Ole Thyssen

Forfatter og professor
Seneste artikler af
Ole Thyssen
 • Det svigtede menneske

  Der er to karriereveje i Danmark: Gør det godt på arbejdsmarkedet og høst roser for din dygtighed, eller gør det godt i socialsystemet og høst gevinster på din ynkelighed. Stadig flere vælger den sidste vej. Det slider på sammenhængskraften
 • Etisk handel?

  Der findes etik, og der findes virksomheder. Men virksomhedsetik? Etik og økonomi er fremmede for hinanden, alligevel er der bånd i mellem dem
 • Søren Kierkegaard - terrorismens teolog

  Vil man forstå, hvad en selvmordsbomber berettiger sin blodig handling med, er Søren Kirkegaards 'Frygt og Bæven et sted at starte
 • Grusomhedsmaskiner

  Selv mennesker, som ved bedre, kan fanges af den hvidglødende energi, som gemmer sig i begæret efter penge og status
 • De kære gamle

  Familierne eller de gamle vil vide af økonomisk forpligtende relation: Pasning er det offentliges ansvar. Og tænker man nærmere efter, stopper det ikke ved de gamle
 • Den æstetiske etik

  En sag har to sider. Men sagen er mere indviklet. For sagen er kun den ene side. Den anden side af sagen er den person, som gør sagen gældende. Er der en sag, må der være en person. Ellers er sagen død
 • Nederlagets etik

  Et af nederlagets ansigter tilhører rotten, der forlader den synkende skude. Det findes også i flere udgaver
 • Forbyd reklame!

  Hvis den trussel mod miljøet er den vestlige verdens overforbrug, så må forbruget ned. Behovet for det uhæmmede forbrug blandt verdens rigeste opstår ikke af sig selv, så...
 • Skriftestol, internet og kommune

  Der er svage mennesker, som har brug for hjælp. Men det er ingen grund til at afblæse det personlige ansvar

Sider

Mest læste
 1. At der i dag er flere nationer inden for samme stat, er ikke et problem, men en berigelse. Problematisk bliver det først, hvis kulturer er mere loyale over for deres egne dogmer end over for forfatningen i den stat, hvor de bor
 2. En af Luthers inspirationskilder var Paulus, hvis løsning på lokale problemer fik globale konsekvenser. Han trak en skarp grænse mellem det snavsede kød og den rene sjæl, og mellem vantro og tro
 3. Spiritualismens fokus er individets indre forbedring. Der er ingen krav om politiske reformer, kun diffuse påstande om, at hvis alle bliver bedre, bliver verden et bedre sted. Til gengæld kan den give en beroligende fornemmelse af, at verden hænger sammen, skriver professor Ole Thyssen i ny kronikserie om spiritualitet
 4. Hitlers, Stalins og Mussolinis stater døde i krigen, men ikke nødvendigvis ideen om en totalitær nationalstat, som vinder frem i skuffelsen over globaliseringen og de utilsigtede konsekvenser af neoliberalismen. Kan vi ende med, at det liberale demokrati bliver en undtagelse, mens normen er autoritære nationalstater med skindemokrati?
 5. Jeg er ikke imod, at mennesker får hjælp, og jeg finder ingen fryd ved at sparke til dem, som ligger ned. Derimod stiller jeg et beskedent spørgsmål
 6. Læserbrev
 7. Da Luther for 500 år siden opstillede sine 95 teser, udløste han et politisk og religiøst jordskælv. Hans kritik af kirken var relevant, men hans argumentation og filosofi var tvetydig og inkonsekvent. Tilbage står et hjælpeløst menneske, endeløst bekymret om sin skæbne, men ude af stand til at redde sig ved egen kraft
 8. Der er to karriereveje i Danmark: Gør det godt på arbejdsmarkedet og høst roser for din dygtighed, eller gør det godt i socialsystemet og høst gevinster på din ynkelighed. Stadig flere vælger den sidste vej. Det slider på sammenhængskraften