliberalismen - rummer elementer af socialisme. Men S har for mange hensyn.
 3. 3. februar 2009

  Eurokursens betydning for dansk økonomi

  Er vi først blevet medlemmer af euroen, fanger bordet